บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vastly

vastly (ฝาซท-ลิ) adv.
1. ไพศาล, กว้างใหญ่, มากมาย
คำศัพท์แนะนำ
สดงความยินดี, ตาม, water bug, breathtaking, ขอŽ, โสภินี, agenda, hocus-pocus, น้ำคำ, โปก, Reign of Terror, Conservator of the River Thames, gainsaid, freakishness, หอยแมงภู่, Edison battery, สังฆ, knee plate, น้ำมันตานี, vote, bloodguilty, เค้าเงื่อน, resurge, romp, Utopianism, posterior, spiral wheel, บดกระทั่งเป็นผง, discourage, coulomb, หลายครั้ง, แย้งกันอยู่ในตัว, hypnotist, ฉี่, septuagenarian, Petition of Right, inconsiderate, backcountry, วิจิตรพิสดาร, fluorescent, singles court, couch, jurisprudence, tamp, ูกหลาน, บานปลาย, parliamentary, grove, หญิงขายเหล้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์