บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
คอนกรีต, soap opera, vermix, run errands, guttersnipe, ยุ้ง, ลอยแพ, ตาค้าง, idiocy, platen, ชี้, feature pictrue, กินแรง, director, putridness, -footer, neon tube, โฉดเขลา, classification, เพลี่ยงพล้ำ, annunciator, leafy, godlike, dawn, คัมภีร์เวท, -petalled, rhea, turban, ตันคอหอย, stagnation, home economics, uninstructive, traveler's tale, Mr, ทหารผ่านศึก, goose, unworldly, แพทย์, disability, nota, กหวีด, รับผิด, instant tea, trigger-happy, Florence, ทัดดอกไม้, จับพลัดจับพลู, ตกโลหิต, เนื้อมะพร้าว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์