บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transparentness

transparentness (ทแร็นสแพ-เร็นทเน็ซ)
1. ใส, โปร่งตา, เห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง, สิ่งที่ส่องดูได้ เช่นฟิล์มภาพสี
คำศัพท์แนะนำ
fucking, great-uncle, บานปลาย, protoplasm, ข้าวแช่, favoured, ช้องนางคลี่, คล่องปาก, islet, for God's (goodness) sake, world exposition, editress, sen, be so good as, insurmountable, Fijian, ่าถอย, Lorelei, กระเบียด, tinsel, ปัญหา, nowadays, จม, undimmed, เงินกู้, Negro, alkaline, encroach, private carrier, ก้มหน้า, clang, forest, stethoscope, arousing, cloudy, rhetorical, share, ัวเดียวกระเทียมลีบ, sandal, spur track, สถานีรถไฟ, lanoline, soapy, Egyptology, distribution, The Black Tulip, prerogative, อสังหาริมทรัพย์, radio compass,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์