บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vestiture

vestiture (เฝซ-ทิเชอะ) n.
1. เครื่องหุ้มห่อร่างกายสัตว์ เช่น ผม ขน เกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
askew, clear sighted, buttocks, pueblo, burgh, ีแผ่ , โล่, structural engineering, ส่าเห็ด, ม้าเทศ, fomentation, peremptoriness, hit, fireproof, rim lock, primer, -otic, เหน็บ, M. Com., ร่ำไห้, sophistic, grog, con, family of nations, ต่อปากต่อคำ ต่อล้อต่อเถียง, Physician in Ordinary, แบบแผน, deputed, ลอกคราบ, อนุปริญญา, dilation, excitably, carmine, ตงิด ๆ, สุข, sixteenmo, หอยนมสาว, party system, เรียกเนื้อ, antitoxin, เหนียวแน่น , aphoristic, minenwerfer, host, ตาพอง, limpness, lithography, decollrant, โทษ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์