บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - wolves

wolves p.
1. สุนัขป่า, ดู wolf สุนัขป่า
2. สวาปาม
คำศัพท์แนะนำ
ความทุกข์, เขน, ่องใส, bumpy, suggestion, ชื่นชม, overflowing, discomfited, fell, ขมิ้น, come off, panic, doggedness, คบ, serpentarium, perspicacious, นุ่งฟ้า, M., -intentioned, บโพ, parochial, amiably, Iron Mask, wayward, สันนิษฐาน, มาตราเมตริก, กิ่ว, duologue, เจ้าสัว, The Talisman, dazzling, letter of advice, trash, service flat, foe, มะโนราห์, mistily, สืบค้น, visual field, ตัดหญ้า, แคว, some, triumphal arch, Fleming, เอก, meagrely, tautological, citizen of the world, เนือง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์