บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - the twenties

the twenties
1. ค.ศ. ๑๘๒๐ หรือ ๑๙๒๐ เศษ, อายุ ๒๐ เศษ
คำศัพท์แนะนำ
ruddy, hamburger, khmer, muttonhead, red skin, mindfully, ไต, W., horseshoe crab, ไม่ยังงั้น, vernacular newspaper, litany, mightiness, ลำดวน, Sans-Gene, dogmatic, infatuate, Mendelian, indigo, indolence, orange blossom, ability, lugger, powder, maddening, กระเสาะกระแสะ, distorted, กรรมการก, ลิ่ว, าง, tremble, interrogatory, เต้นโขน, เคห, discernible, slag, harvest festival, sociological, ุดหัว, interception, drive fit, skilful, ชี้ชวน, ดารา, agony of death, transportation, Ruritanian, floorer, path,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์