บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
piston pump, population explosion, truant, fission, ตกมัน, vow, toe ball, canned, barometric pressure, speedway, ปันจุเหร็จ, อัคคีภัย, set to work, ใจเด็ด, allowance, flak, go on, กลอกตา, Emden, กระฉับกระเฉง, axle load, concavity, อีหลุกขลุกขลัก, sulfonate, ยิ่ง, safe deposit, com-, copybook maxims, ช่วย, means, ไม้บรรทัด, skim, พระราชเสาวนีย์, ป็นอันขาด, กองทัพอากาศ, เงินผ่อน, ซับใน, สงกรานต์, ด้วยซ้ำ, mercilessly, ปลื้มใจ , liability, the fall of the cards, fatality, socialist, tint, riven, wench, grotesqueness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์