บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
panicle, knowing, สินจ้าง, sparks, กวน, adman, ไขกระดูก, profitableness, chimpanzee, คลุก, misdemeanor, หมบ่มิได้, assortment, ostentation, celebrate, นักบุญ, marquee, steep, throttle, derelict, Thackeray, William M., sunflower, lightyear, cure-all, ปุถุชน, stilettos, consumer, คำสัญญา, convert, railway shares, mawkishly, อนหลับทับสิทธิ์, Germanophil, กระดาษปรู๊ฟ, digress, radial-ply tire, dialectician, confess, rakish, กระเชียง, hurdles, coarsely, satiable, oil painting, ระดู, affair, hammer, artistry, rampart,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์