บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - wolves

wolves p.
1. สุนัขป่า, ดู wolf สุนัขป่า
2. สวาปาม
คำศัพท์แนะนำ
ตัดศีรษะ, potassium hydroxide, คลื่อนไหว, fall on evil days, ดิ้นกระแดก ๆ, บ้านแตกสาแหรกขาด, Slav, ชลนา, commend, stand sentinel, พ่อ, หงอยเหงา, service dress, flowerer, June, ชักคะเย่อ, social sciences, ่าง, bland, เยียน, strike a bargain, house-master, plant life, สนุกสนาน, without, abdication, ่าที, จระเข้, tube wrench, เล้าโลม, Fahr., first night, ตะวันออกเฉียงเหนือ, in olden days, torpify, lineage, conscionably, อีแอ่น, half binding, watchword, ตรง, cash credit, gravitate, step down, เฝ้า, ความสำราญ, grumpy, เรือโท, gnome,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์