บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - treat

treat (ทรีท) n. vt. vi.
1. ปฏิบัติกับ, วิธีแสดง, วิธีวาด, วิธีปฏิบัติ วิธีเขียน, การปฏิบัติ, ถือเอา, ทำ, ทำกับ
2. ใช้ (กรด) กัด
3. วิธีรักษา, การรักษา, ทำการรักษา
4. เจรจา, ทำสัญญา
5. เลี้ยง, ออกเงินให้, การเลี้ยง
6. สิ่งใดๆ ที่ดีเลิศ
คำศัพท์แนะนำ
infra dig, the Sisters, เข้มงวด, General Council, warcraft, ช่วงชิง, ผู้เสนอ, overgrown ox, ห้วงทุกข์, ใบระกา, smote, haywire, sheriff, adjudge, ื้นฟู, inlet bay, เขาหาได้นึกถึงเกียรติ์ของเขาเองไม่, sen., ยิบหยี, dealer, กระจก, natural rights, away back, wealthy, projector, หลงผิด, มไหศวรรย์, the Most Honorable, ศรี, outward, าเก, gynecology, สลัว, ุ่งร้าย, phrase-monger, fly, ของเค็ม, every other day, elegantly, นีติ, เน่า, religious, South Sea Islands, dune, bachelor's wife, ตรำ, วางหูโทรศัพท์, wheat, that is to say,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์