บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - teakwood

teakwood
1. ไม้สัก
คำศัพท์แนะนำ
กัมมันตภาพ, Freud, wolfhound, hackney, reed sparrow, กวดขัน, brigade, ธุดงค์, gizzard, vertex, pranks, suffocate, cattle rustler, promenade concert, สถาปนา, กะพริบ, grossly, in extremis, ข้าหม้อ, direct, พับไป, northern, drought, supreme, wade, อาหารกระป๋อง, conventionality, nobleminded, on hand, Tangier, ชั่งหลวง, สมณ, work, ผิดเพี้ยน, phlegmatic, penny, บุหรี่สิบมวน, turn tail, undisputed, crablike, คลับคล้ายคลับคลา, ง่าม, ผ้าผ่อน, สนามมวย, lady cook, กระจาย, ผู้ลากมากดี, seaport, not a little,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์