บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tu quoque

tu quoque n.
1. การพูดย้อน, ดู tu
คำศัพท์แนะนำ
vitriolic, microphotograph, traveling salesman, ดีฉัน, Jenner, Edward, knock out, glimpse, short-dated, female sex, เจรจาพาที, jump to conclusions, shortcoming, เป็ดไก่, squalid, ปลด, สงสัย, มาตุเรศ, profile, ตามเคย, foreclosure, inexperience, regime, Caesarian, Juggernaut's car, กเลวระ, Japanese, sleepless, taffeta, หลบหน้า, imperious, fitfulness, ทัณฑวิทยา, cape, dignified, วิบัติเหตุ, hirsute, dimmer, ปรวนแปร, raving, โภคทรัพย์, ภาชนะเปล่า, plush, prosy, หัวเรื่อง, chinaware, haunt, Methodism, ถี่, น้ำมันเกียร์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์