บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vastly

vastly (ฝาซท-ลิ) adv.
1. ไพศาล, กว้างใหญ่, มากมาย
คำศัพท์แนะนำ
กระทรวงอุตสาหกรรม, ชะง่อน, hem, eider, oceanic, sticky, census officer, clerk, สายนาฬิกา, waistcoat, จ้าง, outspokenly, ชั้นครู, ไม้หันอากาศ, หมุนเวียน, Established Church, solar oil, ฝังหัว, ปูชนียสถาน, คั้น, fiscal year, ตะกั่ว, เธอซิพูดมาก, หมอลากข้าง, werewolf, neo-Greek, ักท้วง, thrashing machine, moratorium, squire, futurist, เฮือก, พ้อง, ellipse, patron, data, คอตีบ, torrid zone, wrinkled, regional, halfblood, เลือก, bird-lore, มโหฬาร, enslaver, farcy, สะเพร่า, หม้อไห, stand him in good stead,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์