บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - viceroy

viceroy (ไฝซ-รอย) n.
1. อุปราช
คำศัพท์แนะนำ
ไม่สมฐานะ, สาลี่, หนูหริ่ง, breeching, reprieve, ธงอังกฤษ, resistance, chided, cashew, เจ้ากรม, status, ขี้เกลือ, germs of war, apprehensively, Meredith, เครื่องเกี่ยวข้าว, fifty brace of ducks, ไม่มีวัน, all but, vibratory, buffalo chips, microcosm, ghoulish, masked player, Anna Karenina, detachment, broadsheet, หินน้ำลาย, ฟุ่มเฟือย, portmanteau word, mitigation, ับคั่ง, caster, soda, pinion, เค้าแมว, cat burglar, bridal wreath, กรมสรรพสามิต, ม่วง, ั้งสติ, ลดใจ, she-, get at, society, ช่องแคบยิบรอลต้า, admiringly, troubled waters, twelvemo,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์