บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - verboseness

verboseness (เฝอโบซ-เน็ซ)
1. พูดมากเกินความจำเป็น, น้ำท่วมทุ่ง
คำศัพท์แนะนำ
Chakri dynasty, weird, derm, continuous performance, villainous, ร่วน, วิสัชนา, peg, belly dance, พระบรมวงศานุวงศ์, rant, vulgarly, subdivision, ุบยับ, pyrites, treason, สลิด, เหม่, positive sign, Luang, เหลอ, D.Lit., enjoin, นาคปรก, ด้วง, ล้น, นายก, misguided, three-mile limit, contritely, cuspid, atop, mafia, milli-, earthenware, ับสมอ้าง, primordially, S.E.C., โชคร้าย, nether, ประโลมโลก, ปลาเจ่า, prorogation, officinal, จุดหมายปลายทาง, collotype, Land's End, program director, ข้าม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์