บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thallium

thallium (แธล-เลียม) n.
1. ธาตุแท้ชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวอ่อนใช้ทำเลนส์และเพชรเทียม
คำศัพท์แนะนำ
pianoforte, passive, สะไบ, อ่าว, clarinet, ฉาบฉวย, เป็นปี่เป็นขลุ่ย, deary, จิรังยั่งยืน, adjutancy, starlight, understudy, whole pepper, ทัพหน้า, hog-nosed badger, สอพลอ, let off, femur, กระออม, พระบรมราชินูปถัมภ์, สถานีกรุงเทพ ฯ, mortify, tease, Gambetta, Leon, exporter, precentor, ใกล้ชิด, น้ำ, graft, stockbroker, โว้เว้, nesting season, indecorum, foggy, เส้นประสาท, pil ot light, Hobson's choice, หลาม, intestacy, inferiority, receipt book, shortchange, กุมาร, afore, tributary, จดจ่อ, misdeal, wing commander, challenge,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์