บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - verbalist

verbalist (เฝอ-แบะลิซท) n.
1. ผู้ที่ยึดถือถ้อยคำเกินไป
2. คนพูดน้ำท่วมทุ่ง
3. คนเล่นถ้อยคำ, คนเล่นลิ้น
คำศัพท์แนะนำ
harmlessness, erring, Daniel, grandmotherly legislation, dissociation, Mount Wilson, คันเบ็ด, quake, สกสาหาความ, ปล่อยปละละเลย, pilot plant, debenture, odds and ends, Jew, มีด, shoo, speedy, genealogy, racket, honorable intentions, ธุระปะปัง, pall, Gladstonian, โรงเรียนกวดวิชา, pivot, ถ้ำ, cotton, เพราะดังนี้, Jezebel, ิง, dragnet, ก้อง, neoprene, phenomenal, flesh fly, palanquin, sightliness, L.R.C.S., bulbous, settling day, ซ่อนเร้น, ใบลาน, วิทยุสื่อสาร, forefinger, not as yet, matting, roving commission, quadruped, แฉ่ง ๆ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์