บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - the twenties

the twenties
1. ค.ศ. ๑๘๒๐ หรือ ๑๙๒๐ เศษ, อายุ ๒๐ เศษ
คำศัพท์แนะนำ
ส่กุญแจ, เนืองนิตย์, curd, kerbstone broker, แพงพวย, wifehood, mother-in-jokes, stupidly, hypothetical, fuzee, unconventionally, ฆาตกรรม, two-fold, scrag, เบื่อ, Flemish, lure, round shot, rejuvenate, ิ้นชัก, O.K., speck, long play record, ปรีดา, The Prelude, deflagrate, placement, bouncelight, youngster, account rendered, on and on, tame, water wing, steer, contract, ม่ใช่หยอก, เปรอะ, leaven, plant, protestant, ก้านตอง, Your Imperial Majesty, Muscovy duck, in a box, marathon debate, amende honorable, pant for (after), ปลาด, Wacht am Rhein,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์