บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unpromising

unpromising (อันพรอม-อิซิง) adj.
1. ไม่มีท่าว่าจะดี
คำศัพท์แนะนำ
คดีอาญา, Holland gin, shorn, บรม, ทฤษฎีบท, proposal, กรมการขนส่งทหารบก, ท้ายโต่ง, admixture, go to bed, caisson, ่าด้วย, faultlessness, ตลอด, ฝีคัณฑมาลา, appellate court, adjacency, elector, บอก, recessive, miracle play, GI, goddess, stickiness, เฟื่อง, mission, ทิ่ม, recto, ้ามหน้า, phosgene, airship, waterworn, stand by, modulate, mucilaginous, ก่อนไก่, pedagogism, introspect, disheveled, กติกา, portraitist, mail, ประเดิมเริ่มแรก, potato, primordiality, fixture, marry a fortune, unequivocal, evasion,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์