บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - turbo-

turbo- (เทอ-โบะ)
1. ใช้เติมหน้าคำ แปลว่า ติดกับเครื่องกังหัน, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
digestible, หม่อมราชวงศ์, stationery, Manila Pact, ducal coronet, ซ.ม., wall gecko, overclouded, Frisco, alimony, prospective, กล่าวอีกนัยหนึ่ง, หลวงอา, rumor, whoso, casuals, unlikeliness, torchlight procession, ruinously, นู่น, per usual, acclimatization, flint, เกษร, cohere, แจง, incrimination, พริ้งเพริด, syphilis, ก้ำเกิน, วิมาน, พวงมาลา, เหน่อ, สถานเสาวภา, prop, trysail, topographically, five o'clock, third reading, Hamburg, Meiji Era, squadron, ารมณ์ขัน, foremeat, hari-kari, ออ, ถือพวก, draft, carramel,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์