บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ta

ta (ทา)
1. = thanks ขอบใจ, เศษผ้า
2. แถบ, ผ้าปกหู, ชาย
3. เศษกระดาษ
4. ป้าย
5. แผ่นโลหะเล็ก ๆ เช่น โลหะปิดรูกุญแจ
6. โลหะปลายเชือกผูกรองเท้า
7. เครื่องหมายติดคอเสื้อนายทหาร
8. บัญชี
9. การตรวจตรา (รายจ่าย)
คำศัพท์แนะนำ
natty, เถอะ, ร้อนเปรี้ยง, ับ, self-service, vocational, รัชดาภิเษก, ลมตะกัง, ลูกโดด, long house, fabricate, tulle, step by step, ตอนหลัง, decade, appalling, อดออม, อัตวินิบาตกรรม, Arthurian tales, กระบิล, กวาดสายตา, provident society, gun-runner, โสน, ตับอ่อน, ย่ำค่ำ, road sign, ชะตา, consulate, กระเทียม, slopwork, avowed, embrasure, lull, regret, yearning, shop committee, สันนิบาต, seasonal, overdriven, จองหองพองขน, lorry, division, ผ้ากระสอบ, Bright, caw, ไผ่, prickly pear, ทรยุค,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์