บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
บยา, รวงข้าว, interstice, Potomac, ignorantly, holiday clothes, อาดีเข้าว่า, ฉีด, purlin, sandpaper, sawn, ออกรับ, collectively, ดอกถวายพระ, ชุมพา, macrophotography, significantly, อั๋น, ความจำเป็น, perish, larvae, alienable, เข้ารับตำแหน่ง, every now and then, untraveled, พรรคสังคมนิยม, ไถ้, wholesomeness, gum benzoin, Nemesis, savour, scamper, timber, histology, ตะเฆ่, somberly, ชาติวงศ์, พิศวงหลงใหล, morphological, แตรวง, ูงมือกัน, nosethumb, blind-man's holiday, แขม่ว, 'ave, prevalence, waffle iron, rum-runner, uitlander,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์