บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - vastly

vastly (ฝาซท-ลิ) adv.
1. ไพศาล, กว้างใหญ่, มากมาย
คำศัพท์แนะนำ
dishonesty, bobsled, ท่าน, ับสมอ้าง, border stone, slackly, letter, overcast, Lenten, hatch, dumb piano, cabal, unreasonableness, loge, คริสเตียน, เนื้อลูกแกะ, inspire, นอนด้วยกัน, what's, sirup, แข, กระยาง, ครอบ, กำเหน็จ, โรคปัจจุบัน, แพรเพลาะ, Falstaffian, minx, knave, marriage portion, ท้องถนน, Queen's counsel, vi, ทาสยาฝิ่น, version, outward, สงบ, nippers, ต้นขา, supervisory, weigh, strongly, leave it unsaid, Free Church, Burmah, soap, so-called, poultry, red light,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์