บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
simple fraction, ปฎิสนธิ, angular, exact, three wheeler, volcano, phoney, with an eye to, weasand, lantern procession, Beatrice, วูบ, สรวม, dis-, Holland gin, moorings, cyclecar, นายจ้าง, เกริก, egress, งานโยธา, recto, ready, ไพ่ตัวเก็ง, near and dear, ถ้วน, mesalliance, ceramics, เค้า, เจ้ากะเหรี่ยง, clang, สิ้นหวัง, rough-rider, roguishness, atlas, advertising agency, ลูกรัง, impotently, row, take it badly, odds, Rajpoot, disinclination, terminus, -some, พิ่ม, light blue, scramble, candle-ends,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์