บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - transatlantic

transatlantic
1. (เรื่องราว) ทางอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก, คำเช่นนี้บงเสียงหนักเช่นคำเดิม
คำศัพท์แนะนำ
blinking, hurried, bumbailiff, best girl, ร้าว, lymphatic, role, anti, bleary, เทเวศ, glutton for work, ้นสมัย, orient, tenderly, ันแปร, placidity, matting, observing, opportunely, welter, eldest, panic, complacent, พรหมสี่หน้า, epicyclic, นื้อถ้อยยกระทงความ, kick the bucket, sculptural, gadabout, nubile, much, ร้อยละ, วินาที, ลูกค้า, repeat, chubbiness, prostate, องุ่นทำเหล้า, lethargic, ปัศตัน, นายกเทศมนตรี, เบอร์, กาลครั้งหนึ่ง, endwise, lynx-eyed, overpaid, ได้กัน, Urals, inspectorate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์