บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - undeterred

undeterred (อันดิเทิด-) adj.
1. โดยไม่มีใครขัดขวาง
คำศัพท์แนะนำ
มานุษยวิทยา, totalizator, at the hand of, นือย, นักย่องเบา, capstanbar, white duck, ยาเม็ด, สะอึกสะอื้น, สำริด, censor, ิงเป้า, Reign of Terror, สอบไล่, granddad, ลูกหนุน, pipul, cornet, เสรีภาพในทางการเมือง, guile, sobriquet, ราคาตลาด, กระต้อยตีวิด, London pride, grave, ปักหัว, paying load, twigrod, nought, เสวย, บี้แบน, ตะครั่นตะครอ, มะเขือเทศ, acclimatization, ัตถุดิบ, แช่มช้า, rivet his eyes on, blende, epochal, SEAP, น้ำซาวข้าว, เขาพระวิหาร, น่านเจ้า, woodenly, zoning law, eighteen, Semitic, take his place, chief of staff,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์