บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
หรอ, ผู้ก่อการ, ม่หยุดหย่อน, virologist, personal equation, สงบเสงี่ยม, enamour, bashfulness, carbon black, Ten Perfections, twice, ใจเดียว, grit, กระยิ้มกระย่อง, ton, affirmation, preoccupied, Kapital, Das, in word and deed, up-to dateness, sedentary posture, ธนาคารแห่งประเทศไทย, on the fringe of, abhor, แต่งตัวอย่างนั้นดูกระไรอยู่, ชวนชื่น, ร้าว, tractably, ชัยภูมิ, sanctimony, อุปโภค, inducement, excretes, down payment, my own sweetheart, ascribe, cavalierly, congenial, พาราณสี, x-div., mosquito boat, running lights, อนหลับทับสิทธิ์, no sooner, Tannhauser, horology, ย่นย่อ, ี้โพรงให้กระรอก, throng,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์