บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
death's door, ราชคฤห์, ancillary, ปอแก้ว, words, Yuan, withal, delighted, pliable, ตรุษ, intune, ิดนัด, Land of Nod, ลวด, Pilgrim Fathers, clerkly, stupendousness, sleeping draught, sombrero, hen, torpedo boat, mimosa, corruption, ขึ้นหน้าไม้, falling star, doggedly, breeches, trachoma, เขื่อนยันฮี, บั้น, overbearing, โน่น, scar, standing, numerical inferiority, popularly, แป๊ะ, lawlessly, ระดิษฐ์ประดอย, อาลัยอาวรณ์, impeachment, calorific, ดูตัวอย่าง, มอง, lugage boot, lithographer, veal bird, ร้องไห้, expletive,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์