บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
แต่งตัวอย่างนั้นดูกระไรอยู่, ปฐมบรมราชานุสรณ์, slaughter, chapter, stroke play, ถม, ตกอับ, ล่วงเลย, phoenix, bejeweled, ้างหลัง, สุดสัปดาห์, petrolatum, ไฟป่า, เอื้อ, simpleminded, Indy, baronetcy, book-lined, dotard, send in his papers, โคมกิ่ง, trencher, fiber plant, ซักแห้ง, driest, combination, transpiration, fore-, skittish, teetotum, abettor, ครื้นเครง, จำกัดสินใช้, unnerved, mudlark, Sharp, Becky, eureka, inst., diplomat, brilliantine, geographer, ายใจ, bluish, expedition, อาเจียน, theory, liberalize, rack rent,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์