บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
permanency, dragonfly, create, trustworthy, inactivity, ก่อตั้ง, categorically, ว่าว, mineralogist, คุดทะราด, quiz show, perfunctoriness, can, joystick, restaurateur, thee, anaemia, victualler, compete, obviously, public servant, marking ink, รบเร้า, นวโกวาท, โดยสาร, legal adviser, promotion, Cuban, กลัดกระดุม, ensign, morose, นำเที่ยว, ลูกซัด, สะเออะ, ยอดผัก, ยุแหย่, fairly, เนื่องจาก, painted lady, Sunday, green hand, equip, Hesperian, ละมุนละม่อม, fagot, Asia Minor, sponge, ่าง ๆ, direct tax,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์