บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unanimously

unanimously (ยุแนน-อิมัซลิ) adv.
1. พร้อมกันเป็นเอกฉันท์, ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำศัพท์แนะนำ
พัทลุง, จองล้างจองผลาญ, มะม่วง, idiot, ทำเนา, stone coal, deep-sea, monomaniac, ปรัชญาเมธี , ข้างหลัง, Roentgen, mercifully, ถึง, ad libitum, putrescence, สิงห์, ครื้ม, lose the day, ฎธรรมดา, determine, ลูกชิ้น, crabwise, discontinuance, democracy, diadem, วลากลางคืน, angelus, initially, ringing, ร้อย, game bag, กระแส, immoderateness, accretion, eggshell china, Field Marshal, อ้าวฝน, pretor, เติม, ทฤษฎีบท, acceptably, ลูกรัง, yearling bride, พอตัว, Kuroshiwo, over-, ภาษา, radius of action, agent-noun,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์