บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unbeknown

unbeknown (อันบิโนน-) adj.
1. ไม่ได้รับแจ้ง, ไม่ประจักษ์
คำศัพท์แนะนำ
academician, dago, ธาตุเจดีย์, tenderly, คะได้, franc, งานสโมสร, extensive, manlike, authenticate, decree, gasbag, stretch, wield the scepter, Ananda Mahidol, แมงดา, compendium, springtied, มารดร, เยอะ, ปอง, เสือดำ, ลอตเตอรี่เถื่อน, insulin, postmistress, reservior, ตู้โชว์, กณิการ์, allusively, ที่ไหน, slepplessness, galvanize, ขอบคุณ, สลวย, axletree, ทำพรือ, dyne, bumptious, pipe clay, mf., บรรทม, straight out, cloven hoofs, bivouac, คู่ผัวตัวเมีย, keep your feet (legs), note of interrogation, อิสริยาภรณ์, vermix,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์