บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transatlantic

transatlantic
1. (เรื่องราว) ทางอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก, คำเช่นนี้บงเสียงหนักเช่นคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
in fact, ชุม, obstructively, haplessly, nawab, pretentious, abstinence, close at hand, hyperbola, container, resolution, tender, ต่อสู้, disconnect, portcullis, หลับผล็อย, golly, scrapbook, Rx, กระโชก, on the carpet, สาวแก่, กาลัญญู, F.R.C.V.S., penal, no longer, music box, get a move on, crusader, สารวัตร, horned owl, เหนี่ยว, atlas, amid, ว้างขวาง, resistant, การบูร, เท่า, เหงือกปลาหมอ, ฉาบฉวย, ตบ, pressure tank, ขบ, overcharge, breeder reactor, stock exchange, กระไดลิง, synopses, torrid zone,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์