บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - yea

yea (เย)
1. = yes , aye จ้ะ, (แกะ) ออกลูก, ตกลูก
คำศัพท์แนะนำ
เดชานุภาพ, officiousness, Plaine des Jarres, papaya, ex factory, muscularity, squalidly, stud bolt, peony, hypocrite, killer, midwinter, warfare, unclouded, carpet rods, ผ่านเกล้า, เป่าแล่น, sea bean, looker-on, จักรภพ, เปล่ง, every one, corespondent, fidgety, ชะลอ, hotchpotch, รน, double, แช, untruth, เตินเต่อ, exposition, กำแพงเขย่ง, ladder-proof, mores, กระเด็น, โอรส, เล็ก ๆน้อย ๆ, stick out, ไกลลิบลับ, corporate member, หยุมหยิม, insipid, bridge iron, blow up, จิตใจ, fateful, กะแต่ว, จอมปลอม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์