บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - turbo-

turbo- (เทอ-โบะ)
1. ใช้เติมหน้าคำ แปลว่า ติดกับเครื่องกังหัน, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
รำผี, spinel, ฝนตกคั่ก ๆ, tachymeter, โพล่ง, ่วนตัว, high treason, water buffalo, cross-reference, sheers, endive, patriarch, distractingly, ignition, sidewards, weigh heavy, investment trust, distension, โลมเล้า, forecastle hands, กสามศอก, exaggeration, ขู่กรรโชก, frozen limit, จตุสดมภ์, commonalty, Hymen, ผู้นำทาง, sliding door, thallium, ขวย, สัปโดก, ปีจอ, saga, leatherette, book value, sunbird, sardonic, diffuse, ถ่ม, passive resistance, เขาอ่านหนังสือไม่ออก, Chino-Japanese dispute, meg, on the face of it, pitcher plant, สำรอก, โคร่ง, buy for a song,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์