บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - wear well

wear well
1. ใช้ทน
คำศัพท์แนะนำ
R.C.P., fruitless, satellite, ผุด, League Football, dualism, ามมีตามเกิด, the Flood, ทอดอาลัย, ปัญหาซึ่งกรุ่นอยู่, wasn't, novelette, silver plate, cupel, ไข้เหลือง, ใบมอบฉันทะ, กระสุนดินดำ, viscount, ขาหยั่ง, cod, ขบวนความ, ล่นท่ามากเกินไป, บ่อ, sacred ground, ลิ้นจี่, paralyse, brackish, คุมแค้น, ดุด่า , take steps, แต่เดิม, กลียุค, sodium, resister, steam box, โกย, Corn Belt, unassisted, มันเทศ, rising sun, ruminate, calumny, giggle, anteriority, overarch, eradication, ลำบอง, em-, landing gear,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์