บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - void

void (ฝอยด) n. adj. vt.
1. ว่างเปล่า
2. ที่ว่าง, ท้องฟ้า
3. ความอ้างว้าง, ทำให้ว่าง
4. ละ, ออก, ถ่าย
5. ปราศจาก
6. ไร้ประโยชน์, โมฆะ, ทำให้เป็นโมฆะ, ใช้ไม่ได้
คำศัพท์แนะนำ
China Sea, feature, Esopian, hard water, เห่เรือ, importantly, ดุสิตมหาปราสาท, สัมประสิทธิ์, Kant, treat, dashily, เงินทอง, tammy, temtingly, dry battery, anaerobic, Friendly Societies, sherbet, แชมภู, ป็นหูเป็นตา, แล้ว, ผักชีล้อม, presumptuously, well deck, คอมมิวนิสม์, speculatively, นั่งรถ, Kitty, grievance man, รุ่ง, หัวแม่ตีน, delta, เขี้ยวแก้ว, with, earliness, หนุ่ม ๆ สาว ๆ, blue blood, thoro, trull, prong, National Defense College, -hedral, revivalism, ephemera, mincemeat, wind egg, บุริมทิศ, pref., เหลือล้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์