บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - trousseau

trousseau (ทรูโซ-) n.
1. เครื่องแต่งตัวที่เจ้าสาวสวมแต่งงาน
คำศัพท์แนะนำ
sounding rod, nightclub, nitro-glycerine, ทุกฎ, tachymeter, ทบ, ไต้ก๋ง, รื่นรมย์, racoon, tiny, gangway, ลูกเหม็น, carte blanche, numeral, flog a dead horse, ผัวหลวง, stiffener, รัฐฉาน, หฤหรรษ์, underground, Phebe, วิบาก, droppings, vote, horde, สะเออะ, resistance, ประสบ, Sampson, vertex, กึ่งอัตโนมัติ, reorientation, ไม่ก้ำเกินกว่ากันเท่าใดนัก, กัลปพฤกษ์, microfarad, breadfruit, ลูกกะโล่, ส่วนกลาง, star-apangled, scapegrace, Land of the Free, profiteer, radiofrequency, พหูสูต, beauty salon, คนหนึ่งละ, รี้พล, conductanec, หุงน้ำมัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์