บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
landsman, unintelligent, magnetic mine, aldermen, lowborn, spinning jenny, ปฎิพัทธ์, whither, Curie, Marie, cowstep creeper, dilapidate, คุรุ, foci, ชายา, ตึงตัง, lodger, ง่าย, bathing dress, dutifulness, fickleness, attaboy, ชาวเหนือ, Utopian, อัศเจรีย์, ปักค่าย, แช่มช้อย, นิ่นช้า, counterstand, ดิ้นรน, become effective, กระจัง, disburden, วิ่งแข่ง, foster child, เชื่อดี, slaughter fee, personalize, conflagration, pretentiously, distinct, hailstone, bluff, น้ำมันตับปลา, question, นวล, connoisseur of women, stolid, เลียง, ฉาบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์