บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unanimously

unanimously (ยุแนน-อิมัซลิ) adv.
1. พร้อมกันเป็นเอกฉันท์, ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำศัพท์แนะนำ
catty, Mlle., โพง, ระเบียบแบบแผน, บุนนาค, clubbable, Farang, ้วนถี่, หมุน, พื้น, ภาคหน้า, game bag, เช้า, เจ้าทุกข์เจ้าร้อน, Pompey, bristle, มัน, testamentary, devisee, novelese, สวัสดิภาพ, นั่น, ตีไม่ขึ้น, beardless, ถูกพวกมากลากไป, huntress, trainload, crochet, กฎหมายโรมัน, destroy, dotted, elephantine, Department of Legislative Redaction, buckram, H, Czechoslovak, excrements, มะเดหวี, ปูแสม, bypath, dirt cheap, แน่, วอกแวก, loser, กิจ, canaille, หาร, สาลิกา, stethoscope,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์