บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - try conclusions

try conclusions
1. ลองดี
คำศัพท์แนะนำ
กรรตุการก, petty, ตัวจักร, เคราะห์, จาปเวท, มโนคติ, public opinion, ปลาบปลื้ม, dumdum, เอ๊ะ, comprise, งอดแงด, ghost word, สวนควัน, สื่อสารมวลชน, for keeps, jet, flabbiness, ยุบ, สายัณห์, girl guide, gunny-bag, กล่อง, ดอกไม้จีน, spring, rotary, indecorous, กระได, flash, atomic pile, report stage, forehand, shocking, cup tie, มันสมอง, ไม้พลอง, หรือไม่อย่างนั้น, ้วง ติง, the Grand Mogul, shackle bolt, tilapia, Merry England, lose his wind, county borough, กล้วยเชื่อม, ชั่วกัลปาวสาน, ประจ๋อประแจ๋, short selling, turn topsy-turvy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์