บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - textile

textile (เทคซ-ไทล) n. adj.
1. เครื่องที่ทำขึ้นด้วยการทอ เช่น ผ้า, เครื่องผ้า, เกี่ยวกับการทอผ้า, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
cooperative, disgusted, proverb, unobliging, mantel-tree, acquiesce, อุปสรรค, disincline, คริสต์จักร, hymn, vanity bag, อ๋อง, รุ่ง, horny, shanghai, often, chamber of horrors, Danish, ไม้หน้า, blood poisoning, หือ, blackhead, working fit, Chino-Japanese dispute, binocular, grade school, collaborate, New Zealander, beaten, inhabit, mutually, กระดอง, normalization, tatter, vermiform appendix, บึ้ง, กามา, knock out, co-habit, magazine section, สุดที่จะคณนานับ, cheetah, grievance man, took, in office, อรุณรุ่ง, pliancy, ผาสุก, port of embarkation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์