บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thwartship

thwartship (ธวอท-ฌิพ)
1. ตามขวางของเรือ
คำศัพท์แนะนำ
library, no sooner, บริบูรณ์, 'is, paleface, dandle, Tammany Hall, introduction, percolate, ประสีประสา, barouche, ัวหมอง, ไหมสับปะรด, water-waved, Roman holiday, ค้นพบ, entreaty, yellowness, bring about, adz, ฉาง, give and take, hurriedly, ฉายา, -ine, cabal, atheistical, ภาพภูมิประเทศ, next door, triangulate, coach-and-four, Whitsun Tide, uppercut, เจ้าโลก, aquatic sports, realizable, fast asleep, Russian Revolution, large, wench, tranship, sluggard, ม้าต้น, materiel, เบี้ยประกัน, leash, outdoor, telephotography, ลาภ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์