บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - wolves

wolves p.
1. สุนัขป่า, ดู wolf สุนัขป่า
2. สวาปาม
คำศัพท์แนะนำ
might, invoke, ลบรอย, turn a deaf ear to, เถลิงศก, coldblood, ปู่, แปร้น, abjectness, ติเตียน, ก้นบึ้ง, do without, เอง, nosegay, inefficacious, in favor of, perpetrator, ุจดัง, occupant, อิ่ม, king, น้องนางเธอ, เปรอ, Fascist, dormer, blent, ายผัน, ข้าวเย็น, sudden, sanitary towel, royal flush, reg., แช่อิ่ม, arose, compensate, new blackout, old bachelor, ambassadorship, นอน, objectivism, shaving cream, ตั้งตรง, East by South, occurrence, arithmetic, outlandish, ชะรอยกรรมทำไว้แต่ปางหลัง, กระหาย, สิ่งละอันพันละน้อย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์