บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - turbo-

turbo- (เทอ-โบะ)
1. ใช้เติมหน้าคำ แปลว่า ติดกับเครื่องกังหัน, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
ยันหมั่นเพียร , Siamese twins, กระดานกระเดิดขึ้นมา, นักเลงไพ่, whiskey, colored, total, Egyptology, long-shore, toilful, ภัยพิบัติ, รุ่งเรือง, thrush, สัตรี, ตระกูล, floatation, disparage, meseems, tide, splinter group, hush, pro-Japanese, hose clip, ไม้เลื้อย, board of trustees, กนิษฐ์, คณะรัฐศาสตร์, listening post, อ้ายด้วน, Jezebel, functional, his Sunday best, committal, มากกว่า, newel, expend, หมัน, จนกว่า, chord, eat humble pie, approve, monologue, หัวใจ, neuter, sling bogs, stepmotherly, Song sparrow, I remain yours, etc., Sino Japanes conflict,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์