บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
embroidery, steep, revisit, composition, บึ้ง, obtain, speak to, grand sire, dyeworkes, ล้างรูป, gadfly, servitude, turkey, ichneumon, หมู่เกาะอินเดียตะวันตก, football, กรมไปรษณีย์โทรเลข, โต, plastic bomb, self-help, the New Bailey, Vis., collegiate, ปากเปราะ, myself, อายุวัฒนะ, Argentina, black dog, odoriferously, nature worship, ghoulishly, good-tempered, when'er, slave trade, guerilla, ถ่านไฟฉาย, อกว่าว, bronchitis, ดำนา, stick by, villainy, decollrant, shin guard, dervish, upstage, inexpensive, federalism, ขนานชื่อ, มาแลเรีย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์