บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vastly

vastly (ฝาซท-ลิ) adv.
1. ไพศาล, กว้างใหญ่, มากมาย
คำศัพท์แนะนำ
มหาศาล, Excellencey upon my honor, bewildering, กัวลาลัมเปอร์, สัตบุรุษ, ถึง, lynch, conscription, เนื้อหมู, sanitation, เอน, คาว, tattler, gibberish, two, death mask, โปร่ง, ไซ้, maharani, โพง, prying, zoologist, correspondent, หมายเลข ๑๐ ถนนเดานิง, ถ้อยที, empties, เกลือสินเธาว์, second wind, silhouette, metamorphic, ผ่อน, Luxemburg, เลือกเฟ้น, oafish, หวาดหวั่น , ฝนตกกะปริดกะปรอย, intrenchment, nos., Royal Society, soft-witted, simplehearted, corespondent, รูปสามเหลี่ยม, reprimand, เลขาธิการ, insanity, hanker, self-acting, mixable,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์