บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unceremonious

unceremonious (อันเซริโม-เนียซ) adj.
1. ไม่มีพิธี, กันเอง
คำศัพท์แนะนำ
pea jacket, อนุภรรยา, nonproliferation, express rifle, imperil, โอ่โถง, german, inadvertence, อวดโต, de, custard, ชยา, all-American, เงินเฟ้อ, เชิง, wanness, military attache, Nippon, crust, สาวิตรี, standard of life, tube, placer, woad, silver nitrate, war criminal, presumable, คลาน, ภุมรา, sought-after, Code of Manu, โรงงาน, exhaust, Borstal system, ostensibly, pestilence, floodgate, กาหล, drind his health, inboard, ฉุย, noonday, Punchinello, approbation, appellative, disengagement, ghost word, publicly, Kremlin,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์