บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - synchronism

synchronism (ซีง-คโระนิส'ม) n.
1. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
2. นำมาเทียบวันเดือนปีกัน
3. ตั้ง (นาฬิกา) ให้ตรงเวลากัน, ตรงกัน
4. ได้จังหวะ, ทำให้เข้าจังหวะกัน, ทำให้พร้อมกัน, พร้อมกัน
คำศัพท์แนะนำ
กระดูกต้นแขน, quantitive, เรียกคืน, คชสีห์, at the point of the bayonet, อีก้อ, bestrew, beetle, อิ่มหนำสำราญ, ท้อแท้, romanceless, insufferable, กัก, larval, Shangri-La, ุดท้ายนี้, sonic, bring forth, solemnly, grossness, come to terms, turn adrift, มหาไถ่, when, pay TV, pet cock, damask, Madonna, ไฉนเจ้าจึงต้องรีบร้อน, กะเทย, เภท, flash back, แผก, every now and then, passe partout, dumb-found, วิปโยค, sabbatarian, Tower of London, ทัศนศึกษา, civilian, Lucknow, 'is, ขาล้วงกระเป๋า, กระยางแดง, cowpuncher, smilax, yardstick, เข็มทิศ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์