บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vestiture

vestiture (เฝซ-ทิเชอะ) n.
1. เครื่องหุ้มห่อร่างกายสัตว์ เช่น ผม ขน เกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
putrescent, ขอบขัณฑสีมา, ภุมวาร, นักมือ, ความสำราญ, ั่น, encyclopedic, slow loris, let be, autonomy, pounce, crackpot, acetylene, iridescence, toothpick, tureen, worker, blind man's blluff, undersize, glower, thickwitted, บ้าเข้าที, peach Melba, menu, Saint Pancras, inhuman, หมับ, irrepressibly, plunge bath, armament, ขุดอุโมงค์, piaster, ชูกำลัง, sago pudding, เจ้าข้า, fiction of the mind, bee, three wheeler, web of lies, หัวแหวน, traveller, glasswool, ข้าวหมัก, groundsel, puff box, acquisitive prescription, กะรัง, tail lamp, take to the road,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์