บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - yea

yea (เย)
1. = yes , aye จ้ะ, (แกะ) ออกลูก, ตกลูก
คำศัพท์แนะนำ
misplace, คนละเรื่อง, fleshy, loudspeaker, Corn Laws, weird, แพ้ภัย, in loco parentis, swing back, stern tube, utility, hackney, kiss the ground, estate car, วิริยะ, wag, gloriously, อีกหลายหนหลายครั้ง, -iest, mot, pipe major, chromium, girl guide, วิหาร พระอุโบสถ , จอม, parrot, เทอม, โน้ม, -ette, stoop, เขาถูกบาดเจ็บเล็กน้อย, come to nothing, disseminator, ใบปรง, conservator, ธนาคารออมสิน, สมพัตสร, inventory, titivate, ครบบริบูรณ์, นอนเหยียด, สำรวมอิริยาบถ, Kuroshio, trial and error, dissociation, scant of breath, ขันหมาก, technical assault, master of foxhounds,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์