บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vestiture

vestiture (เฝซ-ทิเชอะ) n.
1. เครื่องหุ้มห่อร่างกายสัตว์ เช่น ผม ขน เกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
ร้านซักรีด, อุย, สามยาม, nervously, ืบมา, survival of the fittest, constructor, Orleanist, จัก, mispronounce, คั่ง, ปวดท้องเบา, C.I.A., Saturn, per mensem, regretable, blackish, ธนาคารชาติ, student, แซ่ซ้องสรรเสริญ, สับ, เหยื่อ, ejector, dowdiness, ที่ไหน, ัญชีอาหาร, สารนิเทศก์, ขรุขระ, vanishing return, abyss, หอยขม, cuff links, ปาจิตตีย์, สัสดี, กระมัง, public utility, Latinism, แขนคอก, ลงแขก, Yuan, kite, เสียทองเท่าตัว ก็ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร, deafening, smoke like a chimney, Mother Shipton, hangman, nard, landing, process block,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์