บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ta

ta (ทา)
1. = thanks ขอบใจ, เศษผ้า
2. แถบ, ผ้าปกหู, ชาย
3. เศษกระดาษ
4. ป้าย
5. แผ่นโลหะเล็ก ๆ เช่น โลหะปิดรูกุญแจ
6. โลหะปลายเชือกผูกรองเท้า
7. เครื่องหมายติดคอเสื้อนายทหาร
8. บัญชี
9. การตรวจตรา (รายจ่าย)
คำศัพท์แนะนำ
screw steamer, black-haired, quadrillion, churchman, halter, interlocution, แต้ม, เปลว, กระพงแดง, ต่ำ, propellent, putty, robin, sonny, transom, geologically, ลูกหม้อ, beauteously, correspond, สาสม, novocain, หวน, back-breaker, gayer, owing to, a bone to pick with, sharptongued, Spain, vanity, contortion, torpedo-shaped, aerated water, guy, porkling, Tonkin, วด, ไต้, กรมสารบรรณกลาโหม, get on, ระกอบ, เล้าไก่, win, ไฟฟ้าโรง, ชินโต, tambour clock, couple, ออกเรือ, เฉาะ, จรจัด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์