บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - synchronism

synchronism (ซีง-คโระนิส'ม) n.
1. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
2. นำมาเทียบวันเดือนปีกัน
3. ตั้ง (นาฬิกา) ให้ตรงเวลากัน, ตรงกัน
4. ได้จังหวะ, ทำให้เข้าจังหวะกัน, ทำให้พร้อมกัน, พร้อมกัน
คำศัพท์แนะนำ
screw thread convention, this day last year, กรรมสิทธิ์, non-Christian, ช่องแคบยิบรอลต้า, Pomeranian dog, perishable, พลาดพลั้ง, A one, ทงหวย, หม่อม, buff wheel, drop a line, begone, ่ายปัสสาวะ, ปรัชญา, trade route, ฝึกซ้อม, watch glass, เบือนเรื่อง, แค็ก ๆ, กะพรุน, deviltry, ต้นขั้ว, circumspect, poor box, ศาสนาชินโต, newsy, hot head, ปัญหา, จำเลย, สุมทุม, วิ้งว้างว่างเปล่า, ส่โซ่ตรวน, Her Imperial Majesty, appellate jurisdiction, alternatively, domestic science, tomorrow, amplify, พินิศ, เมื่อย, บริบูรณ์, ามขวาง, chin rest, shad, erudition, indignity, spatter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์