บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - variant

variant (แฝ-เรียนท) n. adj.
1. ดู vary เปลี่ยน, ไม่เหมือนกัน, ไม่ลงรอยกัน, ทะเลาะกัน
2. คำเพี้ยน, เพี้ยนออกไป, แตกแยกออกไป
3. แปรออกไป, สิ่งที่แปรออกไป, ทางของเพลงที่แปรออกมา
คำศัพท์แนะนำ
self-, legerdemain, ตลาดท้องน้ำ, lingeringly, ป่าฝุ่น, หลักหมื่น, foster child, winsomeness, philosophize, onslaught, Excellency, budget holiday, furrow, reasonablel, shale, congenital, อ้ายบ้า, Mount Palomar, innermost, มัสลิน, plainclothes policeman, S.E.A., อาวุโส, sheerlegs, comely, เซิฟ, hobgoblin, forwarder, free kick, ตอบรับ, distracting, เวียดนัม, cicatrized, in conjunction with, paternity, อธิราช, swimming belt, -mannered, dietary, truth serum, ร้าว, carnal, at al l events, suddenness, ปม, แก่งแย่งเพื่อเอาทรัพย์, to his feet, Y.W.C.A., นู้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์