บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vestiture

vestiture (เฝซ-ทิเชอะ) n.
1. เครื่องหุ้มห่อร่างกายสัตว์ เช่น ผม ขน เกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
compensate, steeple, receive, shuttle, ก๊อก, clothing, conceit, ปราสาท, Baber, imperativeness, mainsail, take leave, exuberance, Chinese rose, soloist, tyrannize, fraudulent, ชมรม, changeability, clutter, claimant, manatee, rotatable, feature film, เงินของเราหมดลง, ดินเหิน, inside out, memorandum, passage of arms, icly, weft, marine engine, lowness, unlettered, conformist, hydrostatic, Mahayana, เริดร้าง, Wales, พระนม, war veteran, own, bestrew, นายตรวจ, Greco, ยิบฉวย, ไล่เสียง, rejoinder, โมง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์