บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - void

void (ฝอยด) n. adj. vt.
1. ว่างเปล่า
2. ที่ว่าง, ท้องฟ้า
3. ความอ้างว้าง, ทำให้ว่าง
4. ละ, ออก, ถ่าย
5. ปราศจาก
6. ไร้ประโยชน์, โมฆะ, ทำให้เป็นโมฆะ, ใช้ไม่ได้
คำศัพท์แนะนำ
เขาทิ้งหนังสือไว้บนโต๊ะ, gradualness, สังหรณ์, luckless, unify, patchwork, fox terrier, battle-field, กระชดกระช้อย, plasticity, draw back, papilla, IX, Worcestershire sauce, footloose, early in the morning, ฉอเลาะ, วงศ์, Merlin, Port of Bangkok, ความฉลาด, All Fools Day, Isaiah, clay, steam box, วัสดุ, โชคร้าย, เรือนฝากระดาน, keep down, jointed, รัตนสิงหาสน์, misdirect, sarong, เกิด, poison, as fit as a fiddle, S.E.C., ต้ม-, grapple, ต่สวน, potbelly, as thin as a lath, voyage, haunch, เหลียวซ้ายแลขวา, หมวกกะโล่, หวง, บิ, ยุ่งขิง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์