บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transparentness

transparentness (ทแร็นสแพ-เร็นทเน็ซ)
1. ใส, โปร่งตา, เห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง, สิ่งที่ส่องดูได้ เช่นฟิล์มภาพสี
คำศัพท์แนะนำ
sun's disc, รัชกาลปัจจุบัน, เสรีภาพ, hopefulness, พยานเท็จ, provincialism, เพชรพลอย, Indian liquorice, devil's cotton, tricky, muddle, aphelion, representative collection, espionage, prolongation, sultry, decorator, Home Affairs home rails, ถนัดมือซ้าย, ฮ่องกง, ป้อแป้, โค, ขาแข้ง  , as, surf, วัตถุ, ทหารนอกราชการ, quick-fading, circumference, น้ำมันกาซ, ปรัศนี, distress, concede, discredit, จักร, accentuation, porkling, score, slaked lime, curb roof, พังเพย, likelihood, swordsman, veronal, psychological moment, volumetric analysis, water glass, Hebrew-wise, วิบัติเหตุ, เร้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์