บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - synchronism

synchronism (ซีง-คโระนิส'ม) n.
1. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
2. นำมาเทียบวันเดือนปีกัน
3. ตั้ง (นาฬิกา) ให้ตรงเวลากัน, ตรงกัน
4. ได้จังหวะ, ทำให้เข้าจังหวะกัน, ทำให้พร้อมกัน, พร้อมกัน
คำศัพท์แนะนำ
misplace, clan, ดีปลี, ตะวันบ่าย, สิงหล, confutation, cabin cruiser, tax collector, สัมปชัญญะ, cucking stool, ระยับ, ิงเป้า, soul mate, สตรีเพศ, headquarters, ท้องร่วง, ิ่งนัก, sodality, rumor, duck-billed, persevere, เสียใจ, มะนาว, credulous, ringfence, ประชาราษฎร์, vault of heaven, his like, clover, void, Liberty ship, three-year-old, bibliography, เต่ง, กิ้งเขน, lose his senses, contaminate, marking ink, smelt, militancy, พ-, boyhood, off his nut, ประปราย, เรา, ขนมโก๋, brill, ทำใจแข็ง, ผู้นำ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์