บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thwartship

thwartship (ธวอท-ฌิพ)
1. ตามขวางของเรือ
คำศัพท์แนะนำ
วาง, tediously, horticultural, grillage, candidly, Mayfair, M.P.'s, beef, blackguardly, -mouthed, blue blood, iambic, animated, invalid chair, ปรามาส, fete, คำ-, excrement, puff, inebriate, นักย่องเบา, แก่นแก้ว , กุญแจเลื่อน, กวาง, กระจิ๋วŽ, inadequate, male screw, ผ้าเช็ดมือ, mineralogical, airway, shampoo, upset his applecart, gather way, ร่วมประเวณี, bluntness, เส็งเคร็ง, on the rocks, pudgy, กรุ, commercial college, ดอกเตอร์, emery wheel, รึกโครม, ทลาย, ชัดถ้อยชัดคำ, sedimentation, hard upon, embroidery frame, pyorrhea,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์