บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
me, ด้วย-, whispering gallery, ช้อนซ่อม, ฮึกห้าว, spaciously, graft, ถ้วยชา, touch, พาณิช, Apocalypse, gusset, ละลด, ศาลอุทธรณ์, my liege, ้อนใจ, rung, ส่, antique, ดูเถอะ, เบาปัญญา, กาบมะพร้าว, stadium, Research Council, ภายหลัง, tipsily, snub, อึกทึก, กะ, ทิศตะวันออกเฉียงใต้, rosebud, Tahiti, limbo, ไหลโกรก, สิว, stoutness, complex sentence, softy, รังสี, dramatic critic, Athenian, Serene Highness, Solomon, nonce, battle, เร่า ๆ, impious, plumage, acquisition,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์