บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vastly

vastly (ฝาซท-ลิ) adv.
1. ไพศาล, กว้างใหญ่, มากมาย
คำศัพท์แนะนำ
theosophic, โสน, เต็มที่, ซาว, Jason, deputize, ช่วยอำนวย, magnetic mine, titrate, พิระยะ, -wide, Saint Bernard, เยซู, ซ้ำ, walk of life, carpet rods, teamster, ภคินี, rapine, ยวนตายวนใจ, countermark, pleated skirt, เลื่อย, omnibus clause, twelvefold, known, ชะลอ, the straight and narrow path, ประโคม, shyness, ร่วน, strife, บึกบึน, nursery cannon, continent, screw steamer, แพ้ฟัน, tomato, สิบครัวเรือน, exhausted army, up to the chin, speedometer, ชั้นหนึ่ง, resplendence, inoperative, philanthropist, เท้า, offset press, าวลีบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์