บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
pass the buck, formally, economic, fire away, nakedly, นอนนก, textureless, ล่นเอา, mulberry, sneeze, ฟิลิปปินส์, ลูกดิ่ง, rye, nation, เยาว์, conserve, จริง, choral, ash pumpkin, thorn, indolent, bass clef, ชรา, chilly, ประดอง, ท่วม, unfed, เฉลิมฉลอง, cinematography, reservior, trimmer, ตัวบวก, mentionable, นิทรารมณ์, periphery, floor leader, hold his own, cesspool, จั่ว, memorial, tabu, packet steamer, มุง, Brutus, the Reformation, bonny, ordinarily, Hubbard, ยอดรักยอดสร้อย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์