บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
infinite verb, minus, Gorgonzola, sociality, hallowed, outclass, Fawkes, Guy, short wave, dentifrice, รังสีเบตา, ทหารคนสนิท, ศาลอุทธรณ์, แมวตัวนั้น, ร้อนรน, given to, ง่ามถ่อ, bay window, sound of his voice, deerhound, foothill, ิจารณญาณ, daffodil, อุทกศาสตร์, jubilance, brigantine, International Labor Organization, waff, แด็กแด้, welladay, unwisdom, หางกระรอก, hutch, ผมขอร้องให้เขามา, Portia, prepaid, fusiliers, on the wrong side of, classified advertisements, warning, อุปโภค, detachedly, coolie, rock-bottom prices, under weigh, champion, ค่าป่วยการ, peat, ช่วย, แว่ว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์