บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - wade

wade n. vt. vi.
1. บุก, ลุย, ตะลุย, ฝ่า, เวด ชาวอังกฤษผู้คิด
2. อุตส่าห์อ่าน (หนังสือ)
คำศัพท์แนะนำ
mire, destination, referendum, good life, prosecution, ตะปู, armor-clad, นายเรือ, insulting, waggonette, อ้อนวอน, such that, ศีล, bungle, furtiveness, บรรทม, disavow, stick-up collar, constrained, town hall, รัสสระ, overprint, kwian, ชืด, ต่อนัดต่อแนง, ทาง, the Lakes, loom, tragedy, สาป, one by one, take out of mothballs, ะกดกลั้น, intercalate, สุงสิง, เผา, strain insulator, อนุมาน, uneventful, villager, conceivably, when'er, ecstatically, โคร่ง, เกื้อ, fuchsin, ทีละก้าว, technically, craziness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์