บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transparentness

transparentness (ทแร็นสแพ-เร็นทเน็ซ)
1. ใส, โปร่งตา, เห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง, สิ่งที่ส่องดูได้ เช่นฟิล์มภาพสี
คำศัพท์แนะนำ
clothing, เอี้ยว, มีดโกน, ใจทราม, Scotsman, หน่วง, ผัวะŽ, sidesplitting, ริ่ม, ่าง ๆ นานา, prying, slide binder, altar, technical, โฉดเฉา, expectation of life, gringo, วนแจ, cyst, แต่งตัวเก้อ, ลุกโพลง, take the wind out of his sail, Argonauts, จับผิด, metamorphic, doorbell, smelling bottle, hereabout, ประหนึ่ง, แม่เจ้า, ล็งเห็น, นี่, เฉลียว, eaglet, obs., กบ, outermost, สภานายิกาแห่งสภากาชาด, circum-, semiautomatic gun, fractious, civil engineer, ลั้ว, typhus, dauber, สสาร, omelet, โอหัง, trueblue,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์