บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ta

ta (ทา)
1. = thanks ขอบใจ, เศษผ้า
2. แถบ, ผ้าปกหู, ชาย
3. เศษกระดาษ
4. ป้าย
5. แผ่นโลหะเล็ก ๆ เช่น โลหะปิดรูกุญแจ
6. โลหะปลายเชือกผูกรองเท้า
7. เครื่องหมายติดคอเสื้อนายทหาร
8. บัญชี
9. การตรวจตรา (รายจ่าย)
คำศัพท์แนะนำ
Forbidden City, กบ, ยักษ์, รารถนา, junk shop, meteorologist, equilateral, punctiliously, corset, ตรัสรู้, rationally, ทิวทัศน์, minority report, ที่มั่น, inheritance, tawdrily, สงคราม, งั้นŠ, กริยาวิเศษณวลี, down, เต้น, spoke, rack his brains, ด้เสีย, ิเวกวังเวง, Seven Years' War, slim-waisted, ่างจังหวัด, long robe, gratify, เพิกเฉย, lose heart, ื่น, ม.ล., wrestling contest, จัง, ธรรมเนียมประเพณี, reducer, overridden, ตุ๊ดตู่, กะบัง, ประหวัด, the See of Rome, cockleshell, manual alphabet, candy, uprightly, germ, พำนัก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์