บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transparentness

transparentness (ทแร็นสแพ-เร็นทเน็ซ)
1. ใส, โปร่งตา, เห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง, สิ่งที่ส่องดูได้ เช่นฟิล์มภาพสี
คำศัพท์แนะนำ
edema, oil ring, revisory, scandal-monger, ยานเกราะ, calciferous, athwart, camphor plant, ดะโต๊ะ, constabulary, go-cart, 10x2, ผ้าจีบ, bestridden, task, พิทักษ์รักษา, damper, ราศีกรกฎ, -eer, index map, เทศมนตรี, halibut, กล่อง, quantity, ski, สภา, Montaigne, ทะแยง, a block of shares, วรุณ, discomposure, spirited, enjoyable, -fashioned, tasteless, เกลื่อนกลาด, -ancy, quote, smut, delicate, first post, อ้อยเข้าปากช้าง, manor, นับประสา, specification, eradication, C.O.D., deanery, damnably,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์