บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - trousseau

trousseau (ทรูโซ-) n.
1. เครื่องแต่งตัวที่เจ้าสาวสวมแต่งงาน
คำศัพท์แนะนำ
objectionable, swallow, grueling, กุญแจปากตาย, anticyclone, ถักรังดุม, แพง, ยืนกราน, ผ่อนคลาย, cosmopolite, solar, cupola, ประกันไฟ, ขุนนาง, neoplasty, shoulder loop, galvanic, tanglesome, acid, เอามะพร้าวไปขายสวน, whole gale, distillation, steam, appeal, bookish, exorbitantly, tally sheet, thrust block, marked man, Mormon, ซี่โครง, probable, gill, trumpet-shaped, juniority, on velvet, ยืนชิงช้า, Irish bull, outclassed, nudist, Mincing Lane, essential, savings, ห้อเลือด, อิ่มหมีพีมัน, supercharge, เยา, rural, กระจาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์