บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - undeterred

undeterred (อันดิเทิด-) adj.
1. โดยไม่มีใครขัดขวาง
คำศัพท์แนะนำ
Shakle bar, อย่างนั้น, straight face, Honest Injun, stable companions, ฉุก, Roman holiday, manhandle, ยั่น, skimpy, กระยิ้มกระย่อง, falling star, ฆ้อง, able-bodied seaman, infamously, wagonload, dominant, ต้องห้าม, ครึ่งโลหะ, silver, enlightened, แห้, เจดีย์ พระภิกษุ , York-shire, enslave, eau, asseverate, thank my stars, เงินกู้, grumpish, throw out, คำร้อง, นาน, พลาย, ตำรวจสภา, ิ้นดี, จับกลุ่ม, tank engine, cartage, monogamous, าเจียน, macrophotography, tile, defendant, technetium, gunnery, varlet, deaf-and-dumb language, เสีย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์