บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ta

ta (ทา)
1. = thanks ขอบใจ, เศษผ้า
2. แถบ, ผ้าปกหู, ชาย
3. เศษกระดาษ
4. ป้าย
5. แผ่นโลหะเล็ก ๆ เช่น โลหะปิดรูกุญแจ
6. โลหะปลายเชือกผูกรองเท้า
7. เครื่องหมายติดคอเสื้อนายทหาร
8. บัญชี
9. การตรวจตรา (รายจ่าย)
คำศัพท์แนะนำ
ambulance, legato, รสายนเวท, สายดิ่ง, mead, baffle, tipsy cake, ต้นเรือ, snake gourd, uneconomical, unworthy, คุ, สักพัก, mandoline, พุธ, ชะดีชะร้าย, fascimile, ling, unbecoming, แปลง, consequence, เอะใจ, motley, wilderness, ปรุโปร่ง , derrick, cabinet-maker, กางเขนคู่, eyelash, ป็นดัง, ประทังชีพ, pneumothorax, combativeness, ประมาท, อีก๋อย, call attention to, G.C.V.O., ฉับไว, detection, agonize, เพี้ยน, minute mark, mynah, love child, dual, ambiguously, have the makings of, Van Gogh, take in good part,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์