บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sweatband

sweatband
1. ปลอกหนังข้างในหมวก
คำศัพท์แนะนำ
หยุดงาน, sight draft, กระปุกตั้งไฉ่, phosphor bronze, at some length, single-ended, great great-uncle, dance music, pull through, call attention to, prorogue, Bureau of Standards, ตาม, style book, leave in the lurch (the cold), naturalistic, teahouse, วิ่งเหยาะ ๆ, กองหน้า, rouge, coalmine, หน้าหัก, ลมกลืน, ชอบ, self-possession, Cobdenism, barrelshaped, กราวนอก, peace offerring, ลัดตัดเยื่อใย , winsome, no nothing, tooth and nail, nowadays, นายห้าง, ย่ำรุ่ง, -ock, alight, ขบวนการ, นิรุกติศาสตร์, count the cost, Joint United States Military Assistance Group, paragon, เทวี, ถลุง, brochure, conserver, แม่น้ำตาปี, อีกหนหนึ่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์