บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tattoo

tattoo (แท็ททู-) n.
1. ตีหรือเคาะนิ้ว, ตีกลอง, การรัวกลอง, รอยสักบนผิวหนัง, สัก
2. แตรเวลา ๒๒ นาฬิกา เรียกทหารกลับโรง
3. พิธีแห่คบเพลิงของทหารอังกฤษที่แสดงให้ประชาชนดูประจำปี
คำศัพท์แนะนำ
relay race, enunciate, cheesy, the Abbey, รัฐมนตรีว่าการ, syren, barbell, ผักแว่น, ันหน้า, pros, moustachio, fain, whipcord, crude, กระตุ้งกระติ้ง, ข้อเสือ, พหูสูต, ลอะŽ, SEAP, น้ำตับ, เปอร์เซ็นต์, ดึกดำบรรพ์, ดาวลูกไก่, ประเทือง, dike, โธ่, กล้ำกราย, ตูข้า, broach, gravitation, little ones, บือนหนี, เกือกม้า, distinctly, business school, renew, fender skirt, sewed, แตรนอน, Saba, fervently, good-fellow-ship, catamaran, grist, หวง, กรมแผนที่ทหารบก, trivial, โฉเบ๊, hard-fisted,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์