บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
plaza, board, ม้า, The Lancet, Hessian fly, gamely, ตริตรอง, ดื้อ, grow, as such, clinkstone, ใฝ่ใจ, zoo, tree of life, บุหรี่, ตาราง, trunkful, รวจค้น, quadrature, nunky, มะม่วงมัน, friction coupling, เทือกเถาเหล่ากอ, assiduity, declivity, ไม้เมตร, Y-gun, mandolin, girl scout, Deutschland, leatherback, thoughtfully, better half, ดาวพระเกตุ, เซี้ยว, wild goose, reverse turn, tendency, interjection, ขัดขา, somnambulist, tear, ร่อแร่, law-abiding, colour, อีเพา, whale line, tartrate, Common Bench,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์