บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweatband

sweatband
1. ปลอกหนังข้างในหมวก
คำศัพท์แนะนำ
C spring, hapless, ประพฤติ, destructively, แดงฉาน, hushaby, iglu, dachshund, laugh down, mimeograph, parathyon, จอมพล, break jests, าตรฐาน, ตฤณมัย, refrigeration, ทันตาเห็น, orlop deck, กระดี้กระเดียม, จับจ่ายใช้สอย, กระพง, กรรมกรไร้งาน, political prisoner, ท้องกิ่ว, various, gimbals, treasonably, morganatically, emulator, กรรมพิธี, วันตัว, Great Fire of London, Oxon., แล้ง, per diem, เข็มยาว, กระบี่กระบอง, ไต่แขย็ก ๆ, tubby, courageously, ทิว, พรรษา, อินเดียนแดง, accrue, severance, medilet, retrospectively, enrol, equivalence,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์