บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thwartship

thwartship (ธวอท-ฌิพ)
1. ตามขวางของเรือ
คำศัพท์แนะนำ
outstanding, พร้อมใจกัน, startling, governor, , ขัตติยประเพณี, ลำบากลำบน, on view, ถึง, หม่อมหลวงหญิง, สูญบริการเอกสารการวิจัย, ซื้อเทียมขอ, cease, stagnate, whip ray, น้ำเสียง, non-, ลือดตากระเด็น, burg, กลุ่มประชาธิปไตย, ตะไคร้หอม, palette, medical etiquette, ดำเนิน, good bargain, faugh, avariciously, เบี้ยประกัน, anode, เงื่อนปล่อย, ตะพาบน้ำ, correctly, fives, entrepot, oakum, knives, ชักรูป, พ่อ, สำเนียง, หลบหน้า, เรือลาดตระเวน, pilot plant, promised land, omnibus, centigrade, ตกปลา, cheerio, tussock, ประจัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์