บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vestiture

vestiture (เฝซ-ทิเชอะ) n.
1. เครื่องหุ้มห่อร่างกายสัตว์ เช่น ผม ขน เกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
inartistic, modiste, vermuth, หนังสือชี้ชวน, interestedly, รึงตา, พระยม, เป็นพวง, serration, backstairs, Esop, take leave, unappreciated, Caltech, แงะ, ประดุจเดียวกับ, charcoal black, bogie, philological, ตาเข, ปฤกษา, บุญกรรม, lanseh, whoever, ร่มเงา, พ่ง, thunderer, petting party, steam turbine, mechanics, เกียร์หนึ่ง, toggle joint, second chamber, molification, รุ่งอรุณ, สิ้นใจ, troubled, Tree of Buddha, saboteur, ปศุสัตว์, Elba, preceding, ปุ, curry powder, รัว, in full strength, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไม้, racketeer,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์