บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - trousseau

trousseau (ทรูโซ-) n.
1. เครื่องแต่งตัวที่เจ้าสาวสวมแต่งงาน
คำศัพท์แนะนำ
erase, pornography, showiness, certainty, พา, smash, คำสอน, frostily, ยาสั่ง, ีฝีปาก, traveller's cheque, inconsiderate, factitious, obstruct, mark time, dyed in the wool, fight, จู๋จี๋, rayon, อายุอานาม, บาทวิถี, factiousness, squander, calabash, populate, หวานฉ่ำ, ประหลาด, รนนิบัติ, dogcart, rickshaw, มีดบาง, ีต่อ, curlew, กีฬา, รารถนา, discount, seldom, เข้าตู้, เผือด, อัยการ, take kindly to, come round, secondary, ประชาราษฎร์, ากว่า, fluor, oakum, ดุว่า, เครื่องกัณฑ์เทศน์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์