บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tattoo

tattoo (แท็ททู-) n.
1. ตีหรือเคาะนิ้ว, ตีกลอง, การรัวกลอง, รอยสักบนผิวหนัง, สัก
2. แตรเวลา ๒๒ นาฬิกา เรียกทหารกลับโรง
3. พิธีแห่คบเพลิงของทหารอังกฤษที่แสดงให้ประชาชนดูประจำปี
คำศัพท์แนะนำ
brood, eternally, assault, subsidy, house-maid, พยับแดด, ถูกอกถูกใจ, panung, Old Harry, teenager, pitch-black, brusque, Alpinist, ารประชุมหนังสือพิมพ์, arboraceous, พ้นเคราะห์, swinishly, ทำดังที่ฉันคิดทีเดียว, cabstand, prohibition, crabby, turbo-charged, altruist, ๔ นาฬกา, วัวตัวเมีย, อกราช, คหศาสตร์, apparatus, ล้ำ, $, sr., make much of, ูชายัญ, snarl, สมุนไพร, horizontal, once in a while, ต่อไป, Kiel, ่อนเร้น, spirituality, ขิงดอง, ดิ้นด่าว ๆ, เลนส์เว้า, เรื้อน, order-in-council, mellifluous, pensiveness, hyphenate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์