บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - yea

yea (เย)
1. = yes , aye จ้ะ, (แกะ) ออกลูก, ตกลูก
คำศัพท์แนะนำ
โจ๋งแจ๋ง, footfall, จำกัดสินใช้, substratum, พระพุทธศาสนา, groan, แม่น, gabfest, อุปนิสัย, gimbals, market garden, imperceptibility, refresher, วิชา, รัฐฉาน, radiotherapy, หม้อข้าวหม้อแกง, incense, แตกแขนง, หยวบ, Boro Budur, toast rack, stand him in good stead, แก่งคอย, dagger, close-mouthed, refrain, crucify, retreaded, dialectician, conciliatory, warm-blooded, วด, first cost, คอกวัว, fluting, freshness, saviour, Sarajevo, hog deer, กำกับ, roost, supervention, ทำเนา, ลั่นวาจา, swop, superbness, หนุบ ๆ, เมีย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์