บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - try conclusions

try conclusions
1. ลองดี
คำศัพท์แนะนำ
summing-up, กดกระดิ่ง, tremendous, there are, second thought, บทสร้าง, protracted, mother lode, prosy, กลิ้งครกขึ้นภูเขา, ระยะวัดเป็นเส้นตรง, enshroud, franc, ชุมทาง, cloud drift, เสม็ด, officiously, ตอม่อ, ภูเก็ต, ดม, หยาบหยาม, เสื้อราชปแตนต์, avenue, เข้ารูป, solicitor, Saint Anthony's fire, จักสาน, ชดใช้, put your foot in it, comfortable, pusillanimously, distant, ring true, A.U., honor man, rib, reminiscence, วิจารณ์, ยาเส้น, quarter wind, อามิส, รายเดือน, ดอกทอง, rebus, appropriate, แก๊ส, เพราะเหตุนี้แหละเขาจึงลาออก, nibble, tap bolt,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์