บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
ควร, out of favor, ลูกหม้อ, transmission, ต้องกัน, นาน, หิด, amelioration, distance, presentation, luggage locker, ชั้น, out and about, จาป, ผลอ, พียงพอ, ซี้ยว, ักหนา , พระราชนิพนธ์, สินธุ, pinprick, tripartite, ข้าหม้อ, Cape Kennedy, East by North, ใกล้, dumdum, get into his stride, cattle range, trainee, roulette, วจี, น้องน้อย, trivial, degenerate, พิศวงหลงใหล, Christian, ป้อมปราการ, ุ่นมัว, mound, แหลกลาน, เลี่ยนโล่ง, consummate, ศัลยกรรม, ขนานนาม, unemployable, neuter, ปุก, Whitsun,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์