บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - viceroy

viceroy (ไฝซ-รอย) n.
1. อุปราช
คำศัพท์แนะนำ
myrtle, as anything, republic, web, ปฎิบัติได้ผล, turtleneck, tithe, surfboat, เป็นลม, eaves board, เที่ยงวัน, ต่ลำพัง, สาสน์, finikin, อามิส, oration, yeoman, ante-, แผละ, หินโสโครก, Virgo, Easy Street, judiciousness, oozy, บานหน้าต่าง, Hegelianism, สองหน, จุ่น, here, call me names, caper, delible, unending, knife-edge, the Grand Mogul, sing my praises, imperceptible, ทักทาย, ambidextrously, purdah, gonorrheal, tea party, slapjack, อย่างนี้นี่เล่า, ship-board, ค่าใช้จ่ายถัวได้วันละ ๑๐๐ บาท, intimidation, เกรน, มึน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์