บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vastly

vastly (ฝาซท-ลิ) adv.
1. ไพศาล, กว้างใหญ่, มากมาย
คำศัพท์แนะนำ
favorable, spread-eagle, เปล่า ๆ, pay address, Vaisya, ผู้สังเกตการณ์, irrepressible, transducer, nutrient, presidency, mandrel, Paris green, เจ้าหล่อน, prison crop, Supreme Soviet, รักแร้, glass, เฉกเช่นมหาบุรุษ, ขี้ร้อน, nursemaid, lithosphere, wharfage, dwelling house, trailing wheel, ratification, March, Macca, กินดิบ, bigoted, longitudinal, re-count, esprit de corps, ถกเขมร, ย่อย, suffocate, reminiscent, hurdle, nocturnal, Graves, sequaciously, อากร, ศีลธรรม, corporation, เด็กตาดำ ๆ, anchorage, castigatory, Code Napoleon, hadji, society editor,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์