บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thwartship

thwartship (ธวอท-ฌิพ)
1. ตามขวางของเรือ
คำศัพท์แนะนำ
donate, nuclear submarine, ลูก-, bitter, ริม, eugenic, speedboat, crotchet, circus, awkwardness, gainst, verifiable, overweigh, boxer, National Convention, apply, neigh, procrastination, strand, ขาวม้า, ยืน, inconsequent, รำเท้า, ม่เป็นท่า, บอกให้เขาไปให้พ้น, การค้าขาย, printer's devil, hap'orth, Trafalgar, faultiness, spoil, factional, torque, slick, payer, ูญกลาง, บีบขมับ, sterilization, เสเพล, sociologist, reagent, promoter, political geography, proton, หลาว, fireproof, รู้เช่นเห็นชาติ, G.R., were animal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์