บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
coulter, สามล้อเครื่อง, dominate, adjourn, statutory, Bow bells, Solomon's seal, aflutter, สั่นกระดิ่ง, หอยโข่ง, นักการทูต, lineman, XI, overweigh, crossing, vapourish, วันพฤหัสบดี, ค้าฝิ่นเถื่อน, knave, partly, เนาวรัตน์, ปีละ, bereavement, ระจัดกระจาย, ทรุด, curator, retiring, aesthetics, pauperism, whensoever, สนิม, doctoring, มหาหิงค์, เฟอะ, unmanageable, noose, พร้อมเพรียงกัน, เรือธง, ลัดตัดเยื่อใย , แหมะ, goat god, to the nth, fore-and aft rigged, hoy, peace offerring, formfitting, พิโยกพิเกน, novocain, beef extract,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์