บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
Blenheim, tiara, จำพวก, เภทุบาย, escargot, Asoka tree, white slaver, take the edge off, อาคาร, fodder, แฉ่ง ๆ, archives, haulage, drastic, percolator, became, mellifluent, ตาขอ, The Second Mrs. Tanqueray, คลั่ก, pacificism, filling, ด้เสีย, conscience, wintertide, introductory, cloud-kissing, พวงนาค, moonshine, cynicism, เจ้าแห่งภาพยนตร์, flog a dead horse, needle-sharp, crony, fiduciary, ห่องห้อย, พ่ง, เยื่อบุตา, อายัด, หักคอ, Galicia, วัวต่าง, หลุกหลิก, sidle, ระทก, shuttlecock, octave, เช้าสายบ่ายเย็น, ปริศนา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์