บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
อ, คำหลวง, somnolence, tricker, -ard, image, ทุด, wottest, กระบอกฉีด, colossus, radiotrician, desiderata, หลอดทองแดง, นาบ, rationalization, trade unionism, solitude, หมูลึง, plateau, ตลกโปกฮา, express company, evangelist, ริปาก, สินค้าเข้า, sow the wind and reap the whirlwind, วกกลับไปพูดเรื่องเดิม, ตอง, cellular shirt, ill-disposed, โกมล, เปื่อย, oyster bay, subsidize, basilisk, prize scholar, M.I.C.E., overcall, obliqueness, backlighted, sinuosity, มักง่าย, sighting shot, ตลอด, tangerine, manipulated, D.D., ระวางบันทึก, comptroller, พลอง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์