บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - turbo-

turbo- (เทอ-โบะ)
1. ใช้เติมหน้าคำ แปลว่า ติดกับเครื่องกังหัน, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
busybody, Epsom Downs Epsom salt, cleanliness, ปรุ, prorogation, ติ่ง, gilt-edged securities, age, iris diaphragm, far cry, tendency, precipitate, waist, มหาละลวย, submissively, กว ๆ, craze, domesticated, ค่าใช้จ่าย, underpaid, manacle, ท้องกาง, ครึกครื้น, elate, popinjay, epitaph, dilapidated, satin, ต้, stake-boat, ับวัน, patch, laundry, Bless my soul, สิโรราบ, reiterate, p.n., for God's sake, codify, ผลักดัน, แจก, ลีลา, restaurateur, functional organ, mercuric oxide, อึดตะปือ, opaquely, dilute, dumb-found,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์