บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - tailor

tailor (เท-เลอะ) n. vt. vi.
1. ช่างตัดเสื้อของผู้ชาย, เป็นช่างตัดเสื้อ, รับจ้างตัดเสื้อ
2. ขลิบ, เล็ม, ปรับปรุง
คำศัพท์แนะนำ
stock-in-trade, โกงกาง, commonalty, weighhouse, exhalation, girlie, สร้อยทอง, บรม, surgery, news budget, drive-in restaurant, maturation, เสี้ยว, ทำงานเสร็จ, Three Kingdoms, loll, comity, membership, Thursday, grumble, Archimedean, nutrient, prize money, adolescence, then, พริกหยวก, skepticism, ม่าน, plain-song, pick up his heels, indirect, Lutheran, workmanlike, context, quick-sighted, ทูตขรตรีเศียร, stallage, North Star, London fog, ผกา, tenth, ข้อกติกา, sit-down strike, disrobe, analogy, Grenadiers, palm civet, Bright, buffet dinner,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์