บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unpromising

unpromising (อันพรอม-อิซิง) adj.
1. ไม่มีท่าว่าจะดี
คำศัพท์แนะนำ
moralist, auspiciousness, appendage, garden party, กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, bacco, prompter, Brahminism, วิศาขะ, ช่างตัดผม, suitability, shoulderblade, bay, virgin, elasticity, service garage, พี่ชาย, dirge, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, อนุชาต, stick pin, National Guard, extravagantly, take it or leave it, ceramics, delivery order, ignite, re-engine, purvey, tiger's eye, rickety, south by east, votary, locksmith, crawler, sonant, ineligibility, King Emperor, encroachment, prickly heat, draw bridge, postulate, Hebrew-wise, triangulation, abscess, fleet admiral, inversion, สุข, ลม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์