บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
หอบ, ทรงพระราชดำริ, later-day, เหยง, คันชีพ, route, trilby, กำไลก้านแข็ง, orchid, have done with it, นามปากกา, wildcat, ทวีปเอเชีย, vindicative, mountain dew, แฝง, ฟั่นเฟือน, ทงหวย, โรงสี, coated lens, อนาทร, Turkey carpet, cess, กระเฉด, lethargic, milk shake, popularly, whatsoever, leisurely, uneconomically, playboy, steam engine, oilpaper, คอ, missing, ค่าใช้จ่าย, midAtlantic, ninety, ปทานุกรม, องศา, sightless, on the rack, แด่น, platypus, additionally, optical flat, ผุดผ่อง, lieutenant, อนุโมทนา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์