บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transatlantic

transatlantic
1. (เรื่องราว) ทางอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก, คำเช่นนี้บงเสียงหนักเช่นคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
กล้า, ตีนหลัง, ร่องน้ำ, ตลอดทาง, manifest, flung, Hydramatic, tartness, cap of liberty, jib, ือ, issue, waste drain, calamitous, แกน, itemize, skied, ferro-concrete, regimentation, ช้องนางคลี่, -scopic, viscosity, กุญแจกระบอก, bridle, ichneumon fly, betide, อ้ายตื้อบ้องตัน, go ahead, ไฉน, ฉวัด, eavesdropping, พิจารณา, ช่างแก้วิทยุ ช่างเหล็ก, Vatican, orient, นอกชาน, เมาŽ, abjuration, doting, postman, -graphic, concisely, โซเวียต, fasten, aquarium, น้ำ, tub, yawning, ยุโรป,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์