บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thwartship

thwartship (ธวอท-ฌิพ)
1. ตามขวางของเรือ
คำศัพท์แนะนำ
ขอบขัณฑสีมา, ทำไม, สรรพลีหวน, photogravure, เครื่องเต็มยศ, -mannered, ผ้ากันเปื้อน, รังแตน, สะเดา, ungird, ideogram, Swiss French, Lord Lieutenant, confiscation, พระเจ้าแผ่นดิน, rest, ถึงแก่อนิจกรรม, ขาเจ้า, tarwater, driest, sickness, cinder, toxoplasmosis, awfulness, แสวงหา , educational institution, milkiness, longlegged, ช่างเครื่อง, โถ, Independence Day, bricklayer, กระดิกหู, บานตะเกียง, ขายผ้าเอาหน้ารอด, preposterousness, Taoism, ฝ่าย, ละมุด, trade unionism, Chaucerian, discomfort, เขลา, acceptable, brazenly, punch mark, พฤกษ์, -ies, ิ้มฟันจระเข้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์