บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - take a chance

take a chance
1. ลองเสี่ยงโชค
คำศัพท์แนะนำ
าซื่อ, skyward, northwest, temperamental, pumpkin, dramatization, กระด้างกระเดื่อง , petit pain, baleen, ถนนลูกระนาด, pipeline, fiery-footed, Hindu, แม่กุญแจ, กระชาย, ตกแต่ง, overtime, ล้มตาย, circuitousness, metaphorical, eaves board, กรมโลหกิจ, ago, sailors' home, laminated, หยก, ประ, หยอดตา, rivetter, retiring room, กราบลา, สาร, ้มเลิก, affined, eatable, felinity, กรวย, กระนั้น, plane figure, shortcake, syndicate, racily, ท้จริง, ทลึ่ง, ะพรั่งพร้อม , collaterally, annunciate, ปฐมเจดีย์, ม้ายาว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์