บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - un-American

un-American (อะนะเม-ริแค็น) adj.
1. ผิดวิสัยอเมริกัน
2. เป็นปฏิปักษ์ต่ออเมริกา
คำศัพท์แนะนำ
smokeless power, -escent, แจ่มแจ้ง, big Indian, บรรเทา, on speaking terms, ฝ่, าเช้ากินค่ำ, ฟองมัน, นิติ, Coeur de Lion, newspaper-man, Zoroastrian, abstain, shiver, ผดุงครรภ์, sterility, roc's egg, bone ash, dispoliation, monastic, USOM, employer, ประเพณี, เงียบ, Wed., ระทวยใจ, ปักษี, withhold, French, recriminate, ทิฐิ, ประพนธ์, delirium, stand up to, slumbrous, เส้นรุ้ง, -ial, shop-soiled, curtain, ชุน, feast, toughness, หตุ, duck-billed, candlestick, Cuban, ปิดบัง, แช่งชักหักกระดูก ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์