บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - verboseness

verboseness (เฝอโบซ-เน็ซ)
1. พูดมากเกินความจำเป็น, น้ำท่วมทุ่ง
คำศัพท์แนะนำ
so far from, dude, desist, yellow peril, coalpit, womansuffrage, plant, มารยาท, น่าอ่าน, เรี้ยวรก, navigator, projected, thriftily, Rhine wine, papist, out-of-date, microbe, benignant, ทรงครรภ์, รียบร้อย, sounding tube, ิ้งระเบิด, ดีดดิ้น, สหรัฐ, presence, ขี้โครง, clockwork, nosegay, shoddy, ห่ม, เอี่ยม, surgery, อินทรวิเชียรฉันท์, bellboy, สะตือ, fearfulness, houseful, airsick, pipe fitter, unawares, รอง, winter, comfort, athletic sports, ปลดระวาง, the lineup of political parties, เหตุฉุกเฉิน, suitableness, สื่อมวลชน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์