บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
post, have at his finger-tip (finger ends), มะม่วงหนึ่งใบ, hautboy, ย่างเท้า, ด่วน, understudy, ปฤจฉา, Our Lady, classical, apologetically, out-of-door, cricket field events, รายคาบ, policeman, time bomb, flaky, Duke of Windsor, -ency, evoke, แตรงอน, เฮกโตลิตร, work up, critical, signorina, จงใจ, horticulture, pellet, ประมวล, vindicatively, blood-and-thunder, diarist, ซุน, ออกกฎหมาย, pocket battleship, salinity, ค่ะ, two-fold, ถาด, shaft, พยุหเสนา, แห้ว, ใจต่ำ, เขาเรียนหนังสืออยู่, , crackling, เหม็น, ทางไมตรี, ละลอก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์