บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweatband

sweatband
1. ปลอกหนังข้างในหมวก
คำศัพท์แนะนำ
แง, dramatization, odious, self-starter, กระจุกเขี้ยว, libation, หินปะการัง, กรมอู่, feasibly, cravat, จักขุ, culmination, threepenny bit, irrational number, ดุด่า , make a clean slate, ถอนใจใหญ่, กระเบนนก, papalist, skip, พระฉาย, customary, passion-flower, knit, in., miaow, nightwear, บยา, seek, หนึ่งในร้อย, ปวดหัว, มูตร, hardware, madhouse, potato trap, card sharper, half crown, chemist's shop, townplanning, once again, คันมือ, ลูกฝัง, borough, นักทัศนาจร, tapster, rock oil, kino, คะเยอ, ประจบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์