บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
concisely, สมัค, miraculously, tenor, professorial, อาทิ, มะม่วงหิมพานต์, ฟ้องร้อง, กรวดน้ำ, World Island, ascension, viscount, piano player, ถือหาง, maritime law, circulate, เบื้องล่าง, prelacy, Suez, กระพือ, Swiss Family Robinson, ปิ่ม, eightfold path, extrinsic, laminated spring, poignant, กระจัง, stockbroker, uncounselable, เข้าสนับ, sang, ฤา, masseur, อธิกรณ์, สาธิต, เป่าแล่น, มะขามป้อม, ถอยหลังเข้าคลอง, fully, Last Judgement, elemental, จ๊ะ, mushroom growth, subserviently, บรรเทา, salute, lethargy, ว่าวปักเป้า, mother-of-pearl,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์