บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
skin friction, jaundiced, indurable, นายด่าน, Ayudthia, look over, coppery, idyll, ซ่อมซ่อ, เพชรลูก, princely, ผงธุลี, illuminative, ครึ่งทาง, อาสา, measurably, complement, ละเหี่ยใจ , herpes, pulmonary, ละเม็งละคร, sine qua non, เครื่องทอผ้า, แก่ยิงปืน, rente, พิมพ์หิน, inversion, wall gecko, เรือลาดตระเวน, parsing, a brace of pistols, dost, trade hall, cleverish, grime, ตะวันขึ้น, pirate, กลบ, ดุสิตมหาปราสาท, ultra vires, ชี้, convivially, ปถพี, gentlemanliness, fagging system, เมาหัวราน้ำ, วิสาขะ, ูชายัญ, efficaciously,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์