บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - truncheon

truncheon (ทรัน-ชัน) n.
1. ตะบองตำรวจ, ไม้ถือ
คำศัพท์แนะนำ
Kennedy, John F., frontispiece, communicate, armored car, pragmatically, bonds, Hertzian wave, downpour, stoop, tablespoonful, mass mind, reexport, class war, โฉมฉาย, barrier, coal tar, จาม, pansy, ควร, muscular, chatelaine, petrochemical, fractional currency, aerie, convention, กำปั่น, terminal facilities, inform, entanglement, แผ่น, N, นอนเวร, ะบายภาพ, foreword, โพง, humanize, feather bed, pressure lamp, theft insurance, hereditary, รียบเป็นหน้ากลอง, kick, take a joke, toolkit, test marketing, วุฒิ, พยับแดด, สูด, กระดากกระเดื่อง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์