บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - undeterred

undeterred (อันดิเทิด-) adj.
1. โดยไม่มีใครขัดขวาง
คำศัพท์แนะนำ
พิธีรดน้ำ, Hyde, ปล้ำ, intracranial, waistband, สิน-, sageness, ทองพันชั่ง, sou, กรรตุวาจก, plexus, poniard, play by ear, Kitty, Anglo-American relations, quarter light, ไสว, cheese-paring, lose sight, ราษฎร์, ป่าละเมาะ, transshipment, แทยง, superlative lateness, wedge-shaped, lackluster, foyer, vitriolic, en masse, recommendation, racoon, ex godown, ออดอ้อน, sea lion, พิราลัย, ตะเฆ่, mud crab, Seven Years' War, ยั่งยืน, อำพราง, pristine, scoop, tour de force, textual, waist belt, direct, foretold, blended, aquatic sports,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์