บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - the twenties

the twenties
1. ค.ศ. ๑๘๒๐ หรือ ๑๙๒๐ เศษ, อายุ ๒๐ เศษ
คำศัพท์แนะนำ
บังอร, carriage and pair, Esthonian, crabbed, หว้า, มฤค, cultural, subsist, infamy, grab shot, ปีบ, velocity, duck-footed, ขี้บุหรี่, crop, Rhodes, นิสัยเสีย, สาบานเจ็ดวัดเจ็ดวา, อักษร, precious metals, จังลอน, vidi, recessive, คว้าน, jukebox, joke, พุทธองค์, rainy, aridity, ตื่น, เป็นโรค, Queen's Club, ปฐมสมโพธิ, ต้มโคล้ง, Fleming, Alexander, ลมชายเขา, บุหงา, unsuccessful, tiny, ephemera, solarize, อุปการี, rapidly, coaxingly, endive, puritanic, Department of Public Relations, ครูด, อั้งโล่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์