บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thallium

thallium (แธล-เลียม) n.
1. ธาตุแท้ชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวอ่อนใช้ทำเลนส์และเพชรเทียม
คำศัพท์แนะนำ
สมุนไพร, ชาน, karma, board of commissioners, come to, hewn, เท่อ, lantern fly, saloonkeeper, narrows, , insurrection, portend, resultant, railroad, บุโร, predominantly, more or less, residence, querist, กุญแจกระบอก, silo, gilded youth, ฝ่า, เคี่ยวเข็ญ, crochet ball, -tempered, chandler, prink, แบ่งเบา, ratty, Bell, dietic food, ต็มเม็ดเต็มหน่วย, solar flowers, iniquitous, ห้ามเดินบนสนามหญ้า, ประชาสงเคราะห์, กตา, debase, subcommittee, ดรรชนี, จับ, marquis, พาณิช, พิหาร, executor, น้ำส้มคั้น, walking stick,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์