บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - teakwood

teakwood
1. ไม้สัก
คำศัพท์แนะนำ
sedimentary rocks, articulated skeletons, โลภ, เสมอภาค, พลุ่ง, fulldress debate, disengage, ปฤจฉาคุณศัพท์, toy, Marshal of the Court, มาแลเรีย, แวดล้อม, safety match, จำนวน, inhale, ึกหรอ, Bart's, fig., partisanship, ้ำถึงไหน ปลาถึงนั่น, trolley, เหล่ากอ, bloodsucker, engraver, Treaty of London, par of exchange, ขัดเงา, จง, หยุด, Miltonic, good-for-nothing, กุ๊ก, hurl into prison, snag, temporary, eastern, eternal triangle, gunsmith, front, deary, เสียหลัก, gingery, ท้าวแสนปม, teamwork, sweepingly, varicose vein, resurgent, ตักเตือน, sediment,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์