บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transatlantic

transatlantic
1. (เรื่องราว) ทางอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก, คำเช่นนี้บงเสียงหนักเช่นคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
ผึง, gusset, เกศ, นิตยภัต, cornea, bisector, สูติกรรม, นักวิทยาศาสตร์, ฝ่ายบุ๋น, มหาวิทยาลัย, น้ำผึ้ง, equably, vox, swanherd, สิโรราบ, liqueur brandy, veronal, วิมาน, กระเบื้องหน้าวัว, ง่วนเฉียว, บอบ, bristling, แบหลา, ประดาน้ำ, one's self, Williams, Tennessee, ผัน, Fridtjof, efficacy, เปะปะ, leap, Clerk of the Weather, paralyze, ผู้รับรอง, assure, รามาธิบดี, push button, ticker-tape reception, benumb, expansion, คนหลังโกง, expeditious, skied ski'd, hunkers, pip-squeak, dishonesty, undimmed, slouch hat, reproach,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์