บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - teakwood

teakwood
1. ไม้สัก
คำศัพท์แนะนำ
conductanec, hand grenade, centralization, shindig, petrologist, whirlwind, major suits, suffering, hinterland, ขบคิด, disinterested, เจ้าฟ้าหญิง, รัดประคด, look here, โพน, resent, average, stop-cylinder press, computation, wedding breakfast, posse, bachelordom, แว่นขยาย, shipping, กระโดด, ข้อกติกา, เขต, high road, brass hat, หมอกลางบ้าน, วิศวกรช่างกล, surpassingly, Thespis, conjunction, point, asphyxia, orghochromatic, Her Imperial Majesty, ปาล์มน้ำมัน, breeze, foot-sure, mayhem, ลี้ยงชีพ, Forbidden City, ลุ, usufruct, gaiter, decisive battle, stick around,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์