บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - wear well

wear well
1. ใช้ทน
คำศัพท์แนะนำ
-like, other, sublieutenant, fore, equipped, Star Chamber, transfuse, divinely, จังงัง, cuddle, the blue infinite, frighten, นิทานเวตาล, loris, stepsister, take the plunge, is, sympathy, enigmatic, อุ, naturalism, contrariety, แคะไค้, แทรกแผ่นดินหนี, for toffy, ชมพู่น้ำดอกไม้, เบิกบาน, แม่น้ำเธมส์, starting gate, talk sense, for all that, varlet, reduce, pallor, deteriorate, onyx, kennel, hand brake, refreshment, รำลึก, ภาษีมรดก, thoroughly, snooze, Holland, กวัดแกว่ง, empiric, sal, courage, ายตัว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์