บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - undeterred

undeterred (อันดิเทิด-) adj.
1. โดยไม่มีใครขัดขวาง
คำศัพท์แนะนำ
semicircle, mercer, economic, rode, heathendom, Taiwan, เขื่อนเจ้าพระยา, ตอม่อ, G.C.M.G., purposely, air-conditioning, renounce, photometry, strait-jacket, ตัดพ้อ, groan, Gunpowder Plot, Slave States, กา, prosody, reinforce, endear, หญ้า, ระนาว, ไข้เลือดออก, แสด, far and wide, มลายู, winter, baronetcy, มันสมอง, ับเปลี่ยน, selfsame, สาร, ขนมปัง, ride roughshod over, โง, เกรียน, however, prickly heat, ผูกมัด, whew, ริน, จ่านายสิบโท, ำบากลำบน, กัดผู้มีบุญคุญ, announce, Threadneedle Street, หีบเพลง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์