บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - win

win (วิน) n. vt. vi.
1. ได้มา, บรรลุ, เอาได้, ตีได้
2. ชนะ, ไปถึง (ยอดเขา)
3. ทำให้เลื่อมใส, ทำให้รัก, ชักชวน
คำศัพท์แนะนำ
turning circle, ante meridiem, อากาศ, เกลียดชัง, หักคอ, vapourish, mom, fluoride, bandeaux, สันนิษฐาน, ลูบไล้, Saint Anthony's fire, pimpernel, สมุน, แพรพรรณ, สรณตรัย, pan-American, ambassadorship, หึงสาหาความ, เสื้อชั้นใน, วนอุทยาน, water, slate blue, consultant, renter, Liberty ship, superhighway, filled gold, เหล่านั้น, ูกต้อง, foe, ต่อย, dervish, compatible, sperm, imitation, crucial, mind you, snail-paced, ปลอกมือ, ดาราโทรทัศน์, ถั่วผี, the dew of youth, jeep, take a fancy to, riding habit, เลขานุการิณี, กระจาย, weightlessness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์