บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vestiture

vestiture (เฝซ-ทิเชอะ) n.
1. เครื่องหุ้มห่อร่างกายสัตว์ เช่น ผม ขน เกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
Macedonian, Chinaman, case-hardened, ออ, dissymmetry, economize, Germanity, ชะเอม, สาวแก่, Cossack, dish, สะอิดสะเอียน, incorruptibility, bygone, afforestation, marine engine, แกแน, severely, ถว, newfangled, dreariness, Zen, wayward, ขี้มอด, impregnability, get on with you, ลูกสะบ้า, bobtailed, skew-eyed, apostrophe, กงไฉ่, กะพร่องกะแพร่ง, open syllable, ผมต่อเรือลำนี้ด้วยตัวของผมเอง, หึง, intermediate, twin engines, ปลอกปลิ้น, ที่รักจ๊ะ, Boston, emanate, mop, diner-out, perception, maliciously, halfback, get round, Zepp, conservatism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์