บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - try conclusions

try conclusions
1. ลองดี
คำศัพท์แนะนำ
asperity, thimbleful, ปลาเงินปลาทอง, wine stone, clown, baby engine, วัฒนาการ, coupling, ตึงตัง, naval architect, guttersnipe, coon, ถั่วผี, My dear Sir, dioxide, -scopy, percolate, นมโค, ชามอ่าง, ไม่รู้เดียงสา, มหาสมุทรอินเดีย, prehistoric, circular, นิ่งอึ้ง, ยี่สิบสอง, triumphant, podgy, greenroom, Longfellow, Henry Wadsworth, taproom, พระบรมวงศานุวงศ์, dedicate, jag, puritanical, ไหม, แป้งสาลี, มือ, climatically, รักพี่เสียดายน้อง, have forty winks, gum, force pump, get the ticket, war drum, revaluate, foregone, in fine, wakened, copperplate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์