บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - turbo-

turbo- (เทอ-โบะ)
1. ใช้เติมหน้าคำ แปลว่า ติดกับเครื่องกังหัน, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
โสหุ้ย, before the wind, coverlid, through and through, infectious, cattle embargo, formalism, ทรุดโทรม, rabbit hutch, clapperclaw, hastiness, mastiff, slosh, thembhole, across-the-board, wreath, จักจี้, give a hand, ไข่ดัน, obligation, polished, ากสว่าง, sang, aestheticism, จเบา, เห็ดร่างแห, derate, doom, cosmonaut, กิจ, เมื่อย, ๑ นาฬิกา, pitman, อุดม, หงุ่ย, look after, trace horse, อพอก, จำพรรษา, phenomenon, fraud, parsley, pseudonym, Teheran, restraint of marriage, รู้สึก, triangle of forces, painted snipe, เกลื่อนกลาด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์