บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unbelief

unbelief (อันบิลีฟ-) n.
1. ความไม่เชื่อ, ความไม่ศรัทธา, ความไม่นับถือ
คำศัพท์แนะนำ
ลอยแก้ว, dandruff, ผ้านวม, naked eye, สดชื่น, Memorial Bridge, เสาร์, ยะ, knit his brows, ้นกบ, เพื่อให้รู้แล้วรู้รอดไป, entirely, คลื่นไส้, คลุ้มคลั่ง, กาลนานมาแล้ว, inappreciable, in word and deed, ชาวพระนคร, เหยียด, guilty conscience, electromagnet, emulsification, elan, the Life Guards, roam, economizer, slim, reconnaissance in force, snaggy, ก้นหอย, กตา, ิดศีลธรรม, หมาบ้า, ครา‹, rewrote, บ้าภาพยนตร์, spookery, เต่า, paternalism, แก๊บ, equable, เลือกหน้า, cob coal, dervish, อบแฝง, friction clutch, kettle, amateurishly, แบะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์