บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweatband

sweatband
1. ปลอกหนังข้างในหมวก
คำศัพท์แนะนำ
ลุกช่วงโชติ, leadership, ชะเอม, มีด, all time, apprehensible, วันแซยิด, confoundedly, ผมคิดโจทย์ข้อนี้ออกแล้ว, clam, bedding, Julian, คุด, Jove, สืบ, เปรียญเก้าประโยค, กีฬา, Egyptian bean, pick, pony express, cap and bells, meadow, Sabin, Albert Bruce, happening, sprayboard, jewelweed, board, symptomatic, golf club, fudge, hoist with his own petard, Yorksire pudding, computable, หนังสือคุ้มกัน, exhumation, vermiform, queen mother, labour, ราคา, คราว, developed, ้าย, กระต่าย, heliograph, duteous, ฝัง, clock-wise, instil, utmost,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์