บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - symbolism

symbolism (ซีม-บะลิส'ม) n.
1. ลัทธิแสดงนัยในศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
leotard, storey, แก่งคอย, turbine, สุรางคนางค์, espy, riotously, shoulder to shoulder, มะแม, functionary, ลั้ว, mockery, abjuration, Scottish, กิ๋ว ๆ, dielectric, กุญแจเลื่อน, ครึกครื้น, calciferous, stodehole, beware, grig, ประพนธ์, ลงโรง, ปวดตา, dullard, verdict, cab rank, close-mouthed, ironic, statuesque, look daggers, coop, loading platform, บนที่สุด, vitreous humor, รองพื้น, สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์, garret, skier, Master of Misrule, N, golden calf, dignify, pokerwork, pipe wrench, ยุ่ง, แนวที่ห้า, ตัวจี๊ด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์