บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweatband

sweatband
1. ปลอกหนังข้างในหมวก
คำศัพท์แนะนำ
eternity, sidereal day, psalmist, doubtfully, consanguine, fuel oil, Minerva, unworldly, วักไขว่, แดก, กลิ้ง, hor d'oeuvres, yodle, shadow play, ceremonious, childlessness, twist him round her little finger, ถลาก, bitts, rinderpest, กร่อน, turbulent, ปม, ลุ้ย, turgidly, playfulness, dyne, ยานพาหนะ, Welsh man, seven, wildly, libretto, veracious, หมีขอ, queen mother, heavy hydrogen, ผลพลอยได้, despicable, รับสารภาพ, ม้าต้น, revel, guerilla, ไพโรจน์, exert, จ่มแจ้ง, pitch-black, precipitancy, sociably, ับทราบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์