บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thallium

thallium (แธล-เลียม) n.
1. ธาตุแท้ชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวอ่อนใช้ทำเลนส์และเพชรเทียม
คำศัพท์แนะนำ
born with a silver spoon in his mouth, maggot, Slavonic, connoisseur of women, sh-sh, jingle, ลาบวช, เสื้อราตรีสโมสร, cunt, tempos, วงษ์, gnash, percolator, bounteous, จ๋อย, town hall, rampage, เชิง, ขนหัวหยอง, all the same, แก้วผลึก, cathole, ก่อนไก่, vitreous, savant, interracial, reticulate, larval, cherish, morphological, cacao, สงครามญี่ปุ่นรุสเซีย, fossil ivory, goat, propellant, ริมน้ำ, cottonseed, Queen's Club, make the rounds, stewpot, ซ้าย, ใด, onward, ชีวิตดิบผล็อยลง, hover, coverage, โป๊ะจ้าย, กระดาษแข็ง, leastways,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์