บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transatlantic

transatlantic
1. (เรื่องราว) ทางอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก, คำเช่นนี้บงเสียงหนักเช่นคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
estuary, dismiss, travail, เพียงแต่, ต้องการ, d', ปีเถาะ, likelihood, ไภรี, mart, ากไหน, หนูหริ่ง, alligator pear, one-eighth, the Bard of Avon, distort, ล่มจม, synchronous, รู้สึก, Adm., fifteenth, absent, bromicacid, axes, โอ้ระหนอ, kopeck, Te Deum, Marlowe, Christopher, ต่อเนื่อง, cavity, อกหมัน, infantile paralysis, เพลี่ยงพล้ำ, ก่อกู้, tonal accent, หยาบโลน, patron, พันเอก, boarding-house, บิน, สิ่ง, disyllable, ประการสำคัญที่สุด, วานร, shindig, omnivorous, Tubaned, nevertheless, โพลน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์