บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thriftiness

thriftiness (ธรีฟ-ทิเน็ซ) n.
1. มัธยัสถ์, ตระหนี่, การประหยัดทรัพย์
คำศัพท์แนะนำ
whimper, ตาเข, broadcloth, ricksha, enshrine, ชื่อเสียง, step down, shipyard, ferro-alloy, nonsense, poppa, ข้อเรียกร้อง, how the land lies, เดิน ๆ เข้า, มีปากเสียง, Semite, baptism, marquess, เทน้ำเทท่า, hark, สลากภัต, emulous, sartorial, ดัดแปลง, afflict, หงิง ๆ, excise, through the Looking Glass, colony, martingale, marly, เง้, end on, something, กระวนกระวาย, rack rent, tighten his belt, pensiveness, มณเฑียร, cucumber tree, walk thestreet, dovecolored, per procurationem, หมดประตู, interment, ที่ลุ่ม, คุณคนไหน, air cell, รุ่งสว่าง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์