บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tallow face

tallow face
1. คนหน้าซีด
คำศัพท์แนะนำ
cooky, susceptibility, ข้าวต้มเป็ด, มู่ลี่, weasel word, deviltry, them, ัดจริต, หมายศาล, trademark, kopeck, snigger, หายสนิท, Neapolitan ice, ปัญหาซึ่งกรุ่นอยู่, kick, มักน้อย, namesake, ปเฉียดเวลา, govt., ุญกรรม, tactical unit, father-in-law, orchestra, plantation song, นอก, put two and two together, ampere, ช่วยอำนวย, สารีริกธาติ, wast, disfranchisement, rite, Steele, Sir Richard, เชียงใหม่, Utopian, ที่หมาย, กระจิดริด, สันนิบาตชาติ, ลูกเดือย, ปัน, วิทยุโทรทัศน์, phase, เจียว, บังสูรย์, pardon, ดาษดื่น, หนาเตอะ, howl,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์