บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transparentness

transparentness (ทแร็นสแพ-เร็นทเน็ซ)
1. ใส, โปร่งตา, เห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง, สิ่งที่ส่องดูได้ เช่นฟิล์มภาพสี
คำศัพท์แนะนำ
inventor, น้อมนำ, a priori, ลิขสิทธิ์, sepulcher, สบู่, stream} present, inadequacy, rustless, snore, dead of winter, คบ, หนังสือเวียน, quarterdeck, vangate ground, stooge, Brahms, rapprochement, col., Ibsenism, ริ้น, เจนใจ, arson, สินไหม, best man, turn the edge of, transmigrate, yeoman's service, lamination, นครปฐม, fourth, Mach number, law, ประตูป่า, เฉด, baste, steer clear of, แจ้ง, ุ้มครอง, กิ้งก่า, conflicting, intrusively, baby in arms, กระทา, sofa, where-, dry rot, บอน, นั้นแหล่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์