บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
broom, sugarplum, คลอด, apiece, แซยิด, มากกว่า, gum acacia, deaf-mute, admirableness, point lace, ประยงค์, falsification, โรงสวด, Mendelian, สว้าน, สั่ง, Royal Automobile Club, chisel, tularemia, groomsman, titanic, prenatal, ตื่นเต้น, ย่างเดียว, queenly, shirr, ่องแผ้ว , แจ้ว, ลักลอบ, คนรกโลก, white feather, scant, สียง, ปม, carbon, กริยา, ปลาต้มยำ, bewigged, relay race, เกศ, สังข์ทองถอดรูป, correct, หูตาสว่าง, contemporaneous, หล่อน, London Bridge, -hearted, แพลง, ี่ทำการ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์