บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - trousseau

trousseau (ทรูโซ-) n.
1. เครื่องแต่งตัวที่เจ้าสาวสวมแต่งงาน
คำศัพท์แนะนำ
ระกอบการพิจารณา, parquet, for example, God God (Heavens, Gracious), mirthfully, ลัดตัดเยื่อใย , เคือง, swan goose, hunger, late dinner, fringe benefits, ambidexterity, ennui, kronen, liberally, Long Island, overture, บังคนเบา, white ant, ผลัด, drome, curtail, Fabian, บ้า, quiz show, ผีเสื้อสมุทร, chute, lingering, กระทรวงต่างประเทศ, ลายใจ, trade discount, ุดหมาย, พูดพล่อย, ทะโลม, Tennessee trial, ชิวหา, blasting gelatine, scantiness, usufructuary, body odor, atheistical, furthermost, ไม่ยัก, UNICEF, เตาแยกปรมาณู, กะหล่ำ, unless, house-master, ivory black,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์