บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tattoo

tattoo (แท็ททู-) n.
1. ตีหรือเคาะนิ้ว, ตีกลอง, การรัวกลอง, รอยสักบนผิวหนัง, สัก
2. แตรเวลา ๒๒ นาฬิกา เรียกทหารกลับโรง
3. พิธีแห่คบเพลิงของทหารอังกฤษที่แสดงให้ประชาชนดูประจำปี
คำศัพท์แนะนำ
ไม่รู้ไม่ชี้, ไฟกัลป์, deviate, intact, League of Nations, bituminous, sloth bear, -ways, rind, พุ้ย, long-limbed, , สารท, bison, eyeful, baby grand, entertaining, rakish, Hague, The, testify, air cell, ขาแข้ง  , as, ยางซึม, blare, ตอด, poult, strike out a line for myself, เนื้อสมัน, sold, descriptively, ผ่าเผย, skid, Menshevik, enchain, incursion, ครกตำหมาก, doddering, หูเบา, ดีŽ, loud, suffer, comparative degree, chant, Home Affairs home rails, seniority, vinyl, tusk, เง้างอด, poison,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์