บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - thallium

thallium (แธล-เลียม) n.
1. ธาตุแท้ชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวอ่อนใช้ทำเลนส์และเพชรเทียม
คำศัพท์แนะนำ
angle of incidence, ใช้จ่าย, porterhouse steak, stand-offish, wrist, แจ้งความมายัง, iron cross, อาราม, legal, extinguishable, เหลือล้นพ้นประมาณ, snore, นักการเมือง, speciality, Old Harry, self-taught, herpetology, archeological, narrow-minded, กัมมันตภาพ, Israelited, ขจัดพลัดพราย, หมอน, าขม, bewigged, elliptical sentence, train ferry, เจ้าสำนวน, solicitor, Copernican system, ทียมม้าสี่, feeble, ะวันยอแสง, tidal bore, chatterbox, manually, piecemeal, gantlet, อนุชา, neck, impious, กระทรวงโยธาธิการ, deductive, waddle, active voice, Pilgrim Fathers, magic square, ม่ได้เรื่อง, heatstroke,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์