บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweeps

sweeps
1. สลากกินแบ่งม้า
คำศัพท์แนะนำ
puttee, หุ่นยนต์, ผ้าป่าน, currency note, ตัวยง, terrestrial, กล้อมแกล้ม, เขา, shirk, uitlander, flatulence, harmony, ไหว, เยียน, าตรฐาน, towardly, ่าเริง, สตรีผู้ที่เขารักใคร่, ระวังระไว, necktie, afterlife, ขวดโหล, ปากนกกระจอก, กระดูกหน้าแข้ง, hesitation, ฉ้อกลางเมือง, anaesthetic, chairman, legally, พยานหลักฐาน, stanniferous, pride of the morning, ล่าม, สาเหตุ, satisfy, symposium, กงเกวียนกำเกวียน, explore, พรู, หัวกบาล, dwindle, fat lot, biassed, precipitance, spiritoso, วิกฤต, ออกเรือน, siskin, Magadhi,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์