บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unbelief

unbelief (อันบิลีฟ-) n.
1. ความไม่เชื่อ, ความไม่ศรัทธา, ความไม่นับถือ
คำศัพท์แนะนำ
พุทธรักษา, นตรี, mugwump, call me names, govt., เสียหาย, sidelight, lavender, legatee, เขาไม่ใคร่พูด, เบ็ดเตล็ด, ปาจิตตีย์, -ed, foppishness, crow's foot, promissory note, druidism, บ้านใกล้เรือนเคียง, ไหมไทย, star-apangled, เขยอะขยะ, baby clothes, cinerary, parachute troops, Miami, pass the hat, กลับกลอก, เฉ่ง, mink, ebb, วงศาคณาญาติ, stocking, aquiline, กวนประสาท, mollify, agile, Grecian knot, newspaper-man, ครอง, ชันสูตร, สัญญาณปลอดภัย, เลือดตกยางออก, Calcutta, Children's Hour, ระงับ, ไสกบ, ดุเดือด, ระกา, tallness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์