บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tube

tube (ทยูบ) n. vt.
1. หลอด
2. หลอดวิทยุ
3. ลำกล้อง
4. ยางในรถยนต์
5. อุโมงค์, รถไฟฟ้าใต้ดินชนิดเป็นอุโมงค์กลม
คำศัพท์แนะนำ
aptness, วกกลับไปพูดเรื่องเดิม, เฆี่ยน, false dawn, cunt, Sandhurst, cassock, gyp, ุ่มโมง, lactic, to the letter, fruitful, masterfully, กาลิงค์, bombardment, -istic, แชมเปี้ยน, ลูกดุม, ครือ, อี, favoring, กลองทับ, ขนมแป้งสิบ, helmsman, portentous, leukorrhoea, demountable, epilogue, one and all, Macca, สื่อความร้อน, boiled shirt, census officer, หมู่เกาะอินเดียตะวันตก, celluloid, differential, โฉงฉาง, หมอความ, ปะทะ, pilotage, นิราศนรินทร์, freon, candidature, hocus-pocus, อึกททึกครึกโครม, Scylla and Charybdis, exception, digressively, unemployable,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์