บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweatband

sweatband
1. ปลอกหนังข้างในหมวก
คำศัพท์แนะนำ
warmfiery, beseechingly, issuance, ปุจฉา, chandu, culvert, LX, ราชาคณะ, terror, Manila Pact, มิช้ามินาน, hatter, honored guest, Goethe, give him a bit (a piece) of my mind, ท่าน, ๒ นาฬิกา, ชายชาตรี, secrecy, incredulous, ปวารณา, mortar, วิศาขะ, กะปลกกะเปลี้ย, ลงธุระ, ลมเพลมพัด, cashbook, pocket-knife, K.G., ขอบถนน, acetone, ขมวด, pixie, remembrancer, หล่อสำเร็จรูป, pilot plant, เงอะ, เลขที่, ยง, ทารุณ, keeping, devisee, ชำนิ, ตีวง, selfless, microcosm, emaciated, resplendence, fettle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์