บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweatband

sweatband
1. ปลอกหนังข้างในหมวก
คำศัพท์แนะนำ
consistence, ancien regime, munificent, errand boy, denomination, พาโลโสเก, laugh down, prampt, Irishman, บุบ, wrestler, spoken, swiftness, ladder-proof, โอบ, pussy, Aunt Sally, predominant, bedroom slippers, service pipe, Peter Pan, pluckily, สิริมงคล, imperialist, dependence, กำแพงเมืองจีน, income tax, marvelously, baronet, Injun, pur, perplexity, วาสุเทพ, Lister, ไขว้เขว, t', midship, frail, ัญชีอาหาร, ตัว, มหกรรม, ตาลอย, vertices, bon, earliness, ไสหัว, unorganized, ตัดขาด, the Lakes,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์