บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
อาณาประชาราษฎร์, Shankara, สูงส่ง, cancel, foresight, entertainment, ถ้าผมเป็นคุณ ผมไม่ยักเอาอย่างนั้น, cascade, อีลักอีเหลื่อ, ประตูเลี่ยง, aquarium, plaza, floating market, vacuum gage, ่ายหน้าผาก, ตกทุกข์ได้ยาก, สมเด็จ, querist, swipe, shrivel, แวดล้อม, แฉะแฉะ, power line, ice cream, ญาติพี่น้อง, little, organization, disclaimer, U.S.A., mass medium, constituent, appellate court, verile, languishingly, uproar, importune, ดารากร, เราไปกันเถอะ, brandy, pressure suit, circularity, deferential, Prince of Wales, Field Marshal, futurism, sophistically, ลำคลอง, attentiveness, referring (in reference, with reference) to,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์