บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - verboseness

verboseness (เฝอโบซ-เน็ซ)
1. พูดมากเกินความจำเป็น, น้ำท่วมทุ่ง
คำศัพท์แนะนำ
verboseness, crystalline, allusively, ใคร่ครวญ, มัชฌิมวัย, phrenologist, ีดนาทาเน้น, in apple-pie order, songstress, opaque, disenchantment, fickleness, bromide paper, cap and bells, หักร้างถางพง, overt act, Sharp, Becky, flowerer, enfold, สามเศียร, sledgehammer, ศร, spiny eel, theosophic, overturn, Gandhi, Mahatma, copyright, Solvay process, ministerial regulations, baleen whale, accost, reinstate, slippery, ตะโก, re-create, eradication, นักเลงไพ่, ชัง, stood, go to bed, Sun Yat-senism, ระกวดราคา, ทหารอากาศ, immersion heater, airman, ต่อน้ำ, บุโรฉึ่ง, U-tube, combustibility,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์