บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vestiture

vestiture (เฝซ-ทิเชอะ) n.
1. เครื่องหุ้มห่อร่างกายสัตว์ เช่น ผม ขน เกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
ah, สัปดาห์หน้า, เริ่ม, sweet, จาตุร, compact car, let go, จุกจิก, hermetic, decorate, even up on, widen, expeditious, irrational, cuttlebone, budget, ว่าน, แลเห็น, pliable, thing, มีนาคม, usufructuary, station, นึก, wondrous, ปลาเงินปลาทอง, templar, คี่, Archimedean screw, proa, befittingly, unartistic, meekness, -ship, สืบไป, vegetarianism, cult, fatalistically, per thousand, compete, aqua vitae, contrasty, haphazard, phenix, morbidity, galvanized iron, สำราก, ดน้ำมนต์, root and branch,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์