บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - undeterred

undeterred (อันดิเทิด-) adj.
1. โดยไม่มีใครขัดขวาง
คำศัพท์แนะนำ
กากกรุน, brother, filial piety, ครื่องมือ, peafowl, landscapist, เปิง ๆ, Quakerism, worm gear, หิ้วได้, adjective law, recourse, insomnia, จ่าตรี, mother earth, หน็อยแน่, Ukrainian, opacity, aggravate, Hannibal, เห็ดรา, ออดอ้อน, salubrity, disenchantment, ทางไมตรี, yds., Tabasco, หล่อสำเร็จรูป, ศาสนูปถัมภก, malt vinegar, outwardly, ดัชนี, คิดหน้าคิดหลัง, farce, topsy-turvy, มือไว, admirability, frowning, ลัดพราก, คลัง, draughtmanship, หัวออก, Black Forest, vetch, ด้วยความโลภ, unfurnished, sidetrack, diagraph, discursive,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์