บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
wifie, ตัวมาร, โคนขา, knickerbockers, permanent magnet, betimes, ไล่หลัง, unstressed, skis, reticulated, นักขัตฤกษ์, trolly, Soudan, คดีแพ่ง, ลดทหาร, field winding, window display, stupefy, งกงัน, ยิบยืม, โชย, ปัจฉิมวาจา, materialism, มาตรา ๑๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา, stone, insured, to hand, figuratively, ถั่วเหลือง, emperor, หัวไม้, พ่อเฒ่า, sharp-witted, เปลี่ยนตัว, racket, ภาวะ, setting, stamp duty, taking, ยับเยิน, stunner, เยื่อใย, panther, treasury bill, ต็มกำลัง, minorca, หูเสือ, stamp machine, หาว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์