บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - the twenties

the twenties
1. ค.ศ. ๑๘๒๐ หรือ ๑๙๒๐ เศษ, อายุ ๒๐ เศษ
คำศัพท์แนะนำ
emulsification, ข้าวเจ้า, ขี้ครอก, broccoli, Established Church, ถ่านไม้ซาก, long-haired, regressive, gable, ปทุม, ป้ำ ๆ เป๋อ ๆ, pellet, neglect, barracks, ขี่รถเล่น, บัญชี, ร้อนออกแย่, จงรัก, goalie, cheerfully, di-, welter-weight, สำมะโนประชากร, regalia, duck-billed, มะพร้าว, ถ้วย, chitlins, เทา, intoxicant, คอสะพาน, reigning, าเลี้ยงชีพ, พี่ชาย, ทุรชาติ, ตื่นตูม, อกรรมกริยา, theism, ข้าเกณฑ์, butt, E.N.E., triviality, กระพือ, ขยะมูลฝอย, สะบ้า, warty, on board, foundling hospital, United States Information Service,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์