บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - wear well

wear well
1. ใช้ทน
คำศัพท์แนะนำ
distracting, ไก่งามเพราะขน, วงกต, คุด, สภาวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, indorsement, confection, doc, anteroom, กระจุกกระจาย, went, doddering, โต๊ะ, reindeer, ทิ้ง, คลอนแคลน , บ้าบ๋า, cross-country, off-side, วนิพก, หาเสียง, easy, ไม่มี, ตามหลัง, meretriciously, dwarf, ไว้อาลัย, make nothing of, ชั่วกัลปาวสาน, เหือด, superbness, allocation, vintage, bye-bye, เล่า, ืดคอ, iceboat, heroism, committeeman, passer, witch-hunt, nostril, โท, woodenness, ุ่นเครื่อง, seriousness, right oh, agenda, gouge,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์