บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - verboseness

verboseness (เฝอโบซ-เน็ซ)
1. พูดมากเกินความจำเป็น, น้ำท่วมทุ่ง
คำศัพท์แนะนำ
พระศรีอริยเมตไตรย์, adjustable, theosoph, นาย ค, จูง, ก็ , ปรูด, ex libris, submen, remedy, พัทธยา, rivalry, connoisseur of women, กังหันไอพ่น, give mouth, นอแรด, chaos, โรคเรื้อรัง, counter-attack, Antarctic circle, -ae, success, basketball, bit by bit, ตะวันตกเฉียงเหนือ, supplementary, pneumonia, กรมยุทธการทหารอากาศ, out of date, ปลาเจ่า, เจื่อน, ม้าไม้, state's evidence, กุยเฮง, เห็ดโคน, treetop, สมเด็จพระรามาธิบดีที่หก, dimple, reducible, plumage, biscuit, no trumps, นีติบุคคล, rheostat, คอย, เมืองขึ้น, หิ้ว, upland crops, fundamentalism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์