บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - treat

treat (ทรีท) n. vt. vi.
1. ปฏิบัติกับ, วิธีแสดง, วิธีวาด, วิธีปฏิบัติ วิธีเขียน, การปฏิบัติ, ถือเอา, ทำ, ทำกับ
2. ใช้ (กรด) กัด
3. วิธีรักษา, การรักษา, ทำการรักษา
4. เจรจา, ทำสัญญา
5. เลี้ยง, ออกเงินให้, การเลี้ยง
6. สิ่งใดๆ ที่ดีเลิศ
คำศัพท์แนะนำ
sophomore, ่อง, occupancy, sham Abraham, ไม้มลาย, rubidium, ไม่พัก, interfusion, ตื่นตูม, เซา, globefish, เงี่ย, มงคล, at one fell swoop, understanding, saboteur, คมคาย, พัศดี, broad, coat of mail, decrepit, king's bishop, off-hour, ฟันฝ่า, approval, bascule, fakir, อนุกรรมการรักษาพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน, กั้น, หัวเราะครืนใหญ่, ทันเวลา, โรงเรียนนายร้อย, โจษจัน, kinetics, time gun, ไข่ดัน, พูดได้, split infinitive, hornet, ฤา, ชดใช้, ขี้เล่น, in compliance with, burning point, specter ship, ลมจับ, เฉิดฉัน, ยกสมอ, seepage,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์