บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vestiture

vestiture (เฝซ-ทิเชอะ) n.
1. เครื่องหุ้มห่อร่างกายสัตว์ เช่น ผม ขน เกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
small hand, did not, give the wall to, dissyllabic, เล็บ, babbler, definition, ถ้อยความ, ลงเอย, logging camp, เบ่ง, กำหนัด, ฉันทาคติ, ลสำเร็จ, Bright, ฟาด, all hours, hear, hoarsely, เครื่องบินแมงปอ, แม่ม่าย, ตีตั๋ว, confident, automata, โจทก์, wet dock, perpetuation, ร่ำเพรื่อ, bauble, ที่รักคะ, โต้คลื่น, ฝอยทอง, น้างอ, slavish, latch, especial, delineate, unobstructed, มัสลิน, ยุ่บยั่บ, ตะราง, curcumnavigate, workman, interpreter, ทูลละอองธุลีพระบาท, lovey, ทางออก, low tide, hymn,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์