บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
navvy, ตำลึง, consolation match, excommunicatory, น้ำมันเขียว, the Conqueror, colliery, bourgeois, objectivity, mashy, bowl, casual-ward, fledged, ตก, the' dansant, Opium War, pull, outlaw, the Scales, milkmaid, hello, alkali, นั่น, พืชผล, draughtmanship, high-brow, interflow, ๕ พฤศจิกายน, แจ๊ด, allied, dead weight, ninety, tinkle, burden, exhaustive, disinherit, โน้มคำนับ, พระบาท, เฝือ, inventory, yawning, กล่าว, contact printing, ข้าวหมาก, cellar plate, deferred telegram, know better, marketable, prismatic colors,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์