บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - viceroy

viceroy (ไฝซ-รอย) n.
1. อุปราช
คำศัพท์แนะนำ
gum arabic, crafty, nature worship, conqueror, gamester, Argentina, ว้ทุกข์, นักหน่วง, Tom Brown's School Days, tights, lust, spruce, enthusiastic, G.R., boorishness, base, ประลัย, อ, wind egg, head over ears, cutback, wreck, อัสสุชล, เจียมตัว, ลุ่น, larcenously, featured picture, ร้อยชั่ง, ปีกลาย, ลัทธิสังคมนิยม, อบอ้าว, stick-in-the-mud, tawdry, chemical, triangulation traverse table, stalking horse, ratios, foot-sure, obituary, คุรุ, ทันท่วงที, cozy, pallet, นายให้ผมมาหาคุณ, boodle, doggy, vacate, Leipzig, เย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์