บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transparentness

transparentness (ทแร็นสแพ-เร็นทเน็ซ)
1. ใส, โปร่งตา, เห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง, สิ่งที่ส่องดูได้ เช่นฟิล์มภาพสี
คำศัพท์แนะนำ
The Ugly Americam, ศฤงคาร, cunt, guide book, controversial, spectacled bear, trading stamp, black cat, put into force, tepidly, philanthropically, wing nut, บอวล, lineman, cold-proof, Henley, on his coattails, fishery, inconstant, minutee rice, ไซ้, หมั่นไส้, machine steel, Japanese, ฤทธิ์เดช, plain-spoken, หมอบคลาน, กรมชลประทาน, ยังมีต่อ, thole, เกล้า, How do you do, strapping, characteristic, เพื่อนร่วมโรงเรียน, sonorously, sow, dynamical, rhomboid, ม่วง, น้ำคาวปลา, sec., flimsily, เผยแพร่, nota, ือ, proximate, golly, ล้วง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์