บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - undeterred

undeterred (อันดิเทิด-) adj.
1. โดยไม่มีใครขัดขวาง
คำศัพท์แนะนำ
ภาษาต่างประเทศ, กางเกงใน, pathos, Lyra, horse-towel, snorkel, glass, have done with it, near side, A-frame hut, unilateral, speaking trumpet, คุณและผม, Thessaly, สงเคราะห์, tabulate, install, บื่อหน่าย , ขบ, กระจุกกระจาย, ผู้กำกับเวที, redact, หิ้ว, land office, ดะโต๊ะ, SEAP Games, indigestible, Xaverian Brother, เร่, inverse proportion, น้ำหอม, ปักใจ, surprising, humid, พูดได้, เนตร, -pede, D.F. Davis, the Right Honor able, racial segregation, กราวนอก, artificiality, to hand, procrastinate, build, handle, hornpipe, joule, hurricane lamp,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์