บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vastly

vastly (ฝาซท-ลิ) adv.
1. ไพศาล, กว้างใหญ่, มากมาย
คำศัพท์แนะนำ
ฟันผุ, ห่าม, ovary, นพเก้า, Ltd., sice, operate, รู้หนังสือ, Paderewski, lgnace, southerly, court of law, พูดกะล่อน, headroom, ศาสนาคริสตัง, สะแก, กลองแต๊ก, chemist's shop, jib door, กำดัด, accelerative, on guard, ม่, ขยิบหู ขยิบตา , แหง่, ชาวพื้นเมือง, scenario, กี้, แดดจัด, นักก่อวินาศกรรม, อุทาหรณ์, forgiven, common ground, เต๊าะ, dallier of words, carve, ๗ บวก ๘ เป็น ๑๕ เขียนเลข ๕ แล้วทดหนึ่ง, ลอกคราบ, impotent, laconicism, เปรย, ประเทือง, มะเดื่อ, แพรเพลาะ, เก้งก้าง, before I could say Jack Robinson, croquet, wide-awake, falter, กว้านซื้อ ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์