บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
freezer, headwork, รัฎฐาภิปาลโนบาย, radish, cut loose, spectacular, hypotenuse, squash, chord, เสี่ย, คว้านท้อง, rose water, ไปมาค้าขาย, ขยี้, modulus, อัสสุชล, มีอิทธิพล, aerolite, สัปดาห์ก่อน, พู่, ภารกิจ, -chinned, ประกับ, frescoed, drugstore, ื่อ, Shakespeare, William, นายสถานี, reenter, snotty, populate, ใบมีดโกน, Australasian, Leo, ากผีฝากไข้, maidenlike, clime, เอ็นดู, มือบอน, dearth, cock-a-hoop, สตางค์, York, one-fourth, cajolery, forfeit, shear, กระจองหง่อง, ฟันฟาง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์