บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - try conclusions

try conclusions
1. ลองดี
คำศัพท์แนะนำ
astute, graze, materialist, Juliet, penitence, exactness, armor-piercing, weightily, scull, thermion, ถึก, retain, feature film, heron, โอยั้วะ, veneration, เสียกบาล, พี่ใหญ่, reluctantly, แบะแฉะ, Axis power, cast light on, -graphist, ช้อนซ่อม, stormy, หลายเดือนมาแล้ว, ปริญญา, outwit, ไม้เรียว, ceaseless, vanity, ๒๐ เมตรตารางเหลี่ยม, skimp, ิวเขา, orghochromatic, impresario, despotically, radish, disconnect, กริ่ง, Italy, พ่อตา, เตา, เลื่อย, geographical, take his place, litany, French bread, วัวตอน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์