บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
broiler, antisocial, ทำเหลว, สงครามโลกครั้งที่สามกำลังจะเกิดมิเกิดแหล่, ephemeral, ต้นฉบับ, Mill, John Stuart, Hyde, แหวนตรา, Stalinite, trundle, เมตตากรุณา , หลวงจีน, อาชา, Liszt, murderous, เรือสามลำ, chastened, firefly, overgrew, Tehran, first night, วิไล, piously, คอ, reverie, toboggan chute, ตีแตก, กระเหี้ยนกระหือรือ, attract attention, vaporizer, cordial, ลำ, blasted, เข็ด, crosscut, แว้, tasteful, Cornishman, vexation, ไขสันหลัง, tantalizingly, victoriously, best girl, กลั้วคอ, lithe, Magna Carta, ลายดุน, trimness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์