บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
flew, กาแฟทำให้ฉันตาแข็ง, สัตว์บาล, Browning, bullet proof, prize fellow, เป๋อ, harassment, asperse, tactfully, pleura, ปรุ, dishonestly, rigth turn, editor, ตม, recapitulation, รักพี่เสียดายน้อง, gudgeon, Saint Vitus's Dance, กระชั้นชิด, เหน่อ, โฆษณา, parricide, pink, prop, มารดา, ยี่หอ้, hypnotist, ashen grey, งาลั่ว, ชั่วกัลปาวสาน, question time, ชายหลังค่อมแห่งโนตรดาม, Latin peoples, recompense, gasping, hooved, เลือดนก, กำลัง, Cesar, genitals, red hot, subjunctive, abrogate, รอยขีด, Adam Smith, KW, unbelief,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์