บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - verbalist

verbalist (เฝอ-แบะลิซท) n.
1. ผู้ที่ยึดถือถ้อยคำเกินไป
2. คนพูดน้ำท่วมทุ่ง
3. คนเล่นถ้อยคำ, คนเล่นลิ้น
คำศัพท์แนะนำ
trinket, รุ่ง, พระเจ้าจักรพรรดิ, ยิก ๆ, ส่วน, circumscribe, rapturously, ถ่อม, barrelshaped, two-pair front, fascination, อัญมณี, พูดกะล่อน, อวบ, belabor, postdate, ข้อยกเว้น, painfully, truss bridge, น่าเตะ, รรจบครบรอบ , มุสาวาท, unroll, poem, tomfool, โฉมตรู, dungaree, concentration camp, Chink, รังควาน, ตั๋วพิเศษ, อำพันขี้ปลา, Kshatriya, stranger, sweetshop, tuberculosis, culminate, amour, give him a bit (a piece) of my mind, sterling area, ill-advised, กลึง, pl., self-command, ตะไบ, music festival, South American, occlude, offset press,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์