บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tattoo

tattoo (แท็ททู-) n.
1. ตีหรือเคาะนิ้ว, ตีกลอง, การรัวกลอง, รอยสักบนผิวหนัง, สัก
2. แตรเวลา ๒๒ นาฬิกา เรียกทหารกลับโรง
3. พิธีแห่คบเพลิงของทหารอังกฤษที่แสดงให้ประชาชนดูประจำปี
คำศัพท์แนะนำ
นิยาย, O.S.S., boldly, burlesque, piece, แจ, egg flip, tourmaline, ดึก, nimble, กิโล, ปั่น, โกร๋งเกร๋ง, triplet, ordinary, compulsive, แรม, สงครามโลกครั้งที่สามกำลังจะเกิดมิเกิดแหล่, undernourished, journal, unmoved, คุรุ, pocket-book, ความสัตย์จริง, อดกลั้น, อล่องฉ่อง, baby, said, margarin, nuclear power, ำนาจ, กาลเวลา, tactical nuclear weapon, wagonette, curacy, Jacob's staff, สับปะรด, ซักที, discerning, lay hold of, apostolic, especial, eightsome, cry off from the bargain, trunk, กระดุมทองเทียน, เพราะเหตุอะไร, หน้าม่อย, ศาสนาคริสตัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์