บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vocally

vocally (โฝแค็ลลิ) adv.
1. ดู voice เสียง, เกี่ยวกับเสียง, มีเสียงเป็นคำพูด
2. พูดดัง, พูดมาก
คำศัพท์แนะนำ
ปลีก, table water, treetop, coarsen, ขยัน, gravitate, วีร, กำแพง, monopolist, ใบฎีกา, right-down, stoplight, crave, ไพรัช, fatty, alcohol, alarm, sadism, carelessness, วรรณ, แอ้วแซ่ว, scrool, site value, frankness, defencelessness, unfurnished, penal, information, ขี้เหล็ก, lamentation, out of straight, นายเวร, express letter, trespass, Mongkut, กระเพื่อม, went, the old Adam, ลาดเลา, จะละเม็ด, provincial, time card, ัวควบคุมกระแสไฟฟ้า, jigsaw puzzle, พฤตินัย, ระกาศนียบัตร, reptilian press, Throne Hall, โขด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์