บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thwartship

thwartship (ธวอท-ฌิพ)
1. ตามขวางของเรือ
คำศัพท์แนะนำ
racquet, potable, สันนิบาตชาติ, fondle, Old Nick, fantastic, traveling library, darkly, ashen grey, forecast, vacuum gage, ข้าวละมาน, โภคทรัพย์, กระทรวงเกษตร, หมอเถื่อน, chimerically, miller, ins., dredge, ความสำคัญ, ห้างหอ, cobweb, flense, aircraft carrier, steam chest, holystone, odoriferously, lo, trade, salute, pamphleteer, life span, คะยั้นคะยอ, ขี้เลื้อย, -acity, forester, blotting paper, แต่งเมีย, politico, in residence, inky cap, insomuch, journalize, กรรไตร, น้ำ, celibacy, แวบ, vendetta, คริสต์มาส,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์