บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweeps

sweeps
1. สลากกินแบ่งม้า
คำศัพท์แนะนำ
โรงพัก, clubroom, ถึงจะอย่างไร, ห่าง, swan goose, load-stone, ดำดง, outwit, statute of limitations, rightful, ทันทีทันควัน, shut out, blind snake, ดีเกลือ, draw back, สตรี, sinus, shortcoming, ก้าน, ตีทะเบียน, champac, head over heels, strenuously, orpiment, แก้เกี้ยว, แตกความเห็น, consloation race, repulsion, เหลา, ชิ, inlet, พิจารณา, indo-, jackknife, wafery, ตูมตาม, tung oil, youngster, จังลอน, modular, structure, ราชูปถัมภ์, เขากินยามื้อละสามขนาน วันละสามมื้อ, technologically, make a fool (an ass) of yourself, ชูชีพ, eggplant, family man, อัญเชิญ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์