บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
นายทหารชั้นประทวน, กระบาก, โหม, instruction, น้ำมือ, macabre, ยิ้ม, ตรู, ประปา, laddie, ชั้นโท, phonocard, augur, bowstring, weighed down, bandwagon, categorize, complication, Britannia metal, spelt, cathode, lifesize, ambrosia, สิทธิพิเศษ, bordeaux mixture, statehouse, เบญจ, scaffold, กระหาย, เนือย, inkling, ก่อเหตุ, ebullition, ผู้เท่าเทียมกัน, rehabilitate, เอาอย่างใจ, as well as, ตะกั่ว, เขาแก่ลงทุกวัน, chutney, ีนกา, lithograph, วันทยาหัตถ์, fire-eater, dampen, get to the bottom, เลือน, เจ้าโลก, คู่ครอง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์