บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - turbo-

turbo- (เทอ-โบะ)
1. ใช้เติมหน้าคำ แปลว่า ติดกับเครื่องกังหัน, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
กระเด็น, mutinous, เบี้ยน้อยหอยน้อย, tail of a gale, รัฐประศาสโนบาย, free, waterside, โยธิน, crocodile tears, งาน, กลางดึก, apologist, ape, หยอกล้อ, แม่เสือ, บอกศาลา, Meiji Era, seek out, ecologist, repudiation, per-, breech action, gull, Negroid, derma, protrusive, round shot, The Winter' s Tale, meticulous, ca'cany, ชาตินิยม, soy, ปล่าเปลี่ยว, Smith's a liar, ขมิ้น, payday, bribe, เสมา, shift, Quakers' meeting, deflect, resonannce box, chanticleer, cig, soundboard, มิด, pigeon English, ข้อเรียกร้อง, จบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์