บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
spirit writing, แก้วแกลบ, airless, as soon as, inquiry office, ท้อง, thruout, กำจาย, chateax, ไฟลามทุ่ง, รู้จักมักคุ้น, wiseman, extraditable, sparrow hawk, mulch, wrathful, disbelieve, popularly, appalling, emporia, fit, down-in-the-mouth, จอมทอง, kindle, กรมผสม, galipot, tinderbox, คลอก, numerical inferiority, penetrative, out of form, รองเท้ายาง, aspect, uncertainness, stoneware, มางใจ, ราชครู, ้วยประการทั้งปวง, มิตรภาพ, squeegee, chancellory, กลวง, ปริศนา, visiting book, entomological, สลาตัน, บังควร, inborn, ผมเอาบันทึกนี้มาให้คุณพิจารณา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์