บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - trousseau

trousseau (ทรูโซ-) n.
1. เครื่องแต่งตัวที่เจ้าสาวสวมแต่งงาน
คำศัพท์แนะนำ
ไส้พุง, botanical gardens, นักโทษ, conceited, ต่อไฟฟ้า, bey, หลา, choplogic, ป่า, dumpling, ยิ่งใหญ่, ทูลละอองธุลีพระบาท, penultimate, กรีดกราย, premium, enrage, in less than no time, เจ้าหนี้, กด, อกราช, skittish, universal coupling, Louis Napoleon, เสื้อคลุม, ผ่ายผอม, adjust, อรงค์, Salesian, prompt, countless, กริก, projection booth, agriculturist, คอขวด, อนกรีตเสริมเหล็ก, ผ้าอ้อม, กระแบก, blotch, Empire State Building, sagebrush, ศาลาอเมริกัน, ท, movieland, bimonthly, hallucination, emperor, historic present, imperialism, สันดาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์