บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thriftiness

thriftiness (ธรีฟ-ทิเน็ซ) n.
1. มัธยัสถ์, ตระหนี่, การประหยัดทรัพย์
คำศัพท์แนะนำ
'sdeath, willowy, go the length of, ราชาภิเษก, materiel, เกร็ด, ลวดดอกไม้ไหว, oxalis, officiousness, act of grace, majestic, ตะแบก, close his days, ปุยฝ้าย, coyness, take leave, esthetical, Excellency, คลาไคล, ประชากร, skinny, usually, อาสัญ, ตัดหัว, ห้องสมุด, ประถม, จ้อ, ยัดเยียด, slothfully, assiduously, vertebral, กระจุกเขี้ยว, fourth-class, bantam, กุ๋ย ๆ, vacua, สหชาต, idiomatic, หยิกหยอง, inundate, sword bean, sedentary statue, illustriousness, base-ball, ขาก, วานร, นักสนม, virgin knot, กรมจเรทหารอากาศ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์