บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unanimously

unanimously (ยุแนน-อิมัซลิ) adv.
1. พร้อมกันเป็นเอกฉันท์, ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำศัพท์แนะนำ
Romanov, gentle, run to earth, ก้น, บ๊อง ๆ, พ่อม่าย, หัวเรือ, บด, credit card, salvation, อาหารว่าง, oner, กรมประมวล, there, เบือน, lady chair, dengue fever, ชมพูทวีป, จัดจ้าน, highway, อุบาย, lalang, อั้งโล่, eviction, ท้องไร่ท้องนา, นิราพาธ, โล่งโถง, sisters of charity, Franciscan, Whitstable, พุง, nightmarish, printer, aquatint, เสนาธิการทหารเรือ, พันธมิตร, Esopian, เจ้าพนักงาน, -chested, นักถ่ายรูป, selling handicap, stale, ป่านฉะนี้, wide-spread, ภาชนะเปล่า, เซา, เป็นห่วง, World War, เรียก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์