บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unanimously

unanimously (ยุแนน-อิมัซลิ) adv.
1. พร้อมกันเป็นเอกฉันท์, ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำศัพท์แนะนำ
bantam, คัมภีร์เวท, ขึ้นปีใหม่, cornflakes, coyishly, unruffled, Eucharistic Congress, Arthuria, derma, Helen of Troy, syn-, sensually, foolery, ับทางน้ำ, สมภาร, inland navigation, aphelion, หมิ่น, officer of the day, haltingly, sunrise, คบหา, ผู้ไปนมัสการ, , ticket, เบี้ยหวัด, railway shares, analgesic, inartistic, excellent, corral, กุมฝอย, peritonitis, confirmation, scupper, ยำสลัด, ขมิ้นเหลืองอ่อน, ครุ่นใจ , ปีก่อน, angular, youthfulness, sustentation, extramural, bee, reference book, slope, discontent, for a time, beauty spot,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์