บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - yea

yea (เย)
1. = yes , aye จ้ะ, (แกะ) ออกลูก, ตกลูก
คำศัพท์แนะนำ
conventioner, heartland, สังวาส, prim, คล้ำ, play fast and loose, กีฬา, หุนหัน, cantankerous, ecole, precentor, compulsive, make a book, cult, satchel, จำปาแขก, กึ่งกลาง, gainfully, quotation, greyhound, whiffle, lament, ขาดมือ, clothes, intolerable, wherefore, ทำตาปริบ ๆ, ทิพย, take by storm, undiminished, ป๊ก, nefariousness, เดินขากระเผลก, altercate, chapfallen, watch glass, capillary tube, transcription, cable address, inappropriately, chowder, laity, reduction, โถง, ฤดูแล้ง, favouritism, col-, deface, brickwork,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์