บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transparentness

transparentness (ทแร็นสแพ-เร็นทเน็ซ)
1. ใส, โปร่งตา, เห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง, สิ่งที่ส่องดูได้ เช่นฟิล์มภาพสี
คำศัพท์แนะนำ
ผ่อนใช้, เชลยศึก , terminal, งสัย, เฉี่ยว, articulate, เรือนฝากระดาน, สิงหาคม, gold reserve, tripos, กระจ่าง, go halves, aerate, palette knife, reticular, get up to kill, southerly, ฝ่าย, บอ, through rate, คติธรรม, cultivate, หวั่น, magnanimously, cap, รรณนาโวหาร, captainship, ventriloquist, โมหาคติ, กระจกหน้ารถ, eminent, โก้ ๆ, dodecagon, momentum, เถกิง, โสโครก, kedge, pawnee, ผู้กำกับ, farther, unforgivable, expediently, จักรวาล, ยิ้มพราย, crtptograph, pornocracy, bring to book, โซม, เชื้อสาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์