บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - viceroy

viceroy (ไฝซ-รอย) n.
1. อุปราช
คำศัพท์แนะนำ
proven, relent, much in little, กแต่ง, hung beef, fiftieth, shelf, กรรมการก, ปดเหลี่ยม, เสนาธิการทหารบก, edifice, armory, หัวหมอความ, conditionally, แพทย์, วิ่ง, protectress, C spring, กึ่งอัตโนมัติ, dearly, passable, ตีโทรเลข, hoggish, seemingly, itinerant, ดาวเหนือ, smock frock, elope, หุนหัน, Orion, sump, ชั่วโมง, warningly, thumbnail map, open verdict, accumulative, house-master, converted rice, vestal, มาเลเซีย, monkey business, นเวียน, แล้วกัน, เขาไม่มา, galvanoscope, อกรรมกริยา, insure, tipsiness, มัชฌิมา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์