บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
intricately, recover, presuppose, blouse, category, Arctica, unmanlike, confusing, bamboo rat, towing lights, hearthrug, maestro, กระยางเสวย, เสื้อคอแบะ, LV, top hit, นักหนา, semidiesel, exclamatory, ยง, jeremiad, footling, บาศ, ประทานโทษ, magnet, ปลอดภัย, contend, cherry brandy, crucifix, shouldst, Venetian blind, queen's knight, gallicize, เห็นแก่หน้า, เอาเป็นนิยมนิยาย, paternal grandmother, รบพุ่ง, ขุนเขา, อัตราภาษีเงินได้, in ballast, ใจบุญ, wild oats, หน้าเป็น, แลบ, เจ๋อเจ๊อะ, codicil, เศวต, subvert, ซวดทรง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์