บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - uncle

uncle (อัง-ค'ล) n.
1. ลุง, อาผู้ชาย, น้าผู้ชายเจ้าของโรงรับจำนา
คำศัพท์แนะนำ
Great Vehicle, Oliver Cromwell, ไม้อันนี้, luxuriantly, unabiding, mantle, scrub, Tatar, ังวล, Rabeleais, delectation, clubmoss, Iran, Galileo Galilei, สลักหักพัง, infringement, วายตัว, ความลำบาก, bell-shaped, fought, wort, misunderstood, subjective, ชาวเหนือ, submachine gun, อัสสาสะ, lying, เข้าใครออกใคร, ผยแผ่, โดดเดี่ยว, ศักราช, การัต, วิลาด, debit, กระดาษปอนด์, meg, narrow-minded, garrotte, ebullition, never-to-be-forgotten, ขัตติยมานะ, odontologist, mainly, nether region, เรดาร์, เส้นศูนย์สูตร, bolt from the blue, บรรพกาล, mountain sickness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์