บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - truncheon

truncheon (ทรัน-ชัน) n.
1. ตะบองตำรวจ, ไม้ถือ
คำศัพท์แนะนำ
sequester, กงการ, hover, stile, down to earth, Quakeress, shew, posthumous, kimono, เทพี, blubber, tactlessness, after a sort, genii, โรงเรียนทางไปรษณีย์, coalescent, asterisk, strait, memorandum, สามขา, patron, so far from, secularism, พอได้, ถอดแบบ, languishment, teethe, -oid, ma'am, speechify, pretty-pretties, stalk-eyed, กราวนอก, malignity, คฤหบดี, แคน, ั้งมั่น, เกรียวกราว, Browning, ลอด, เพ็ญ, ตะพึดตะพือ, ไก่แก้ว, Calvinism, ขนมแป้งสิบ, กินปลี, แกร่ง, เลื่องลือ, ตากลม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์