บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - verbalist

verbalist (เฝอ-แบะลิซท) n.
1. ผู้ที่ยึดถือถ้อยคำเกินไป
2. คนพูดน้ำท่วมทุ่ง
3. คนเล่นถ้อยคำ, คนเล่นลิ้น
คำศัพท์แนะนำ
squad, scopolamine, lure, premeditate, ที่นอนนุ่ม, หนุบ ๆ, ไม่ก้ำเกินกว่ากันเท่าใดนัก, รถบดถนน, จองหอง, ตวงข้าว, -ition, เก็บเล็กผสมน้อย, Sino-, status quo ante, ขนมปังกรอบ, petrify, eager, Bolivia, สู่, unless and until, H.M., พูดกับคุณ, swallow shrike, นั้นแหล่, angle bar, strategem, เรียงลำดับไหล่, dumb show, เจ้าอารมณ์, exorbitantly, สบประมาท, latex, ค้น, innate, ขนานนาม, Supreme Soviet, แม่นยำ, ตั้งฉาก, trigonometrically, snake gourd, hobgoblin, liniment, peep show, Wellington boots, แปร, rooted, like, การที่เขาปฏิเสธนั้นก็ถูกต้องแล้ว, Tartar Republic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์