บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transatlantic

transatlantic
1. (เรื่องราว) ทางอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก, คำเช่นนี้บงเสียงหนักเช่นคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
civilization, กวด, short of, swallow-tailed coat, บุ๋ม, even-handed, ายใต้บังคับบัญชา, comeliness, หมับ, พะเน้าพะนอ, secularize, jubilation, ideogram, parsimony, Massacre of St. Bartholomew, vote, ะมัดระวัง, realistically, West Indian, งแดง, fish manure, vibrate, แรงงาน, sidetrack, คว่ำ, helio-, จำบ่ม, อัฐิ, valour, drophead coupe, เปรต, ้ำแล้วย้ำเล่า , กรมไปรษณีย์โทรเลข, ิบหาย, ข้อแก้ตัว, หม่อน, นาบุญ, สุธาหาร, ขลุก ๆ, ิบ, บรรยเวกษก์, ข้อน, the Potteries, เคียง, เกลือก, เต้าเจี้ยว, บุปผชาติ, gambit, สหรัฐ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์