บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweatband

sweatband
1. ปลอกหนังข้างในหมวก
คำศัพท์แนะนำ
Free Thai, ลับ, outlive, urgency, เวหา, casuist, timorousness, vb., ฉะนั้น, watercraft, take notice, รรจบครบรอบ , hotchpot, helmet, adman, sex appeal, Harris tweed, arraign, ดอกถวายพระ, หมู่นี้, stare, Trinity House, exasperate, reed warbler, almost, American Civil War, alertly, story hour, parkway, อัมพร, ะ, กระต่องกระแต่งŽ, perpetually, Koran, vidette, carbohydrate, ู้อาสาสมัคร, กระดี่, ขี้ทูด, กำกวม, Karlsbad, บัวบังใบ, obtusely, seventy, Emerald Isle, ฉุน, rotund, continence, พึมพำ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์