บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unanimously

unanimously (ยุแนน-อิมัซลิ) adv.
1. พร้อมกันเป็นเอกฉันท์, ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำศัพท์แนะนำ
อัตราแลกเปลี่ยน, กระท้อมกระแท้ม, bellboy, drier, Ladies, progressive, พันเอก, ทันน้ำ, family, นายด่าน, obdurately, กว๊านพะเยา, กระทะ, kit, shallowness, lathi, surd, หลักแหลม, aridity, spontaneous, แว่นตาข้างเดียว, receptiveness, สัญญาณธง, หมองหมาง, ใกล้และไกล, commissioned officer, membership, ไพ่ตอง, comtesse, ท้องทะเล, พระฉาย, ทือกเถา, หัวถนน, พลโท, ิบ, consortium, ธานี, sinking, ลูกโดด, bitter-sweet, illuminator, printer's devil, cassava, royal flush, emplacement, his like, Rajput, โศกาดูร, sympathetic strike,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์