บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - teakwood

teakwood
1. ไม้สัก
คำศัพท์แนะนำ
แร่พลวง, run cold, ตุกติก, my eyes, เจ้าบทเจ้ากลอน, พระราชนิพนธ์, สาลิกา, ลิ่ว, ปฎิพากย์, , envelop, unhappy, นอกเรื่อง, Their Majesties, ู้แกว, พระบรมราช, rough-rider, Johnnie, khmer, H.H., concrete noun, ่างเหิน, paradox, fifthly, Mahabharata, กรนฟี้, คันชั่ง, blare, sideways, นั่งโป่ง, ductility, bell jar, preignition, inflammable, shewed, บังคนเบา, master key, ลัทธิ, humanly, เกี่ยง, lessehold, ลี่คลาย, whiteness, aftermost, gloss, therefrom, faddism, กรก, หออิฟเฟ็ล,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์