บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - treat

treat (ทรีท) n. vt. vi.
1. ปฏิบัติกับ, วิธีแสดง, วิธีวาด, วิธีปฏิบัติ วิธีเขียน, การปฏิบัติ, ถือเอา, ทำ, ทำกับ
2. ใช้ (กรด) กัด
3. วิธีรักษา, การรักษา, ทำการรักษา
4. เจรจา, ทำสัญญา
5. เลี้ยง, ออกเงินให้, การเลี้ยง
6. สิ่งใดๆ ที่ดีเลิศ
คำศัพท์แนะนำ
มูรธาธร, าแต่ก่อนไก่ขัน, หักหาญ, infiltration, pubescent, frenchify, บุรุษ, squad, กระทุ้ง, ่วน, news pundit, simplicity, obeisance, transitive, airstrip, republic, เนื้อสันใน, กระต่ายป่า, tenement house, ex cathedra, admission free, ิ่ง ๆ, ยืน, ปุ่ม, timing gears, unconcerned, นิ้ว, wlofishly, กะหน็องกะแหน็ง, เนิบนาบ, latent, เชือกสามเกลียว, รกหูรกตา, ตัวประกอบ, หยิบยก, bier, หน้าเป็น, name, powerlessly, indirect lighting, nightcap, สถาบัน, อนุมาน, sensually, give (yield) up the ghost, consultative, linesman, pish, puckish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์