บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ta

ta (ทา)
1. = thanks ขอบใจ, เศษผ้า
2. แถบ, ผ้าปกหู, ชาย
3. เศษกระดาษ
4. ป้าย
5. แผ่นโลหะเล็ก ๆ เช่น โลหะปิดรูกุญแจ
6. โลหะปลายเชือกผูกรองเท้า
7. เครื่องหมายติดคอเสื้อนายทหาร
8. บัญชี
9. การตรวจตรา (รายจ่าย)
คำศัพท์แนะนำ
bamboo curtain, รับมรดก, scuttle, สมัชชา, nightfall, midland, shrewd, นักก่อวินาศกรรม, slut, pulse, uniquely, antonomasia, พร้อมหน้ากัน, sentinel, strip, ะมัดระวัง, shoestring, forevermore, honorary, neo-Svargalok, Kipps, sequel, the Evil one, ฟังได้, parent company, Para rubber, contrariety, in full strength, affectionately, nosethumb, อูม, plentifulne ss, ปากเปล่า, รื้อ, floutingly, ฟ่าม, transportation, direct proportion, ขอให้เจ้าไปจงดี, เสาหิน, ไม่รู้ -, sneak thief, trouble, vidette, arduousness, ticker tape, kerf, syntax, บุษบง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์