บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
trolley wire, wind up, unkink, confer, hoodwink, shakily, dominion, ad hoc, ปัตตานี, บอก, trunkful, in pup, inspite of, spanking, cap-a-pie, ชิมรส, น้ำ, shrug, pedagogical, บานไม่รู้โรย, bamboozle, ่วยเหลือ, afflicted, disruptive, hydrostatics, dynamic electricity, agent, Tibetan, mass media, ชุ่ม, Mars, ได้ดิบได้ดี, multilateral, ถก, down on my luck, ถึงอสัญกรรม, kiss-curl, prickly, palaeontology, บริเวณ, blue moon shine, เต็มคราบ, bulge, นักเลียนแบบ, สัตยาธิษฐาน, presidential, two-throw, group marriage, undercarriage,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์