บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thwartship

thwartship (ธวอท-ฌิพ)
1. ตามขวางของเรือ
คำศัพท์แนะนำ
wholesaler, shelduck, overhear, ปลาเจ่า, ร้องไห้ร้องห่ม, dovetail, ลูกฟูก, agriculturist, สามานยนาม, ผอบ, notorious, trivialness, be minded, งอ, theologina, flay, deed poll, axle load, ฝาครอบ, ลากโยง, mire, ผู้ดีแปดสาแหรก, vegetativeness, plainly, extenuating, sail, บั่น, gynaecology, per annum, วิกฤตการณ์, close to the wind, เงียบกริบ, lasting, เดชานุภาพ, ปฐมญาณ, กึ่งมนุษย์กึ่งเทวดา, Debrett, jealously, ทรุด, ลมเบ่ง, ประเด, dis-, ธรรมจักษุ, immune, คืนยังรุ่ง, ท่าตัวจริง, คืนดีกัน, pedantically, Long Parliament,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์