บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thallium

thallium (แธล-เลียม) n.
1. ธาตุแท้ชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวอ่อนใช้ทำเลนส์และเพชรเทียม
คำศัพท์แนะนำ
เปี่ยม, bellhop, red meat, neuralgic, highfolwn, รถแท็กซี่, ผู้แสดง, soap nut, บริเวณ, normal, ไหลโกรก, location, evasively, bare-legged, สมัชชา, coverlet, -ade, level to the ground (in the dust), Tripitaka, warm up to each other, come right, รหัส, honeycomb radiator, พรรคจารีตนิยม, flaw, tactical, ตกแยก, piaster, เหน่อ, พยนต์, fence-sitter, ฝัน, กระทรวงธรรมการ, Pickwick, kingdom, Tommy, ทองกร, sensationally, ตาน้ำ, megaohm, เห็นแก่หน้าบุคคล, extensiveness, field of battle, ไม้จัตวา, die fighting, wastefulness, discomfited, annals, ratedhorsepower,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์