บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
แค่, จับจอง, basely, cistern, เถอะ, take a glance, นัวเนีย, delightfully, -isation, subtle, ผมเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่า, unrealizable, per mill, finical, คล่องแคล่ว, คณะรัฐศาสตร์, Magna Carta, keenness, swaddling clothes, emigrate, ช้องผม, rheumatics, take the wind out of his sail, ัก, entreating, leviable, เบิกพยาน, กะลาหัว, สภาพ, coverage, truthlessly, sceptre, areca nut, ะลาย, infrared film, ระเตง, be seated, obsolescent, จุล, หึง, pay television, nineteen, ตะขบ, เสียงปึงปัง, เล่นพนัน, ื้นเมือง, fifty brace of ducks, cheekily, pressure gauge,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์