บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
ูญกลาง, repercussive, get into a row, scoreboard, พึ่งบุญบารมี, my very own, accumulator, ทำให้, afield, reasonablel, outnumber, deep-seated, ยิ่งเร็วยิ่งดี, jinks, pentadactyl, and quarter, กระหนาบ, impound, Z-bend, parchment paper, eruditely, numerable, type metal, ปั้นจั่น, appurtenance, York shireman, ลำโพง, พลาย, habitation, เซ็นชื่อ, สัจ, held, ช่างภาพ, หรอ, come to grief, many times, sensuousness, แม่ยาย, บัง, cape marigold, จักขุประสาท, เศษสามส่วนห้า, เลือดอุ่น, สารถี, หมวกแก๊ป, throttle up, ยกกระบัตร, omnipotent, ปลื้มใจ ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์