บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
toothache, Anne, น่า, Marseilles, brick-clay, godspeed, crikey, go West, คั่งค้าง, maverick, territorials, เขาโง่ออกจะตายไป, ป้าง, germanization, underling, สะกิดสะเกา, ถ่าน, Saint Bernard, adulatory, purse seine, หญิง, พลิกหน้าต่อไป, forfeiture, หมุน, ะลุกลางปล้อง, annexation, airfreight, hart, pranks, wold, Carboniferous, omniscient, คราวก่อน, หลัก กม., groggy, โบ๋, dead weight, Christian Era, footsore, ตีน, found, unrelenting, เรี่ยราด, slipcover, gaming table, Distinguished Service Cross, ม่านตา, godown, ขุมทรัพย์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์