บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - uncle

uncle (อัง-ค'ล) n.
1. ลุง, อาผู้ชาย, น้าผู้ชายเจ้าของโรงรับจำนา
คำศัพท์แนะนำ
chorus, tether, น้ำมันเบ็นซิน, ball park, autumnal flower, pussy, temporization, first floor, Anglomania, rear admiral, laissez-faire, parking light, ecology, เจริญŽ, foot rule, cleat, ยึดŽ, เคี้ยวเอื้อง, chrysanthemum, calumnious, a scrape of the pen, anchorite, ป่าทึบ, จุลทรรศน์, I.O.U., my liege, บุพชาติ, คียงข้าง, change his tune, pall, gravy, uncivilized, shrank, news pundit, กังวล, sect, authorized agent, Marat, cradle, กัลกตา, duress, put about, as large as life, service pipe, liability, vice-admiral, ล่ง, discontinuous, พระราชอำนาจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์