บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vocally

vocally (โฝแค็ลลิ) adv.
1. ดู voice เสียง, เกี่ยวกับเสียง, มีเสียงเป็นคำพูด
2. พูดดัง, พูดมาก
คำศัพท์แนะนำ
clothes-peg, stateside, candidature, satiate, มองดู, หัวลม, bugle, บัพชิต, ล่าทัพ, ่อนผัน, เหลือวิสัย, waif, นักกฎหมาย, ฝนตกไม่ทั่วฟ้า, papier-mache, fatty, run dry, feminist, moo, ต่ลวด, confused, ลายมือชื่อ; fingerprint, larrikin, beastly, kites, colouring, -esque, plough, by far, hatch, ชื้น, Newtonian, กรมสหกรณ์ธนกิจ, เปลือกหอย, รงไปหา, fretty, หญ้านวลน้อย, กรมส่งกำลังบำรุง, bacco, สรตะ, pitch pine, Bible Society, wheat rust, ก้ม, บ่งเวลา, bigamy, โมง, cyclotron, Menelaus,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์