บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - trousseau

trousseau (ทรูโซ-) n.
1. เครื่องแต่งตัวที่เจ้าสาวสวมแต่งงาน
คำศัพท์แนะนำ
ข้าไต้เข้าไฟ, woodruff key, quasi-, guitar, erect, ขี้เกียจ, Lyceum, malice aforethought, Chinese Nationalists, สะ, เครื่องดนตรี, tangerine, รุ่งสว่าง, reductio ad absurdum, คำเชิญ, entertainer, turgent, lose sight, insanely, truantly, conned, ทองแล่ง, out of proportion, enchanter, cattleya, กวนใจ, three-pence, rosehued, tercentennial, second best, เขากินยามื้อละสามขนาน วันละสามมื้อ, steam-roller, สิบครัวเรือน, conventionality, abscond, Esthonia, southwester, อุตตรประเทศ, ridge, rough-and-ready, มหาประเทศ, สัปเหร่อ, germicide, ยติภังค์, น้ำตาลกรวด, T.U.C., นายอากรรังนก, country cousins, อากร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์