บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tattoo

tattoo (แท็ททู-) n.
1. ตีหรือเคาะนิ้ว, ตีกลอง, การรัวกลอง, รอยสักบนผิวหนัง, สัก
2. แตรเวลา ๒๒ นาฬิกา เรียกทหารกลับโรง
3. พิธีแห่คบเพลิงของทหารอังกฤษที่แสดงให้ประชาชนดูประจำปี
คำศัพท์แนะนำ
livid, เหาะ, in two minds, flying-boat, Virgin Queen, ผู้กำกับการโยธา, typification, rase, ราบที่, acclimatize, obliging, แจ, scurf, เบียดเสียดเยียดยัด, กระวนกระวาย, railway engineer, taking, แหนว, ลูกกลม, จรรโลง, ไพร, beer, ุอำนาจ, Hilary term, อ๊อกซิเย็น, facet, ตรัย-, summer, Robinson Crusoe, conflagration, bitter, ธีรราช, ตีนหลัง, saddle-horse, indigent, โลหะผสม, Marshal of the Court, ย่อย่น, disrespectful, เจ่อ, แม่น้ำตาปี, bred, biology, bit of muslin, Picasso, Pable, editor, net, tolerate, combustible,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์