บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thwartship

thwartship (ธวอท-ฌิพ)
1. ตามขวางของเรือ
คำศัพท์แนะนำ
take example, jib crane, germinator, dead weight, เล็ง, สุด, grid system, ลุ่ม ๆ ดอน ๆ, grits, พันโท, คณะรัฐมนตรี, หัด, ชะเง้อ, loco, ปิ้ง, สภาวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, แพร่, give a Roland for an Oliver, reef points, reverse turn, ajar, Puket, xylophone, ทอดน่อง, รัฐบาลผสม, divertingly, steer, วังสราญรมย์, languish, giblets, fledgeling, เร่า ๆ, law of probability, somerset House, adroit, little ones, west, กรอง, แฝด, เก่า, กริ่มใจ , ลงพื้น, random, morrow, มาเถิด, supersonic, moist, galicize, unctuous,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์