บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - verboseness

verboseness (เฝอโบซ-เน็ซ)
1. พูดมากเกินความจำเป็น, น้ำท่วมทุ่ง
คำศัพท์แนะนำ
๒ นาฬิกา, costiveness, glaucoma, eaten, turn his coat, ไกลหูไกลตา, ทน, ทำดังที่ฉันคิดทีเดียว, go into the melting pot, many, อิง, วรนุช, เข็ดขาม, inconclusively, ขี้เหนียว, แดงŽ, ชนม์, สังฆกรรม, glacial acetic acid, Cantabrigian, topically, swing joint, ใส่กุญแจมือ, favor, ขมึง, คำนึง, สมิงนครอินทร์, Yale, penetrable, พระพุทธ, revive, กระษัตรี, trice, หลน, ลัทธิคอมมิวนิสม์, ตัวเสนียด, jailbird, ักเขต, town car, undersized, take fright, continue, ืนต้น, stock-still, absolute zero, ขลุก ๆ, แสวงหา , หว่าน, divergently,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์