บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweeps

sweeps
1. สลากกินแบ่งม้า
คำศัพท์แนะนำ
มนเทียร, cuckoldom, astrology, envelop, monosyllabic, ะมุนละไม, stableness, vegetation, ที่ไว้ศพ, errors and omissions excepted, trotter, vanadium, conciliate, spoil, blew, bucketful, กติกาแห่งสันนิบาตชาติ, helio-, เปลว, วางมัดจำ, reed organ, partisan, foot-and-mouth disease, ก่อนไก่, Research Council, concierge, โดย, how many, repulsive, าดคั้น, ีดลูก, desirable, stony-broke, ชำนาญ, emerge, byre, carambola, double-dealing, painted stork, go into sisterhood (priest-hood), ขยะแขยง, pro forma, peptic, bicentenary, mailing house, bilge water, ารุณ, observance, มัชฌิม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์