บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - treat

treat (ทรีท) n. vt. vi.
1. ปฏิบัติกับ, วิธีแสดง, วิธีวาด, วิธีปฏิบัติ วิธีเขียน, การปฏิบัติ, ถือเอา, ทำ, ทำกับ
2. ใช้ (กรด) กัด
3. วิธีรักษา, การรักษา, ทำการรักษา
4. เจรจา, ทำสัญญา
5. เลี้ยง, ออกเงินให้, การเลี้ยง
6. สิ่งใดๆ ที่ดีเลิศ
คำศัพท์แนะนำ
สนามบิน, มหิมา, local authorities, quaff, boldly, validly, ำเพาะ, in the name of, debauchee, เตินเต่อ, prepared, magic lantern, abolitionism, มูลฝอย, กระแจะ, imperceptible, ข้างเราแพ้เสียแล้ว, หลง, arch-traitor, กงเกวียน-กำเกวียน, legate, activeness, personality, death duty, กรร-, emerald cuckoo, เยือก, fraught, โมกขบริสุทธิ์, flounce, Longchamp, gregariousness, surprise, nationality, righteous, perusal, อรหันต์, collotype process, คำเชิญ, surreptitiousness, กรมข่าวทหารเรือ, call girl, intestate, compare to, เก้าอี้โยก, Christmastide, genius, กลุ้ม, immorsl,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์