บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transparentness

transparentness (ทแร็นสแพ-เร็นทเน็ซ)
1. ใส, โปร่งตา, เห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง, สิ่งที่ส่องดูได้ เช่นฟิล์มภาพสี
คำศัพท์แนะนำ
forgetfulness, Military Cross, ปรี้ยวหวาน, play fast and loose, confluence, continually, social bees, plastic arts, krait, ัตย์สาบาน, ุกรุก, sayonara, animist, ใจหวิว, กรมกสิกรรม, ปรื๋อ, ชายหลังค่อมแห่งโนตรดาม, ผิดคาด, Britain, clownishly, กระจัดพลัดพราก, ไยไพ, emergency man, turbidity, timely, landaulet, หัวหมอ, Wesley, John, พราหมณ์ขายเมีย, mixture, อีหลักอีเหลื่อ, interior decoration, lie hard, ภาพล้อ, ื้อขาย, caretaker, fall back, in as much as, ทดเลข, ราชบุรี, edification, cheapness, burn daylight, หน้าขี้ไก่, Ordnance Survey, เหลอ, bank, tetanus, ลงท้อง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์