บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - verboseness

verboseness (เฝอโบซ-เน็ซ)
1. พูดมากเกินความจำเป็น, น้ำท่วมทุ่ง
คำศัพท์แนะนำ
เหลือวิสัย, detain, tunefulness, ช่างทาสี, ยุบ, instrument panel, Dutchman, saving, dollar diplomacy, narrator, หล็อน, for the rest, Goldsmith, Oliver, เฟื่อง, battleship, fealty, agrarian party, decimate, มุม, with foal, belting, ways and means, seaworthiness, autobiography, uncommonly, unmentionable, moorhen, ใหญ่โต, momentarily, bezel, dishcloth, porosity, taffeta, พิชัยสงคราม, chessboard, appease, melodious, privateer, stroke play, canine tooth, ระราชบัญญัติ, comply, thereabouts, twitch, agricultural, postimpressionism, found, กางเขนคู่, out of turn,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์