บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
ผิวหวัง, M. Mus., วจีกรรม, that's all, Saint Bartholomew's, เด็กเกเร, slightingly, blind hazard, driver, vetted, โมห, informant, ถ้วยทอง, rocket range, -yer, lice, legitimation, interceptor, hot-livered, velvety, Bolsheviks, tax sale, ห้อย, ร้อนอกร้อนใจ, sinuous, bale, Charlemagne, กล่อมเกลี้ยง, ผมจะไปอเมริกาในไม่ช้า, in so many words, stick, fetlock, ตะบัน, Cambridge blue, brilliant, บุญ, wishing bone, B.W.G., softie, smoke bomb, คมคาย, นิติธรรม, สั่น, big stiff, tying, coil, casement, งโคจร, ตะเพิด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์