บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweeps

sweeps
1. สลากกินแบ่งม้า
คำศัพท์แนะนำ
happy, mollycoddle, กระจายทางโทรทัศน์, loath, oil magnate, lose face, transfer book, เอตทัคคะ, ภารโรง, มูลเหตุ, อยู่ยงคงกระพัน, kudos, landlordism, cautious, เสเพล, galleon, refectory, searching, วิลาศ, no-trumper, temperately, ฟิล์มม้วน, befell, Hedjaz, call into being, สุริยคราส, perspicuousness, cold-pig him, ทอดน่อง, concretion, พลังงานปรมาณู, admission-fee, อุทกภัย, ร่มผ้า, comparative latest, ขาพนัน, แห่งไหน, mama, -headed, registered mail, พายัพ, lowlands, สดชื่น, ร้าน, ทุกขลาภ, speckle, ชั้ว, knighthood, dogcart,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์