บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - yea

yea (เย)
1. = yes , aye จ้ะ, (แกะ) ออกลูก, ตกลูก
คำศัพท์แนะนำ
supernatural, double exposure, Canis, motorist, delimitate, referee, Britain, dementia, children, indictable, harlequin, overdraft, magnify, terrorize, ทะลาย, face cards, hostess, exaggerate, ultra vires, สายโลหิต, web-toed, migraine, excel, oesophagus, toe-board, พน, ตามปรารถนา, missing link, วิมังสา, เล่านิทาน, closed circuit, assured, fuselage, broadcast, tother, brilliant, pothunter, cattle egret, อมฤต, otorrhea, rot, จชื้น, lubricator, สนเทศ, เลีย, อี, puff box, enticement, single blessedness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์