บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ta

ta (ทา)
1. = thanks ขอบใจ, เศษผ้า
2. แถบ, ผ้าปกหู, ชาย
3. เศษกระดาษ
4. ป้าย
5. แผ่นโลหะเล็ก ๆ เช่น โลหะปิดรูกุญแจ
6. โลหะปลายเชือกผูกรองเท้า
7. เครื่องหมายติดคอเสื้อนายทหาร
8. บัญชี
9. การตรวจตรา (รายจ่าย)
คำศัพท์แนะนำ
hein, มาตราวัดชั่งตวง, ธรรมเนียม, นัวเนีย, diagonally, หอรัษฎากร, in loco parentis, เสน, overburden, hypotheses, กำลังดัน, uneconomic, Guy's, copra, observation port, cigar-shaped, newspaper coup, คลอก, nevertheless, Eton, โลภ, person, erection, coaling station, ถัด, blackhearted, methinks, pacifically, molification, courtship, shadow, พิลึก, resemblance, ma foi, านตะวัน, เปะปะ, พอก, earring, immanent, เหล็กวิลาด, โบราณสถาน, ไว้หน้า, guest-house, indescribably, skull and crossbones, Valhalla, ดังต่อไปนี้, injuriousness, explanatorily,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์