บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
already, hexagonal, นักบวช, validly, marline-spike, ท้องสนามหลวง, definition, verso, ส้น, rob, tyro, เผ่นหนี, หนังสือคุ้มกัน, ตี, rat, entertain, disappear, happpy-go-lucky, ทูน, ice, ass, ฉัตร, shrine, พระอันดับ, ฐานานุรูป, lowest, medical etiquette, card basket, เสถียรภาพ, บะฉ่อ, loach, zinc green, vitamin, feeble-minded, ขาดสต๊อก, cut off with a shilling, เศียร, argentiferous, intolerant, self-confident, อังสะ, กระทะทองแดง, hall, to begin with, crumudgeonly, tete-a-tete, Jeffersonianism, knelt, shift,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์