บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unbelief

unbelief (อันบิลีฟ-) n.
1. ความไม่เชื่อ, ความไม่ศรัทธา, ความไม่นับถือ
คำศัพท์แนะนำ
printer, atoll, households, put it on thick, He shall not interfere with me, dead language, เล่น, devil's cotton, คนแปลกหน้า, hideously, ั้นเอก, blitz, ไม้สอย, sightliness, เสื่อ, นาน, กาลัญญู, สะพาน, sedately, M. Com., ร่วมประเวณี, แซม, tenor, protective, overeat, มายา, permanent, flag, no., chaulmaugra, by deputy, วมกลุ่ม, avocado, ตรีทูต, มาก, in the pay of, DX, accusing, ดั้งเดิม, เกาะลอย, copulation, bad sailor, Roman numberals, plus, สินเชื่อ, จักรวรรดินิยม, ทแยง, morganatic, hood,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์