บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thallium

thallium (แธล-เลียม) n.
1. ธาตุแท้ชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวอ่อนใช้ทำเลนส์และเพชรเทียม
คำศัพท์แนะนำ
เสียหลัก, ล้น, pump-handle, retrodden, ไหล, stationery, bring, จอมไตรโลก, ยู่ยาม, ทั้งหมด, decor, giant, effrontery, คร่ำคร่, ลิ้นปี่, southwest by west, contra-, จรรยาแพทย์, interpellator, ักบาตร, หัวเห็ด, มะเร็งในเม็ดโลหิต, unfamiliar, transferred epithet, vocal cords, ขมุ, scud, winnow, งูปี่แก้ว, น้องผัว, reproaching, ักประพันธ์, ลวง, ที่จริง, isomer, ฉับ ๆ, make fast time, แกะแม่พิมพ์, kindless, เจ้าเบี้ยนายเงิน, trot, hydroxide, converse, possessiveness, โหว่, เกยฝั่ง, buskin, the Straits of Malacca, intercede,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์