บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
tuna, cravat, vellum paper, discommode, ปวดฟัน, misrepresent, ละอาย, long measure, Normans, bequest, โคมกิ่ง, factitious, Ananda Mahidol, spark lever, execration, เจ้าพระคุณ, ก้นปอด, in the pay of, sickness, muster roll, materia, unwholesome, เปรี้ยง, loquacity, house of call, scrummage, prevalence, talkie-talkie, สามัคคี, take to, sticky end, isosceles, catalogue, abduction, Whitworth thread, in effect, toxicity, กำปั้น, สล้าง, สะตือ, ฟอร์ม, appendage, เกรง, platen, Middle Ages, กาหัง, atlas, avoid, returns,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์