บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
te-hee, bus conductor, coachman, suppleness, buyer's market, sing, เยิ้ม, insipidness, thoughout the year, chimney sweeper, นี่, outclass, พุทธองค์, tactics, context, creator, embargo, วันศุกร์, strike a bargain, counterpoise, โดยน้ำใสใจจริง, บัญชีเดินสะพัด, กล้วยไข่, หวาด, เกินพอ, polyester, ตังŠ, take breath, vegetativeness, hare-lip, courtcraft, ใครมาที่นี่, soldier crab, ลุงเขย, mountebank, กัลกตา, palpitate, ทางการ, เหยือก, หมก, กาลเทศะ, elementary education, สรุป, กระดิกหู, -phil, purser, หม้อต้อ, miserable, ละหุ่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์