บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - technic

technic (เทค-นิค) n. adj.
1. วิชาการ, ศิลปะ, เล่ห์กระเท่ห์, ฝีมือ, ความชำนาญ
คำศัพท์แนะนำ
ลุ้ย, มรรค, box chronometer, ก็ได้, ซัดเซ, ลิตร, -cious, บาด, พยุห, shrewdness, mettle, Leicester, proconsul, concourse, synonym, ความสามเรื่อง, bream, ตะวัน, การประชุมมุขบุรุษ, ดื้อดึง, sudatory, ร่วงโรย, the Oaks, grounded, ไหน, fishery, Indianize, shalt, โอ้โฮ, circum-, whisper, depravity, cottage, if and when, interpellate, sympathetic nerve, ตีราคา, astoundingly, ต่อนัดต่อแนง, lengthy, prospect, คนที่ห้า, ล่อใจ, Jason, exportable, abaca, detonator, moringa, poppa,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์