บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - yea

yea (เย)
1. = yes , aye จ้ะ, (แกะ) ออกลูก, ตกลูก
คำศัพท์แนะนำ
individual, actively, at right angles, bough, terrorism, apathy, dispersion, lengthiness, ฉันทลักษณ์, free translation, lameness, -ous, candied, germinate, providence, polestar, pulverization, opinionated, หน้าต่าง, swan song, eye-catcher, fit him to a nicety, ลงโรง, ฉับพลัน, imperiously, fleet admiral, สินค้า, playground, กรรไตร, insect, การณ์, rupture, anonymous letter, sung, ฆ่า, pucker, สมรรถภาพ, selfish, ตกเติม, tubular boiler, ผัด, ungainly, ขอพระราชทานอภัยโทษ, ร่าง, fight windmills, board, บ่น, bored, obtuse,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์