บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - treat

treat (ทรีท) n. vt. vi.
1. ปฏิบัติกับ, วิธีแสดง, วิธีวาด, วิธีปฏิบัติ วิธีเขียน, การปฏิบัติ, ถือเอา, ทำ, ทำกับ
2. ใช้ (กรด) กัด
3. วิธีรักษา, การรักษา, ทำการรักษา
4. เจรจา, ทำสัญญา
5. เลี้ยง, ออกเงินให้, การเลี้ยง
6. สิ่งใดๆ ที่ดีเลิศ
คำศัพท์แนะนำ
ราย, เยอะ, ฉันไม่ไปดอก, อัตรา, nouveau riche, ชวา, ฮาป่า, thereinbefore, trigger-happy, purveyance, ลูกรัง, พิสมัย, wind wing, ข่าวสาร, temperately, กะทัดรัด, ซึ่ง, gypsy moth, วันแซยิด, goldfield, masterpiece, กรมวิทยาศาสตร์, ทรยุค, paraffin series, ข็งข้อ, มาเลเซีย, trying, fiddlesticks, ลงกล, อนุปริญญา, hesitant, , sloppiness, ิเทศสัมพันธ์, phonetic symbol, ร้าย, incontestable, custard, Galicia, give vent to, initial, unbiassed, มดเขต, ข้อ, เครื่องพิมพ์, impinge, ปิ่นโต, ran, stew,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์