บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - wheaten

wheaten (ฮวีท-'น) n. adj.
1. ทำด้วยแป้งสาลี, สีอย่างข้าวสาลี
คำศัพท์แนะนำ
sensory, excrements, hobnob, draw upon, warthog, scintillate, rotation, กระเปาะเหลาะ, allegorical, versed, effusive, ตะขบ, เรียนปฎิบัติ, pretor, laddie, lady's companion, smooth, legato, great-nephew, ฐาน, Shetland lace, operations manager, droll, บริหาร, A, แถว, ับเปลี่ยน, codger, luxuriance, อาชญา, ร้อยหวาย, insensibility, narrate, ประทัง, terrestrial, penny-wise and pound-foolish, น่ารู้, ชิด, dimness, impudence, resplendent, ฟันฝ่า, ป่าดิบ, 10 ft. x 2 ft., breakage, serif, congregate, uncomfortably, ม่ได้ไม่เสียกัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์