บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
มิใช่อื่นไกล, amendment, smile, slanderously, creek, advance, Sybaris, upstart, ยึด, French leave, หลักปฎิบัติ, Niobean, shindy, larrikin, unexpectedly, ราชสมบัติ, stunted, oblige, proselyte, palm wine, ีซอ, ป็นต่อ, boost, ำนึกกะลาหัว, cape marigold, O'Neil, Eugene (Gladstone), culpable, surmountable, butter knife, law of probability, ต้วมเตี้ยม, แหยง, ฟู, glutinize, ดินปืน, เก็บงำ, timidness, silver-fish, thirty-two-mo, swop and sell, มีเหย้ามีเรือน, พูด, very well, เข็ดขาม, menacingly, tallyclerk, glass wool, prismatic colors, adrift,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์