บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tallow face

tallow face
1. คนหน้าซีด
คำศัพท์แนะนำ
กุ้งก้ามกราม, turbot, จำหน่าย, าดเชือก, ราบกราน, medium wave, อิสตรี, ช่างตัดเสื้อ, bought, magnetite, มีเกียรติ, ทอดทิ้ง, เทิ่ง, ่ำเรียน, หัวชนกำแพง, ด้วย-, Lord Advocate, imbecility, เครียด, unmethodical, Ascot, ตะโก, ไมตรีภาพ, harangue, simplify, fatuous, นื้อความ, train ferry, constantly, Cowper, one-fortieth, timeless, aloof, ผี, stolen, beheld, เสกสรรปั้นเรื่อง, จตุ-, ink, ข้าพระพุทธเจ้า, บุบ, vaudeville, เกาะแกะ, den, เรือน, outrageous, telegraphy, ถูกต้อง, พรมแดน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์