บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
ควาย, ตาพอง, นอก, oligarchy, ราชย์, antonym, ชนช้าง, guava, หล่ม, กรดกัดแก้ว, grumpily, ่งผู้ร้ายข้ามแดน, embonpoint, โบ, ecstasy, adapt, Golden Treasury, thoughout the year, best man, awnless, magnetic, observation car, periphrastic, ปูนซิเมนต์, อ้อนแอ้น, ทะเยอทะยาน, circumspectly, drummer, ม่อย, frillies, dare, planisphere, นอนตะแคง, Isthmus of Kra, อย่างไร, ับได้จับเอา, หยุดเรียน, disseminator, delegated, พู่กัน, shambles, culturally, เหลียวหลัง, สะดุ้งใจ, นอนแบบ, stick figure, ยานมาศ, singsong, prosperous,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์