บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
frustrated, ังเกิดเกล้า, สารภาพ, ร่าเริง, rife, อธิษฐาน, trans-, Genoa, vegetable, parasite, ด้วน, ฮา, investigation, right oh, spark lever, cabal, aperture, topography, jack towel, orb, walk of life, centipede, ยากลางบ้าน, บาทบงส์, หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, swingboat, crane, movieland, Saint Vitus's Dance, magnanimity, ไข้จับสั่น, a number of, ปทุ่ง, perspicacity, metric ton, mortise lock, ฉูดฉาด, เสื้อกั๊ก, out of season, beseemingly, ณู, handcuff, soda crystal, mediocrity, ย่อยยับ, fateful, ตอน, bayon, enplane,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์