บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
oil engine, แพง, quintette, immodest, กี่มากน้อย, civilized, winding-sheet, alike, developed, เฉลียว, fester, power factor, แพ, สุเมรุ, look daggers, unearned increment, cotton cake, ูกปราย, palsy, เอกภาพ, spendthrift, คนธรรพ์, secret service, paucity, Wiseman of Gotham, wall in, Gaul, protectively, suffering, หยอด, ชื่นใจ, tittle-tattle, uneconomically, ดื่น, mainstay, Women's Royal Air Force, surfboard, flow, emerge, prelate, อันตราย, force pump, politico, prolongation, Mohammedan, withal, ยุดพัก, ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ฯ, ฝีพระโอษฐ์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์