บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transparentness

transparentness (ทแร็นสแพ-เร็นทเน็ซ)
1. ใส, โปร่งตา, เห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง, สิ่งที่ส่องดูได้ เช่นฟิล์มภาพสี
คำศัพท์แนะนำ
เวทางค์, the seventies, foolproof, หมอเก๊ ๆ, encumber, Japanese, ขึ้งแค้น, international private law, per mensem, สูงส่ง, กายบริหาร, barrel organ, shindig, electorate, sheen, use, descriptively, syndicated article, หอคอย, พระสงฆ์, หนี, humming, malcontent, ๔ นาฬกา, moonshiner, jackdaw, อีกหน่อย, compassion, black dog, by-product, tent, ปีมะแม, ลมทะเล, เครื่องชา, หวีเสนียด, parking lot, คนขยัน, inauguration, หนามยอก เอาหนามบ่ง, distinter, สู้, underdeveloped, เฉี่ยว, คุมเชิง, gentlemen-in-waiting, pioneer, knee-deep, Slavic, laughingly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์