บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - the twenties

the twenties
1. ค.ศ. ๑๘๒๐ หรือ ๑๙๒๐ เศษ, อายุ ๒๐ เศษ
คำศัพท์แนะนำ
antagonize, frightfulness, clavicle, เลื่องชื่อลือนาม, casually, whin, scatter, wilding, กลับตาลปัตร, out and away, sinologist, ปวดศีรษะ, rarebit, มิรู้วาย, ธน-, moduli, กระจ้อยร่อย, beholder, แคบหมู, hind, ร้อย, equitably, heptahedron, แบบใหม่, corrosive, chemise, crazy, คด, fly off the bundle, scarf, ขะมุกขะมอม, รั่วไหล, verve, จ้อกแจ้กจอแจ, infect, pharmacopeia, mildly, sheltered, solidly, marquess, เลื่อย, หยาบช้าสามานย์ , rejuvenation, fetch and carry, ทรยศ, undersize, UNICEF, steward, fluor,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์