บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
ปัง, enchantingly, ratepayer, singles game, ลิตผล, run errands, backseat driver, disentangle, safe-conduct, bloomers, backwoodsman, capital account, เชลย, กระจอกงอกง่อย, trenchantly, Africa, thong, valve guide, vacant, sealed book, delectable, สิ้น, หมอบราบคาบแก้ว, cranium, ลูกโซ่, the Twelve, ลขาธิการมหาวิทยาลัย, narrative, wide-awake, slanderous, front bench, กลั้วเกลี้ย, ย่างเช่น, พี่ผัว, ริ่มเปรม , sin, love game, ราบกราน, outrode, the Rose of Chiang Mai, whipworm, trite, galley proof, คำนวณ, picayune, jellied, นั่ง, sweltering, all hands,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์