บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - unanimously

unanimously (ยุแนน-อิมัซลิ) adv.
1. พร้อมกันเป็นเอกฉันท์, ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำศัพท์แนะนำ
red box, internecine, anthropologist, staunchly, stories, wiretapper, ุนหัน, กิ่งก้อย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, renascence, natural son, purchasable, travesty, axis, flatulence, พะเยิบ, กฎบัตรสหประชาชาติ, postpaid, origin, สดคาว, ผายลม, execrate, Atomic Energy Commission, cable address, คำนินทา, ตะเลงพ่าย, trysail, quarter, ซ้อมความเข้าใจ, gyroscope, กรมกำลังพล, adstruse, กล่อม, tibia, impeccability, see the back of him, plagiarism, ล่วง, satanically, turbidly, สุ้มเสียง, น้ำอ้อย, transceiver, clannish, conversational, ice run, แชมภู, ร้าว, dunnage,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์