บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
รองผู้จัดการ, ต้ม-, tercentennial, barque, civil list, พ่อครัว, silly season, ดหย่อน, favorableness, มะ-, sack, dress, phoenix, repel, พ.ต.ท., สโมสรสันนิบาต, อุตตรประเทศ, เขาเรียนหนังสืออยู่, excitably, jewelweed, ขนบธรรมเนียม, ตุ, grumbling, shyness, desolate, war nose, keep late hours, self-parking, ฟ้า, trap, motorization, แก้เผ็ด, deal, come to grief, ครำ, water meter, rough rice, ประจบ, palace politics, make a book, ขี้โล้, idleness, floodlight, misanthropist, outridden, หีบห่อ, skeleton in the cupboard, prohibitionist, Mrs,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์