บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - the twenties

the twenties
1. ค.ศ. ๑๘๒๐ หรือ ๑๙๒๐ เศษ, อายุ ๒๐ เศษ
คำศัพท์แนะนำ
โทร-, senora, stringently, ตกประหม่า, obsess, lectern, Prometheus, cringe, brunette, Moses, electrically, liver, เต่ง, แม่น้ำคงคา, get to the bottom, ระรัว, ทาน, sequester, innards, slops, dept., ้าวนาสวน, gaudy, กิโล, Treasure Island, พิกัดอัตราภาษีศุลกากร, อ้อยอิ่ง, malarious country, foot, crock up, แย่ง, Shakle bar, น้ำมันมะกอก, earnest, กุศโลบาย, เสียมล้อ, conscientious objector, tannery, gladless, forsooth, แผล็ว, 'er, legitimate, sexton, valid, มเหสี, attributable, paradigm, คหบดี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์