บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
อกใบ้, entrust, cosmic ray, take silk, ีเงินจม, ชื่อเล่น, sergeant, ปิตุฆาต, news budget, สง, move heaven and earth, กำลังทหาร, ต่อแต้ม, face-lifting, เครื่องแต่งตัวแบบสากล, Yours respectfully, ดุสิต, flywheel magneto, นายกเทศมนตรี, convertible coupe, Cologne, op. cit., fiend, admiralty, ลำพอง, Roger, guava, midland, strike a bargain, beche-de-mer, confessional, มี่สั้ว, packed, ึ้นระวาง, rowing machine, Criminal Code, Hsen-wie, grasping, เล็บมือนาง, men of light and leading, have enough of, room-mate, selective service, misuse, พูน, responsions, ้านาฬิกากึ่ง, รี่, ภิกษุ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์