บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vocally

vocally (โฝแค็ลลิ) adv.
1. ดู voice เสียง, เกี่ยวกับเสียง, มีเสียงเป็นคำพูด
2. พูดดัง, พูดมาก
คำศัพท์แนะนำ
I'm, atomize, offset, ูปสมบัติ, เพราะเช่นนี้, allege, helpless, มัน, mantissa, เดือนยี่, pendulum, laden, น่า-, abominable, astonishment, translucen t, มา, cohesively, ตับ, ซ้ำ, ancientry, inflow, พรรณราย, spherule, fusion, ดาวฤกษ์, charge, varied, สมาคม, ผลักดัน, outcome, marchese, hosier, resect, เขากินกันเสร็จแล้ว, tourist class, Madrasi, bel, กางข้อ, embossed printing, walking part, มลายู, usual, young one, Wheatstone, Sir Charles, social hygiene, deepfreeze, reveille, เย็นฉ่ำ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์