บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - surreptitious

surreptitious (เซอเร็พทีฌ-อัซ) adj.
1. ปกปิด, ซ่อนเร้น, ลอบ, แอบ
คำศัพท์แนะนำ
prediction, hubble-bubble, ราชวงศ์, R, mop and mow, noncombatant, take fright, แหลมกูดโฮป, attributive, เอียง, take holy orders, bring to his sense, carpet bombing, mutual fund, ที่รักคะ, ใช้สอย, รำวง, บำรุง, ปู่, certificate, idolize, flattery, คนรกโลก, มรสุม, คัด, breeches, หมดมลทิน, mesmeric, uncoil, ธงไตรรงค์, make his gorge rise, paraffin, ศากย, indiscreet, jambool, ทางรถไฟ, เช่น, jambolan, acquainted, เฉยเมย , ถลา, dig up the hatchet, iniquitously, บาดหมาง, seize, ละ, Brazilian, ประนอม, coeducation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์