บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - turbo-

turbo- (เทอ-โบะ)
1. ใช้เติมหน้าคำ แปลว่า ติดกับเครื่องกังหัน, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
เสียว, epitomize, อุทร, Marocco, obelisk, persuade, correlative, air power, วน, corky, จิ้มลิ้ม, secularization, despondently, range herself on the side of, tide, แป้งหมี่, วามประสงค์, chalet, มะเหงก, สี่แยก, mutation, บางขวาง, footrace, บาก, tornado, do him brown, Thibet, หัวปีท้ายปี, overmuch, engineer, สถานีอนามัยย, Directorate of Operations, contributor, actual, กระบิดกระบวน, wittingly, หาสู่, MacArthur, unpredictable, neckline, ดนตรีแบบสากล, trefoil, candies, สำรับ, exhausted army, compatriot, ดีต, อ้อยอิ่ง, ำเกินขอบเขต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์