บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - take a chance

take a chance
1. ลองเสี่ยงโชค
คำศัพท์แนะนำ
repeat, courageously, กะโหลก, alien enemy, โด่, says I, แค้น, topgallant, ปรอะเปื้อน , at one, ฝาละมี, วิทยานิพนธ์, ตารางสอน, ภูมิศาสตร์, ถึงคราวฉันละ, wordy, ปากเป็ด, โก่ง, ทรงเครื่อง, fallible, จีรัง, dieograph, พำนัก, V.C., enslave, evangelical, สภาวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, kettle drum, execution, connexion, ลงนาม, cotton spinner, ระบม, Shantung, ชนช้าง, harassment, embossed printing, Royal Academy of Arts, ship news, perseverance, กระจุบ, invariableness, ประดอง, embrocate, Watt, direfully, thither, flaunting, Monroe, James,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์