บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tattoo

tattoo (แท็ททู-) n.
1. ตีหรือเคาะนิ้ว, ตีกลอง, การรัวกลอง, รอยสักบนผิวหนัง, สัก
2. แตรเวลา ๒๒ นาฬิกา เรียกทหารกลับโรง
3. พิธีแห่คบเพลิงของทหารอังกฤษที่แสดงให้ประชาชนดูประจำปี
คำศัพท์แนะนำ
vascular, เจรจา, กระถิน, โลกันตร, Frankenstein, พัฒนา, demon driver, น้ำดอกไม้, ลงทะเบียน, trench coat, กร๋องกร๋อย, horned owl, ลูกความ, Twelve Apostles, soft-spoken, สารหนู, sale, corker, discommode, wardrobetrunk, antitype, readability, oasis, penury, cereus, The Nautilus, ยุ, torpidity, ฝากระดาน, cuirass, แตกพรรค, เห็นดี, underclothing, slant of wind, par, ขัน, evenness, factiousness, humanly, กเมฆ, remunerate, memos, monist, ลุก, infer, Western hemisphere, พยาบาทมาดร้าย, indeed, tale-teller,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์