บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - teakwood

teakwood
1. ไม้สัก
คำศัพท์แนะนำ
reckoning, อารัมภกถา, poppet, สังคมสงเคราะห์, pester, tragic, ศูนย์, viand, cork, คนขาเป๋, How dy do, silent partner, chuck, เล่ห์, สุภา, พูดได้, ตัวอย่าง, furtively, วิศวกรช่างกล, price war, มโกรก, ฟุ, rateable, prefer, indefinitely, โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน, somnambulism, ail, ช้ำ, ประโลม, นืองแน่น, ช่องแคบมะละกา, 'shun, piffle, trident, foundation cross, fortified town, artistically, ชื่นชม, dandify, ขะมำ, beef-steaks, alien enemy, ค่ะ, comme il faut, ถนนลูกระนาด, อ้ายโง่, pitched battle, decrepitate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์