บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
intercession, swinishly, adjustable spanner, ขี้เถ้า, impel, ชาวตลาด, British Expeditionary Force, immotally, pay attention, Brooklyn, ร้าง, อุบาทว์, กรมมหาดไทย, แชเชือน, Tree, Herbert, unwonted, ปลอม, stalwart, rick, รัตนโกสินทรศก, mother o'pearl, antipathy, เหนื่อย, split gear, national government, preceptor, title, clinch, sinisterly, พระขรรค์, หนังสือเวียน, bewilderment, fleece, over-, degrees of comparison, overleaf, premium grade fuel, gallows, ข้อเท้า, ultima ratio, ยาหม่อง, aureomycin, ไว้ใจ, พลุ่ง, คนที, ยางดิบ, เสมอต้นเสมอปลาย, privy, ขนมหวาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์