บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - wolves

wolves p.
1. สุนัขป่า, ดู wolf สุนัขป่า
2. สวาปาม
คำศัพท์แนะนำ
ring true, นีติธรรม, ชุด, ยาดม, Negus, economical, ignoble, singularly, rickshaw, แห้งกราก, abdominal, ferriferous deposits, rule of thumb, laid, กล้วยบวชชี, First Empire, ย่อท้อ, จตุบริษัท, calculator, separability, Swaraj, challenger, อัคคี, skimmer, นานาจิตตัง, ข้างแรม, หนวดเครา, ผิดเพี้ยน, birthday cake, for good or ill, flapper, nod, pipe fitting, ีหนึ่ง, antitussive, oversea, fiduciary issue, animus, pull over, oust, excuse, ติดเทียน, court card, รุ่นตะกอ, โครงกระดูก, stand a chance, humph, asthma, กงสี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์