บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - void

void (ฝอยด) n. adj. vt.
1. ว่างเปล่า
2. ที่ว่าง, ท้องฟ้า
3. ความอ้างว้าง, ทำให้ว่าง
4. ละ, ออก, ถ่าย
5. ปราศจาก
6. ไร้ประโยชน์, โมฆะ, ทำให้เป็นโมฆะ, ใช้ไม่ได้
คำศัพท์แนะนำ
waits, ชะตาดี, sensitive, overrode, potter, survivor, probably, springtied, insomuch, anchor watch, ไชโย, ไพเราะ, ชี่ยวชาญ, bejewelled, กล้วยกล้าย, hypnotist, อึกอัก, flash of wit, ข้าวเย็นเหนือ, หืด, ช่างอากาศ, rutty, V-drive, ครองตัว, เจ่อ, ไชย, trumpet-shaped, ผิดแผก, gigantic, furore, บุกบั่น, admit into the secret, สังคีต, legitimation, หมี, disembark, ระเบียบ, เบื้องขวา, กลับคืน, cravat, Ash Wednesday, งัวŠ, ปั้นหยา, medicated, ศีลธรรม, corpulence, splinter group, soothing, ้อนใจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์