บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vestiture

vestiture (เฝซ-ทิเชอะ) n.
1. เครื่องหุ้มห่อร่างกายสัตว์ เช่น ผม ขน เกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
paramour, diagonal scale, graphic record of the weather, not much, evensong, น้ำคำ, แย้ม, มหิมา, ปาก, บำราศ, masal, cussword, โจ่งแจ้ง, twofold, divertingly, เรียด, deficit financing, funded debt, vestibule train, อยหลัง, fatigue, reminder, สุคนธ์, งแดง, หวั่นไหว, checker, bonfire, intelligible, auger, stilettos, mahout, bank rate, ลัก, เจอ, varlet, wreckage, damp, falsify, เอย, diatonic scale, bath towel, ดาล, cynicism, out of, musty, บ่วง, quencher, try square, ติง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์