บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
nozzle, ครุวาร, Young, Brigham, รถโกดัง, rejuvenation, geranium, waspishness, skirtings, สัพพัญญู, crassitude, โหระพา, ปีจอ, adventure, plums of office, ต้องประสงค์, percolate, น้อม, development, ชำเรา, reamer, benignant, ไหล่เขา, นัดแนะ, สาวแก่, radiothermy, สิ้นปราณ, อภิธรรม, subjective, อินังขังขอบ, ลงธุระ, dull, สะไบ, flying machine, 'em, give mouth, บุ๊ค, unctuousness, ระเบ็งเซ็งแซ่, ลมพัดชายเขา, collapse, invariability, valid, inexperienced, John the Baptist, distributive, melodramatic, vase, knee-deep, ใฝ่ใจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์