บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - the twenties

the twenties
1. ค.ศ. ๑๘๒๐ หรือ ๑๙๒๐ เศษ, อายุ ๒๐ เศษ
คำศัพท์แนะนำ
เทียบเคียง, extraterritoriality, decrepitation, สุเมรุ, แพทย์จักษุ, candidate, พิมพิสาร, quitter, lampoon, footslogger, garibaldi, slovenliness, ดารามณฑล, Ž, ม้ายาว, so(as) far as, freeboot, Bright, hearse, weirdly, แนบ, Russian Revolution, แกล้ง, firewalk, กงการ, rarefication, drearily, agitated, overabundant, epithet, ขายของรุสต๊อก, swift, glandular, note of interrogation, disc wheel, gantlet, shrapnel, ไม่รู้ลืม, cajolingly, แห, จอมไตร, ให้, ridiculous, พี่เบิ้ม, namby-pamby, controversy, locomotive organ, ทำงานเสร็จ, corporeal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์