บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unpromising

unpromising (อันพรอม-อิซิง) adj.
1. ไม่มีท่าว่าจะดี
คำศัพท์แนะนำ
asperity, opportunely, commensurately, invade, moreover, southerly, ตะราง, mouth organ, socialism of the chair, deal, filmdom, bourne, side view, kiddy, chit, scotch, Australasian, French grey, D.T.'s, pessimistic, concavity, ่ายขา, iniquitously, doodle, cent, cubic content, ปักกิ่ง, thrasher, twinge, masked player, rattan, ตารางเวลารถไฟ, หมาหลึ่ง, gist, mint, lithium, ปอแก้ว, ตาเต็งการค้า, unsaid, crankshaft, lose face, rigorously, crewcut, stick-up, ลัทธิจารีตนิยม, pen-and-ink drawing, gruff, มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, เมาŽ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์