บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - turbo-

turbo- (เทอ-โบะ)
1. ใช้เติมหน้าคำ แปลว่า ติดกับเครื่องกังหัน, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
ติมหาชน, austerely, วิตกกังวล, amelioration, ประหวั่น, unction, ราชการ, self-defense, โหว้, stereoscopic camera, shining light, ลำนำ, set up, Amiens, ละม่อม, tercentennial, potage, metre, belong, ลูกชิ้น, toddle, กระจาย, boatload, hundreds of, revolutionize, disposable, พนังม้า, pawnee, hoodwink, drop hammer, เปลี่ยวใจ, wound, variable, PBX, terrapin, อิงประวัติศาสตร์, wittingly, handsomeness, นักเรียน, A.D.C., tautly, scathe, above-board, aeration, attenuate, reap, ดงดึก, climbing fish, plop,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์