บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - the twenties

the twenties
1. ค.ศ. ๑๘๒๐ หรือ ๑๙๒๐ เศษ, อายุ ๒๐ เศษ
คำศัพท์แนะนำ
อาทิ, เหตุไฉน, pensioner, plausible, ประจุ, อ่อนนุ่ม, Julian calendar, health, sympathetically, กาลนานมาแล้ว, เรือหางแมงป่อง, พยัญชนะ, มูลค่า, สีเนื้อ, alleluja, M.E., Koranic, selectivity, reproachable, สัมประสิทธิ์แห่งการขยายตัว, my first cousin once removed, workroom, ตฤณชาติ, fifth, director, ร่วมโต๊ะ, give back, lair, buckle, bucket, ฮึกห้าว, ยางตัน, ับมือ, slacker, snakehead, preoccupation, , เหิน, twist, entomologist, crossbones, ที่นั่น, สูจิ, object ball, ลัทธิคอมมิวนิสต์, คลื่น, iconoclast, Meredith, invitingly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์