บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
โหยง, benefit of the doubt, ลอยชาย, กางเกงขาสั้น, นั่งร้าน, anonymous letter, threesome, ักหลัก, witlessness, sea level, childish, subbed, soda clerk, เกรียว, bearings, ตัดศีรษะ, แส่, sufficiently, fly, untrue, Code of Manu, Kalidasa, attar, uvula, coming, จำบ่ม, chief priest, sprint, leafiness, perfidious, ferric, แม่ปิง, พลโลก, ช่วย, ตรียัมปวาย, unworkable, น่อย, ไกลฝั่ง, sufficing, vernacular newspaper, meretriciousness, hormone, หญิงหม้าย, คริสต์ศาสนา, jet, design, unneighborly, paltriness, ที่มา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์