บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transatlantic

transatlantic
1. (เรื่องราว) ทางอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก, คำเช่นนี้บงเสียงหนักเช่นคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
re-count, Wizard of the North, Orion, ใหม่, ุปถัมภก, scantiness, pipeline, สุดปัญญา, จี๋, reconditely, น้ำมันจันทน์, เภท, theorist, devil-may-care, blond, M.R.C.P., ปลุก, ขยำ, ทึ่ง, ยอดเงิน, create, production, พัก, everything, whirpool, เต้น, phono-, glumness, ข้าวเย็น, rousing, Anzac, หวีเสนียด, horrify, flask, ตีแตก, ข้าวแกง, eyelash, carriage and four, ทะเลทราย, buggery, สัตมวาร, ใน, Copt, อยู่เป็นเพื่อน, ผู้ถึงแก่อนิจกรรม, stateliness, snail, พะพิง, ขควง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์