บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweatband

sweatband
1. ปลอกหนังข้างในหมวก
คำศัพท์แนะนำ
scarification, บิดร, cute, shrewish, หัวผักกาด, ุบ, ทั่ว, น้าฝน, ไม้แขวนเสื้อ, deportment, 3 ft. x 2 ft. x 2 ft., ดัน, มิตร, split pulley, bat, abstractly, claw, double first, กิจจานุกิจ, คันชัก, spicy, แสนยานุภาพ, สภาสามัญ, วงถาม, coldly, ชมนาด, collect, conveyancer, Nansen, แน่น, ตกตะกอน, ลุ่นตุ้น, ต้องการ, จมร, งุ่นง่าน, the Sisters, golden rod, fundamentalism, ยูง, ทรงพระเยาว์, frank, ordeal, free pass, สถานีกรุงเทพ ฯ, bull's eye, โต๊ะกินข้าว, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, testacy, overage,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์