บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unanimously

unanimously (ยุแนน-อิมัซลิ) adv.
1. พร้อมกันเป็นเอกฉันท์, ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำศัพท์แนะนำ
overhead railway, explain, touring car, laconic, ค่น, Trade Commissioner, nonce word, upstage, ช่างไฟฟ้า, องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียอาคเนย์, หนวดพราหมณ์, bier, snobbery, แสดงความเสียใจ, caviar, skirtings, crown, brunet, ฝ่อ, victim, cutlet, คัมภีรภาพ, อุปโภค, ่อความครึกโครม, Kshatriya, tendentious, ทิฐิ, ลือดร้อน, deanery, โอฬาร, คืบ, หลิ่ว, side view, อ.ก.พ., mastication, หาความ, เปาะ, Dvaravati, บอกให้เขาไปให้พ้น, วางมือ, gilt-edged stocks, pandit, ตึก ๆ, หมาย, ซัดเซพเนจร, คนนำร่อง, unadaptable, afternoon, หว่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์