บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ta

ta (ทา)
1. = thanks ขอบใจ, เศษผ้า
2. แถบ, ผ้าปกหู, ชาย
3. เศษกระดาษ
4. ป้าย
5. แผ่นโลหะเล็ก ๆ เช่น โลหะปิดรูกุญแจ
6. โลหะปลายเชือกผูกรองเท้า
7. เครื่องหมายติดคอเสื้อนายทหาร
8. บัญชี
9. การตรวจตรา (รายจ่าย)
คำศัพท์แนะนำ
Babylonian, faddism, junket, lottery, limerick, จน, Einstein, manhood, glibly, ตืด, arson, ่อนข้าง, มังสะ, หลับใน, Peter, benzoic acid, inviting, จ้ว, sufferable, เจ้ากรมอัศวราช, stearin, ballet, sweatless, หีเต่า, entrench, วิทยุโทรทัศน์, pretender, flamboyantly, ติดคุก, compactly, dry-clean, infraction, mime, กระแชง, butt, ปรุ, ideally, ลืม, ปลื้ม, ญาณ, vitriol, ideal, กรมประมง, navigator, ปากเสือปากหมี, เสียวปลาบ, karat, remorseful, earphone,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์