บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ungird

ungird (อันเกิด-) vt.
1. คลาย, คลายเข็มขัด
คำศัพท์แนะนำ
หน้าสิ่วหน้าขวาน, laud, ดรรชนีหักเห, require, Indiaman, indistinguishable, ไข้หวัด, กระพุ้งแก้ม, cotton cake, ข้าวตาก, leukorrhoea, ตอนเย็น, cabin boy, battle cruiser, turner, electric storm, juristic person, sugar tongs, ถาก, demonstrative, ครุยวิทยฐานะ, above-board, สงบ, dumfound, แนะแหน, หมดสติ, ถูกอกถูกใจ, cabstand, กณิการ์, dumb irons, talk over, roller bandage, รถที่นั่ง, mockery, kitchen garden, provocatively, พระราชวินิจฉัย, idling adjustment, ึ้นศาล, ขับเคี่ยว, listener, Mother Superior, safety bolt, ลอยกระทง, guess, ใจทราม, diminutive, Marie Antoinette, blood pressure,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์