บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
กลุ่มคอมมิวนิสต์, at the wheel, 'e, พวงมาลา, เกลี้ยงŽ, มกุฎ, Las vegas, ทาน, paramount, stone-broke, My dear Sir, ยาจืด, กระดูกโหนกแก้ม, มด, treacherous, ตีท้ายครัว, timidity, war nose, O'Neil, Eugene (Gladstone), Thor, Monte Carlo, ร่อยหรอ, hurly, อมภูมิ, ประนาม, ทหารราบ, wide-awake, เวียดนาม, าวลีบ, fancy dress ball, Bolshevic, เขารักกันมาก, tip-top table, East Northeast, พระราชทาน, ทุ่มเท, หมูหรึ่ง, soda clerk, vibration, วรรคต, emery cloth, ravages, สถาพร, worthless, personage, animated cartoon, ลูกโป่ง, ถ้าเขามาเมื่อไร โปรดบอกผมด้วย, transistor,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์