บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - yea

yea (เย)
1. = yes , aye จ้ะ, (แกะ) ออกลูก, ตกลูก
คำศัพท์แนะนำ
รุ่งสาง, ตุ่น, inspection, slovenly, pallidness, endear, Fahrenheit, punctuation, พยายาม, middling, savor, opine, fervidly, แพ, walk the plank, blasphemous, Chiangsan, อุบัติ, jackfruit, ายการอาหาร, กงฉาก, dime novel, chrome orange, ายไปเกลี้ยง, ตลาดร่วม, สีเหลี่ยม, กถา, modus vivendi, เสียงเอก, tipcar, antelope, institute, profit, delirious, rarely, master of the King's Household, เตว็ด, เจ้าแห่งสิงห์สาราสัตว์, chopping knife, docile, จูง, จีนแดง, obliquely, พิมพ์ดีด, painted stork, obiter dicta, perfect, Tirolese, foreseen,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์