บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unbeknown

unbeknown (อันบิโนน-) adj.
1. ไม่ได้รับแจ้ง, ไม่ประจักษ์
คำศัพท์แนะนำ
ควันหลง, กิริยานุ่มนวล, ว่ำบาตร, สะบู่, rollick, proportional, กฤษณะ, rapid, equivocate, friendlessness, phosphorescent, ลูกตะกั่ว, aerodrome, กระทุ้ง, nonage, long-limbed, รถพระที่นั่ง, strake, worthy, temper, media, controvertible, decorator, middleweight, ปฐม, ox, แร่ง, air commodore, ขาดเหลือ, harmonicon, ไล่ตะลุมบอน, Oh, yes, ฟืน, buffet car, เกียวโต, ขอนแก่น, techni-colored, ระหาร, vain, ักเขต, tractive effort, purposeful, ลูกวัด, แสก, paradoxically, braze, pout, bee, พริกป่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์