บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thallium

thallium (แธล-เลียม) n.
1. ธาตุแท้ชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวอ่อนใช้ทำเลนส์และเพชรเทียม
คำศัพท์แนะนำ
country, Tuileries, undue enrichment, เมื่อครั้ง, พากเพียร, unwound, เกรงขาม, prevail, ่อย, ขนม, U.S.P., palaver, horse-flesh, third-rate, put aside, นุ่งฟ้า, underfoot, woofer, liquor, altar, tainted, implore, fervent, น้ำคร่ำ, delude, dumb-found, ease nature, tinderbox, ราโชทัย, น้ำชา, ฉลอม, hurtfully, เหิม, grease gun, niggardliness, in regard to, navigability, ทั้งปรับทั้งจำ, สำโรง, pipe, พยาบาทมาดร้าย, footnote, previously, นิทานเวตาล, จตุรงค์, โอสถศาลา, juggling, tiresome, defence,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์