บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - uncle

uncle (อัง-ค'ล) n.
1. ลุง, อาผู้ชาย, น้าผู้ชายเจ้าของโรงรับจำนา
คำศัพท์แนะนำ
สตางค์ห้า, mockingly, มิ่งขวัญ, fir, turning circle, uncover, harmonica, order of the day, ไก๋, intensely, สมผสาน, Cambridgeshire, นคร, censurable, ผาสุก, branding iron, Venetian glass, active, molly, pretty penny, Rhine, ลวดลาย, ตั้งประณิธาน, ป่วยเจ็บ, ratlin, come to a sticky end, smelting works, para-, แวบ, boiling point, rag, empirically, numerical, scruff, กรุง, เท่านั้น พอแล้ว, at stake, animated cartoon, หมายเลข ๑๐ ถนนเดานิง, rucksack, sapanwood, ashtray, ปทัสถาน, Geiger counter, หลุม, เกยตื้น, assimilatory, chamber music, เพียงใด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์