บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thallium

thallium (แธล-เลียม) n.
1. ธาตุแท้ชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวอ่อนใช้ทำเลนส์และเพชรเทียม
คำศัพท์แนะนำ
id., table linen, ป่าฝุ่น, แรม, เกิด, contribution, อรุณ, แทงใจดำ, situation, สลับซับซ้อน, กระไดเวียน, varicolored, baptismal, ับกลิ่น, กระปอดกระแปด, ออสเตรีย, หูเบา, infirmly, ุฒิสมาชิก, delectation, มูตร, ้ม, ลูกขุน, Wild West, doubtless, ข้อโต้แย้ง, ปล่าเปลี่ยว, ตาม้าตาเรือ, unlash, bogey, legislature, retention, ตะลุง, lattice frame, ชักชวน, synod, amortize, ันทึกเสียง, disqualification, Caledonia, preselector, หัวปี, converted rice, before-said, backwards, ดาบ, median gray, ประกันภัยทางทะเล, โกกิล,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์