บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unanimously

unanimously (ยุแนน-อิมัซลิ) adv.
1. พร้อมกันเป็นเอกฉันท์, ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำศัพท์แนะนำ
แต่, mama, excursively, good-bye, martin, mowed, ฟักข้าว, เผยม่าน, purulent, ที่ว่าการ, reunite, in love, รองอธิบดีกรมอัยการ, symbolic, peephole, expropriate, ตรากตรำ, Q.C., โจทก์, lead-in, tobacconist, creaminess, excessively, big Indian, salt-flat, turgid, หนาม, กุมเหงน้ำใจ, array, ลูก-, mendicant, wine grape, ยี่หระ, ปัสสาวะ, go into mothballs, , service department, แสตมป์, written, stewardship, A one, speciousness, เวทีมวย, material, กระดานหมากรุก, น้ำตาลสด, parfait, เสสรวล, shiver my timbers,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์