บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - traumatic

traumatic (ทรอแมท-อิค) adj.
1. เป็นแผล, เจ็บปวด, ชอกช้ำ
คำศัพท์แนะนำ
ดิถี, ขยัก, conclusively, uncommon, defend, อภิสิทธิ์, eisteddfod, bilinguist, คมคาย, สั่น, succinctness, พี่แก, ท่อ, สำมะหา, labyrinth, fart, resistance, slop, ขี้กลาก, accoutre, tea gown, boat, sera, มุขมนตรี, sogginess, Muscovy, -ภาพ, Venus of Milo, แล้ง, sinful, Downing Street, โดยอนุโลม, รู้สึกหวิว, โป่ง, สะเทิน, agreeable, crust, Theban, รงกลด, counterattack, Morse, class list, ครวญ, marine, ห้าง, dryly, crybaby, blackish, เอื้อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์