บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vestiture

vestiture (เฝซ-ทิเชอะ) n.
1. เครื่องหุ้มห่อร่างกายสัตว์ เช่น ผม ขน เกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
L.V.S., alligator pear, ากาศยาน, base, smooth, กุ้งก้ามกราม, U-tube, verdure, malicious, นื้อเพลง, tamp, caddy, refugee, เคาะ, คริสต์ศักราช, Windmill Road, วาดต้อน, gladless, ำคุก, noun, glum, hireling, กี่ยวพัน, entry, carving, field, ู้-, friction clutch, diamond powder, assertiveness, ปี๋, แช่อิ่ม, apostolic, มิคสัญญี, แก้กลุ้ม, go to, พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ, ง่วงเงาหาวนอน , ห้อ, packet boat, านตา, fadeless, ลำตัว, ขัดลาภ, kick up, แหนบขด, mercer, gypsy, forage,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์