บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unbeknown

unbeknown (อันบิโนน-) adj.
1. ไม่ได้รับแจ้ง, ไม่ประจักษ์
คำศัพท์แนะนำ
แสยะ, in the neighborhood of, tomorrow never comes, หมดสมัย, จานเสียง, ป่วยไข้, on wheels, fetch and carry, men of light and leading, Kandy, pounder, Jacobinism, หมา, ข้าวปัด, ประเดี๋ยวนี้เอง, สภา, ฉุดกระชาก, nor'west, Benelux, ชั้น, fob, มีดพับ, connect, look, blood lily, มุดหัว , เมื่อนานมาาแล้ว, spruce, ghoul, เย้, split gear, ซ้อน, transient, ขลกน้ำพริก, gaspingly, weather deck, elbow, impersonator, insomuch, quaintly, พระราชอาญาไม่พ้นเกล้า ฯ, stupendousness, log, carving knife, ต็มเปา, voiced consonant vocabulary entry, brilliance, society journal, Democratic Party,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์