บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - wolves

wolves p.
1. สุนัขป่า, ดู wolf สุนัขป่า
2. สวาปาม
คำศัพท์แนะนำ
extirpate, dramatis personae, เปรต, diary, กดคอ, ไพ, ขบถ, Diesel hydraulic locomotive, gas mask, ugly duckling, trace, self-asserting, rebound, ever and again, ช่างก่อสร้าง, หลงใหล, hern, suet pudding, golden, glee club, ปีกของนก, pious, right-down, carving, bookmaker, ละครลิง, certain, ชิชะ, significant, prosaicness, shaggy, นักเต้นรำ, wallop, spirit world, คะนึง, fathom, Hospitable, บ.ก., gazelle, rearward, handrail, salesroom, costume piece, visualize, blende, full, ภิกษุ, militarize, Muscovy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์